caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243793/066047_Disbocret_505_LT.png

Disbocret 505 Feinspachtel

Plastiku modifikuotas, cementu surištas smulkusis glaistas dalimis arba per visą paviršių betonui glaistyti, taip pat dengiant ir šlapiuoju purškimo būdu.

Paskirtis

Glaistyti per visą paviršių ir trūkumams arba išlaužoms reprofiliuoti (iki 5 mm gylio) bei poroms ir tuštumėlėms užpildyti.

Kartu su „Disbon 760 Baudispersion" naudojama  kaip modeliavimo masė dekoratyviniam bei struktūriniam betonui  suvienodinti ir atnaujinti.

Savybės

  • Lengvai paruošiamas ir labai gerai dengiamas
  • Labai ekonomiškas
  • Puikiai dengiamas mašinomis
  • Sausas trinamas fetru
  • Sluoksnio storiui nuo 1 iki 5 mm. didžiausias grūdelio dydis- 0,4 mm
  • Atitinka EN 1504-3 standarto Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas reikalavimus
  • Išbandytas kartu su dažais Disbocret® 515 Betonfarbe kaip OS 4 ( OS C), o su dažais Disbocret® 518 Flex-Finish kaip OS 5A (OS D II) pagal taisymo direktivą/ ZTV-ING.

Pagrindinė medžiaga

Plastiku modifikuotas cemento skiedinys.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai (galimas tiekimas konteineriais)

Laikymas

Sausai, iki 9 mėn. nuo pagaminimo datos, 9 mėn. chromo kiekis nedidelis.

Didžiausias grūdelių dydis

0,4 mm

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 1.900 kg/m3

Kietojo skiedinio savybės

( Vidurkis)
Atsparumas plėšimui 28 d > 1,3 N/mm2

Tinkami pagrindai

Betonas, taip pat "Disbocret®" remonto skiediniu reprofiliuojami paviršiai. Pagrindo atsparumas plėšimui turi būti ≥ 1,0 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 0,5 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Gelžbetonis apdorojamas "Disbocret® 502 Protec plus” kaip antikorozinė danga pagal gamyklos instrukcijas.

Gilios išlaužos (> 5 mm) reprofiliuojamos „Disbocret®-Instandsetzungsmörtel” remonto skiediniu.

Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais.

Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz. chloridų) ir nulyginamas taip, kad smulkusis glaistas gerai prikibtų. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant sukibtį gerinančiu glaistu,
jis turi būti matiškai drėgnas.

Medžiagos paruošimas

Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant specialiąja maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma apie 3 minutes, kol skiedinys pasidaro homogeniškas. Po maždaug 2 min. dar kartą trumpai išmaišoma.

Maišymo santykis

Sausasis skiedinysVanduo

 1 masės dalis

 

~ 0,25–0,27 masės dalies

 
25 kg maišas6,25–6,75 l vandens

Kaip modeliavimo masė:
Sausasis skiedinysVanduo

Disbon 760

Baudispersion
1 masės dalis0,09 masės dalis0,16 masės dalis
25 kg maišasapie 2 l4 l

Dengimo būdas

Smulkusis glaistas dengiamas specialiais įrankiais, pvz., mente, trintuve arba glaistykle sutankinant. Porėti pagrindai nuglaistomi nedideliu kiekiu medžiagos priešpriešiniu būdu. Smulkųjį glaistą galima dengti šlapiuoju purškimo būdu (pvz. Inotec inoBEAM Light).  Praėjus kuriam laiko tarpui sausą, papildomai nesudrėkintą paviršių, galima trinti kempine. Kad dėl saulės spindulių, aukštos temperatūros ir skersvėjų poveikio skiedinys neišdžiūtų per greitai, jis apdorojamas specialiomis priemonėmis arba papildomai.
Dengiant mašinomis  žiūrėti „Disbon” betono apsaugos rekomendacijas.

Sluoksnio storis

Mažiausias –1 mm, didžiausias – 5 mm.
Storesnis sluoksnis gaunamas, dengiant daugiau sluoksnių.

Sąnaudos

Sausojo skiedinio apie 1,6 kg/ m2/mm.

Dengimo trukmė

Esant +20°C, dengiama apie 30 min.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūraturi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Prieš dengiant apsauginius sluoksnius (kai temperatūra 20°C), turi praeiti mažiausiai:
„Disbocret®515 Betonfarbe” – 6 val.
„Disbocret®518 Flex-Finish” – 12 val.
Kitos dengimo medžiagos dengiamos ne anksčiau kaip po 1 dienos.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Ekspertizė

  • Aktuali informacija suteikiama pagal užklausimą.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sukelia odos dirginimą. Gali stipriai pakenkti akims. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių, garų. Vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių. Naudoti rekomenduojamas apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti  vandeniu. Jei yra galimybė išsiimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai.
Sukietėję medžiagos likučiai tvarkomi kaip mišrios statybos ir griovimo atliekos.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer g. 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09


DIS-505-001150

EN 1504-3:2005
Betono pakaitalo produktas konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui
EN 1504-3: ZA.1a
Gniuždomasis stiprisR3 klasė
Chloridų jonų koncentracija≤0,05%
Sukibties geba≥1,5 MPa
Suslūgimo/ brinkimo suvaržymasNPD
Atsparumas karbonizacijaiNPD
Elastingumo modulisNPD
Reakcija į gaisrąE klasė


EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.

Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir eksploatacinių savybių deklaracijoje, žr. internete www.disbon.de.

Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A,
LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015,
faks. 8 5 2639283,
el.p.: info@caparol.lt  
www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija