caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/181771/055095_Disboxan_450_Fassadenschutz_RU.png

Disboxan 450 Fassadenschutz

Vandeniu skiedžiamas koncentratas klinkeriniam mūrui, silikatinėms plytoms, smiltainiui, betonui, betoniniams blokeliams, mineraliniams tinkams ir dažų sluoksniams padengti hidrofobine danga išorėje.

Paskirtis

Įgeriantiems, mineraliniams sienų paviršiams padengti hidrofobine danga išorėje.
Hidrofobiniam gruntavimui ir atsparumui šalčiams ir druskoms padidinti. Medžiaga nesudaro plėvelės ir nesutvirtina sutrešusių arba atmosferos veiksnių pažeistų paviršių.

Savybės

 • Maišoma vandeniu
 • Silpno kvapo ir nekenkia aplinkai
 • Mažina vandens įgertį
 • Didina atsparumą šalčiui ir druskoms
 • Didina atsparumą dumbliagrybių ir samanų apnašoms, išvaizdą gadinančioms drėgmės ir druskų dėmėms
 • Nesudaro plėvelės
 • Difuziška
 • Atspari šarmams ir UV spinduliams
 • Greitai džiūstanti
 • Dengiama „Disbocret®"apsauginėmis dangomis
 • Naudojant kartu su „Disbocret®  515 Betonfarbe" dažais, patikrinta kaip OS 2 (OS B) pagal  ZTV –ING
 • Atitinka EN 1504-2 ir DIN V 18026 „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" reikalavimus

Pagrindinė medžiaga

Silanų ir oligomerinių alkoksi-siloksanų mikro- emulsija.

Pakuotė/indų talpa

1 l, 5 l kanistrai

Spalvos

Skaidri

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Gamintojo pakuotėje galima laikyti 12 mėn. Nelaikyti saulėje ir aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Tinkami pagrindai

Klinkerinis mūras, silikatinės plytos, smiltainis, betonas, betoniniai blokeliai, cementiniai ir kalkiniai tinkai, įgeriantys mineralinių dažų sluoksniai.
Dengiant šviesius pagrindus, spalva gali pasodrėti.
Pagrindas turi būti švarus, sausas, atsparus šalčiui ir be intarpų, be to, jis turi būti apsaugotas nuo drėkimo per plyšius, siūles, stambias poras ir pan.

Pagrindo paruošimas

Atitinkamais metodais paruošiama taip, kad nebūtų atpleišėjusių ir sukibtį mažinančių dalelių.
Prieš dažant reikia atkreipti dėmesį, ar pagrindas pakankamai išlaiko apkrovą.

Medžiagos paruošimas

1 dalį koncentrato sumaišyti su 9 dalimis švaraus geriamojo vandens. Sumaišyti tiek medžiagos, kiek galima spėti padengti per 12 val.
Naudojant medžiagą paviršių apsaugos sistemoje OS 2 (OS-B) betonui hidrofobiškai impregnuoti, koncentratą skiesti švariu geriamuoju vandeniu santykiu 1:4.

Dengimo būdas

Sumaišytą medžiagą dengti šepečiu arba purkštuvu (pvz., stūmokliniais siurbliais, sodo
purkštuvais arba membraniniais purkštuvais). Beoriais purkštuvais purškiama sumažinus slėgį. Dengti, nelygu geba sugerti, gerai įsotinant daug kartų, mažiausiai – bent
du, o dengiant betoną, kuris nebus daugiau dengiamas, – tris kartus
(ant dar neišdžiūvusio sluoksnio).
Nuoroda: langus ir kitas konstrukcijas apdengti. Ištepus paviršius, iškart nuplauti, antraip atsiras nenuvalomų dėmių.Tankūs pagrindai, kaip antai: klinkeris, plaunamas betonas ir pan., praėjus 2 val. po impregnavimo nuplaunami vandeniu (šlapiu skuduru, kempine).

Sąnaudos

Impregnavimui, gruntavimui sunaudojama apie 200-400 ml mišinio  vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti (atitinka apie 20-40 ml koncentrato, kai maišoma santykiu 1:9).

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +10°C dažyti galima po maždaug 24 val.
Kai temperatūra +30°C dažyti galima po maždaug 6 val.
Ilgiausia prastova- 5 dienos.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai nedelsiant plaunami vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degūs skystis ir garai. Gali stipriai pažeisti akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo karščio/ karštų paviršių/ žiežirbų/ atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Dėvėti pirštines, užsidėti akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų) nedelsiant nusivilkti visus suteptus drabužius. Odą plauti vandeniu/ nusimaudyti. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius ( jei įmanoma tai padaryti). Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indus su medžiagos likučiais atiduoti į senų emalės ir dažų surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nenustatytas ribinis LOJ kiekis. Produkte yra ne daugiau kaip 320 g/l LOJ.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

CE

DISBON GmbH

Roßdörfer Str. 50

64372 Ober-Ramstadt

07

DIS-450-001323

EN 1504-2:2004

Paviršiaus apsaugos produktas - danga
Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)

EN 1504-2:ZA.1d ir ZA.1e

Skersiniai, išilginiai pjūviai rėžtuku, tikrinant sukibtį≤ GT 2
CO2 pralaidumassD > 50 m
Vandens garų pralaidumasI klasė
Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens pralaidumasw < 0,1 kg/m2 x h 0,5
Terminis atsparumas≥ 1,0 (0,7)1) N/mm2
Plėšimo bandymas sukibimo stipriui nustatyti ≥ 1,0 (0,7)1) N/mm2
Reakcija į ugnįE klasė
Dirbtinis atmosferos poveikisJokių matomų pažaidų

Eksploatacinės savybės patikrintos su Disbocret OS 2 / B sistemos produktais (450, 515).Standarto EN 1504-2 „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos",
2 dalyje „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nurodomi reikalavimai, keliami paviršių apsaugos metodams. Produktą naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).
Produktai, atitinkantys DIN EN 1504-2 standartą, turi būti paženklinti CE ženklu ant indo, taip pat informacija nurodyta eksploatacinių savybių deklaracijos priede ( deklaraciją galite rasti internetiniame psl. www.caparol.lt).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015,
el.p.: info@caparol.lt  
www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija

Gyvenamasis namas, Talinas, Estija

Tartu universitetinės klinikos,…