caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/219047/062131_DisboXAN_452_Impraegnierung_10L.png

Disboxan 452 Wetterschutz

Hidrofobinė impregnavimo medžiaga siloksano pagrindu mineraliniams, silikatiniams pagrindams.

Paskirtis

Hidrofobinė impregnavimo medžiaga mineraliniams, silikatiniams fasadų paviršiams gruntuoti ir padengti šalčiui ir druskoms atspariu sluoksniu prieš dengiant metakrilinės dervos dangomis.

Nuoroda: tirpiklinių impregnavimo medžiagų nenaudoti ant vieno sluoksnio sienų. Tam tikromis sąlygomis tirpiklio garai gali įsiskverbti į patalpas. Vieno sluoksnio sienoms naudoti „Disboxan 450 Fassadenschutz" arba „Disboxan 451 ImprägnierCreme".

Savybės

  • mažo klampumo, skvarbi ir nelaidi vandeniui
  • didina atsparumą šalčiui ir druskoms prieš dengiant metakrilinės dervos dangomis
  • didina atsparumą dulkėms, dumbliagrybių ir samanų apnašoms, išvaizdą gadinančioms drėgmės dėmėms ir fasadų paviršių dėmėtumui

Pagrindinė medžiaga

Siloksanas su tirpikliu.

Pakuotė/indų talpa

10 l kanistrai

Spalvos

Skaidri

Laikymas

Vėsiai, sausai.
Gamintojo pakuotėje galima laikyti 12 mėn.

Tankis

apie 0,8 g/cm3

Suliepsnojimo temperatūra

> 21 °C

Tinkami pagrindai

Sugeriantys ir sausi mineraliniai, silikatiniai pagrindai, kaip antai: klinkerio mūras, silikatinės plytos, betonas, betoniniai akmenys, cementas ir kalkinis tinkas.
Dengiant šviesius pagrindus, jų spalva gali pasodrėti.
Pagrindas turi būti švarus, atsparus šalčiui ir be intarpų, be to, jis turi būti apsaugotas nuo drėkimo per plyšius, siūles, stambias poras ir pan.

Pagrindo paruošimas

Ruošiamas tinkamais metodais, kad nebūtų atpleišėjusių ir sukibtį mažinančių dalelių. Medžiaga nesudaro plėvelės.
Medžiaga sutręšusių ir atmosferos veiksnių pažeistų paviršių nesutvirtina.
Prieš dažant reikia atkreipti dėmesį, ar pagrindas pakankamai išlaiko apkrovą.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga paruošta dengti.

Dengimo būdas

Impregnavimas
Priklausomai nuo pagrindo gebos sugerti, „Disboxan 452 Wetterschutz" dengti teptuku arba užpilti (ant dar drėgno paviršiaus) vieną du kartus įsotinant.


Grunto sluoksnis „Disboxan 452 Wetterschutz" dengti teptuku.

Sąnaudos

Impregnavimas

apie 200-400 ml/m2 vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo gebos sugerti.

Grunto sluoksnisapie 200 ml/m2

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5ºC ir ne aukštesnė kaip 30ºC.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršius išdžiūsta per maždaug 2 val.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai nedelsiant plaunami „Disbocolor 499 Verdünner".

Ekspertizė

  • 3-1000: Vandens garų pralaidumo ir kapiliarinės vandens įgerties nustatymas, Fraunhoferio statybinės fizikos institutas, Štutgartas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui.
Degi.
Kenksminga - prarijus gali pakenkti plaučius. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti atokiai nuo užsidegimo židinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus nesukelti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indus su medžiagos likučiais atiduoti į senų emalių surinkimo vietas.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF 02

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv.…