caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151472/049178_Disboxan_451_ImpraegnierCreme_10kg.png

Disboxan 451 ImpprägnierCreme

Hidrofobinė, kremo pavidalo emulsija silano pagrindu, puikiai įsigerianti, be tirpiklių.

Paskirtis

Hidrofobinis impregnantas betonui ir gelžbetoniui, klinkerio, silikatinių plytų, smiltainio fasadams, taip pat mineraliniam tinkui ir dažų sluoksniams. 

Hidrofobizuojančiam gruntavimui ir atsparumo šalčiui ir barstymo druskoms didinimui. Nesudaro plėvelės. Sutręšusių arba atmosferos veiksnių pažeistų paviršių nesutvirtina.

Savybės

 • Puikiai įsigeria
 • Be tirpiklių, vandeninė, tausojanti aplinką
 • Tiksotropinė, todėl dengiama be nuostolių
 • Mažina vandens įgertį
 • Mažina chloridų įgertį
 • Didina atsparumą šalčiui ir tirpinimo druskoms
 • Nedaro neigiamos įtakos vandens garų pralaidumui
 • Mažina dumbliagrybių ir samanų apnašas, drėgmės dėmių bei išsikristalizavusių druskų susidarymą.
 • Patikrinta paviršių apsaugos sistema OS 1 (OS A) pagal remonto direktyvas/ ZTV-ING; kartu su „Disbocret 515 Betonfarbe" kaip OS 2 (OS B).
 • Atitinka EN 1504-2 produktams ir betoninių laikančiųjų konstrukcijų  apsaugos bei remonto sistemoms keliamus reikalavimus.
 • Kontrolė pagal DIN V 18026: betoninių paviršių apsaugos sistemos duomenis.

Pagrindinė medžiaga

Vandeninė, hidrofobinė emulsija silano pagrindu.

Pakuotė/indų talpa

10 kg plastikiniai kibirai

Spalvos

Skaidri

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Laikoma gamintojo pakuotėje galioja 12 mėn. Nelaikyti saulėje ir aukštesnėje kaip +30 °C temperatūroje. Kai temperatūra žema, prieš dengiant,  gaminį palaikyti kambario  (apie 20 °C) temperatūroje.

Tankis

apie 0,9 g/cm3

Tinkami pagrindai

Klinkerinis mūras, silikatinės plytos, smiltainis, betonas, betoniniai blokeliai, cementinis ir kalkinis tinkas, įgeriantys mineralinių dažų sluoksniai.
Dengiant šviesius pagrindus, spalva gali pasodrėti.
Pagrindas turi būti švarus, sausas, atsparus šalčiui ir be intarpų. Be to, jis turi būti apsaugotas nuo drėkimo per plyšius, siūles, stambias poras ir pan.

Pagrindo paruošimas

Atitinkamais metodais paruošiamas taip, kad nebūtų atpleišėjusių ir sukibtį mažinančių dalelių.

Prieš dengiant senus sluoksnius, reikia įsitikinti, kad pagrindas išlaiko apkrovą.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga paruošta dengti.

Dengimo būdas

Medžiagą dengti šepečiu arba purkštuvu (beoriu). Paprastai pakanka vieno sluoksnio  (priklauso nuo pagrindo įgerties savybių). Dengiant betoną, kuris nebus daugiau dengiamas, verta padengti dviem sluoksniais. 
 
Nuoroda: priklausomai nuo pagrindo įgerties, „Disboxan 451 ImprägnierCreme" dengiama be nuostolių ant vertikalių paviršių ir lubų. Tačiau vis tik patartina, apdengti langus ir kitus konstrukcinius elementus. Ištepus, paviršius iškart nuplauti, antraip atsiras nenuvalomų dėmių.

Sąnaudos

Impregnavimas, gruntavimas

Sunaudojama apie 150–300 g/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti. Silpnai įgeriantiems pagrindams sunaudoti ne daugiau kaip 200 g/m2 vienam sluoksniui. Prieš dengiant kitą sluoksnį, „Disboxan 451 ImprägnierCreme" turi būti įsigėręs į pagrindą, o paviršius - sausas. Naudojant OS 1 (OS A) arba OS 2 (OS B) sistemose, sąnaudas žr.: Dengimo duomenys pagal DIN V 18026.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra

Turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršius atsparus lietui maždaug po 12 val., dažyti galima maždaug po 24 val.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Ekspertizė

 • 4-1097 Atitikties sertifikatas „Disbocret OS 1 (OS A) (451 ), Polimerų institutas, Flersheimas
 • 4-1098 Atitikties sertifikatas „Disbocret OS 2 (OS B) (451, 515), Polimerų institutas, Flersheimas

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su medžiagos likučiais atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas.

Išsamesni duomenys

Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

07

1119

DIS-451-010014

DIN EN 1504-2:2004
Paviršių apsaugos produktas – danga
EN 1504-2: ZA.1a
Disbocret OS 1 (OS A)
Įsiskverbimo gylisII klasė: > 10 mm
Vandens įgertis ir atsparumas šarmamsAbsorbcijos koeficientas
<7,5% palyginti su neapdorotu bandiniu
<10% šarminiame tirpale
Džiūvimo greitisI klasė: > 30%
Masės nuostolis po šalčio-druskų kaitos apkrovosMasės nuostolis 20 ciklų vėliau
nei neimpregnuoto bandinio
Pavojingos medžiagosNPD (No Performance Determined)
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09)

1119

DIS-451-010014

DIN EN 1504-2:2004
Paviršių apsaugos produktas – danga
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Disbocret OS 2 (OS B) (451/515)
Tinkliškas pjūvis≤ GT2
CO2 pralaidumasSD > 50 m
Vandens garų pralaidumasI klasė
Kapiliarinė įgertis ir vandens pralaidumasw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Atsparumas temperatūrų kaitai≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Atplėšimo bandymas įvertinant sukibtį≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija į gaisrąE klasė
Dirbtinės oro sąlygosbe matomų defektų
Standarte EN 1504-2 „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos".
2 dalis: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nurodomi reikalavimai, keliami paviršių apsaugos metodams. Produktą naudojant Vokietijoje, stabilumo reikalaujančiose srityse, taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).
Produktai, atitinkantys standartą DIN EN 1504-2, turi būti paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės, taip pat eksploatacinių savybių deklaracijos priede pagal BauPVO, žr  internete www.disbon.de.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus,kurie, atsižvelgdami į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija