caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151477/049183_Disbofein_330_Rollschickt_25kg.png

Disbofein 330 Rollschicht

 Struktūrinė akrilinė dispersinė danga akytojo betono sienų plokštėms.

Paskirtis

Fasadų iš akytojo betono sienų plokščių paviršių apsaugai.

Savybės

„Disbofein 330 Rollschicht” danga atitinka akytojo betono gamintojų keliamus reikalavimus.

  • Pralaidi vandens garams
  • Nedidelės kapiliarinės vandens įgerties
  • Plėtri
  • Atspari atmosferos veiksniams ir žalingam aplinkos poveikiui

Pagrindinė medžiaga

Akrilinė dispersija.

Pakuotė/indų talpa

25 kg kibirai.

Spalvos

Balta.
Kitos spalvos pagal užklausimą.

Spalvinama iki 10 % atmosferos veiksniams atspariais spalvinamaisiais dažais (pvz., AVA). Šviesio koeficientas (refleksijos laipsnis) turi būti didesnis kaip 20.

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26:
Rišiklis: B klasės pigmentas:
1 -3 grupė, priklausomai nuo spalvos.

Blizgesio laipsnis

Matinė.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtose gamintojo pakuotėse galioja 12 mėn.

Tankis

apie 1,7 g/cm3

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

< 2 m

Vandens pralaidumas w reikšmė

< 0,03 kg/(m2 · h0,5) klasė w3 (mažas) pagal DIN EN 1062.

Tinkami pagrindai

Naujos ir padengtos akytojo betono sienų plokštės.
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Pagrindo paruošimas

Akytojo betono paviršius kruopščiai nuvalyti šepečiu. Pašalinti nešvarumus. Išdaužas ir įtrūkius (> 5 mm gylio) užtaisyti „Disbofein 331 Reparaturmörtel” skiediniu.

Tuštumas ir gaminio sąlygotus nelygumus, taip pat išdaužas ir įtrūkius (< 5 mm gylio) užtaisyti „Disbofein 332 Spachtel” glaistu.

Medžiagos paruošimas

Gruntiniam sluoksniui atskiesti iki 10% vandens, dengiamajam sluoksniui – iki 5% vandens.

Dengimo būdas

Dengimas voleliu
Gruntinį sluoksnį dengti voleliu. Dengiamąjį sluoksnį ant plokščių dengti voleliu ir nedelsiant viena kryptimi be sandūrų išlyginti poroloniniu faktūriniu voleliu (pvz., stambios faktūros „Moltopren"). 

Dengimas mašinomis
Galima dengti tinkamais tinko purškimo įrenginiais (pvz., M-Tec Speedy P 15, purkštukas 6, purškimo galvutė Interkombi). Medžiagą užpurkšti ir tolygiai išlyginti voleliu. Dengiamąjį sluoksnį papildomai   viena kryptimi be sandūrų išlyginti poroloniniu faktūriniu voleliu (pvz. stambios faktūros „Moltopren"). Negalima dengti įkaitusių pagrindų, tiesioginės saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant arba pučiant stipriam vėjui. Jei reikia, naudoti pastolinį tinklelį. Laikytis VOB C dalies, DIN 18 363, 3 sk.

Sluoksnių sandara

Nauja danga
Naujus, nepadengtus akytojo betono paviršius gruntuoti „Disbofein 329 Grundschicht”. Gruntuoti galima ir „Disbofein 330 Rollschicht”, atskiedus iki 10% vandens. Dengiamąjį sluoksnį dengti „Disbofein 330 Rollschicht”.

Remontas naudojant armavimo tinklelį
Apkrovą išlaikančius senus sluoksnius nuvalyti ir atsižvelgiant į įgertį nugruntuoti „Capagrund Universal″, „Tiefgrund TB” arba „Optigrund E.L.F.” Būtina laikytis atitinkamų techninių informacijų nuorodų. Į pirmą dar drėgną „Disbofein 330 Rollschicht” sluoksnį per visą paviršių be pūslių nerūdijančia plienine mente įterpti  „Capatect-Gewebe 650” tinklelį. Išdžiūvus įterpimo sluoksniui, ties perėjimu į nuožulną arba siūlių zoną išsikišusį tinklelį  gražiai nupjauti. (Nepertempti per nuožulną ir siūlių zoną).

Tarpinį ir dengiamąjį sluoksnius dengti „Disbofein 330 Rollschicht” ir suteikti faktūrą. Reikia pilnai uždengti visą oranžinį „Capatect-Gewebe 650” tinklelį.

Sąnaudos

Gruntiniam sluoksniui: 0,9 kg/m2
Baigiamajam sluoksniui: 0,9 kg/m2

Dengiant pirmą sluoksnį ant akytojo betono turi būti sunaudota ne mažiau kaip 1,8 kg/m2. Remontuojant su armavimo tinkleliu - apie 3 kg/m2.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, džiūsta apie 4 -12 val.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart po darbo išplauti vandeniu.

Ekspertizė

  • 2-1002, vandens garų laidumo apskaičiavimas drėgnose vietose pagal DIN 4108, kapiliarinė vandens įgertis, tyrimų ir medžiagotyros institutas Baden Viurtemberge
  • 2-1004, uždengtų plyšių elgsena veikiant dinaminei apkrovai, Dortmundo universitetas
  • 2-1008, vandens garų laidumo ir vandens įgerties bandymas, Polimerų institutas, Flershaimas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dengiant medžiagą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-zotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas. Saugos duomenų lapai išduodami pagal pareikalavimą. 

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.  Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.
Dengiant medžiagą, reikia laikytis „Disbon Bautenschutz” dengimo  nuorodų.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į  "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas