caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243871/066112_DisboCRET_507_LT.png

Disbocret 507 MultiTec-Mörtel

Daugiafunkcinis, greitai kietėjantis remonto skiedinys su aktyvia antikorozine apsauga gelžbetonio konstrukcinėms dalims reprofiliuoti vienu metu. Nereikia dengti sankibą gerinančiu sluoksniu, antikorozine danga.

Paskirtis

Remonto skiedinys gelžbetonio įtrūkiams ir išdaužoms reprofiliuoti, nenaudojant papildomų antikorozinių medžiagų, sankibą gerinančio sluoksnio.

Minimalus dangos storis- 1 cm.
Jei betono danga yra <1,0 cm, tuomet „Disbocret Protec Plus®502″ naudojamas apsaugai nuo korozijos. „Disbocret®″apsauginė sistema naudojama su glaistu arba šilumos termoizoliacine sistema.

Savybės

 • Nereikia antikorozinio apdorojimo
 • Dengiama be sankibą gerinančio sluoksnio
 • Lengvai dengiamas
 • Sausas trinamas fetru
 • Greitai kietėjantis
 • Trumpa išlaikymo trukmė iki apdorojimo
 • Labai stabilus
 • Lengvai dengiamas ant vertikalių paviršių ir lubų
 • Labai tankus
 • Lengvai paruošiamas
 • Sluoksnio storis nuo 3 iki 40 mm. Didžiausias grūdelio dydis- 1 mm
 • Atitinka M1 klasę pagal RiLi-SIB
 • Atitinka EN 1504-3 reikalavimus: konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas

Pagrindinė medžiaga

Sintetine medžiaga modifikuotas cemento skiedinys.

Pakuotė/indų talpa

10 kg kibirai, 25 kg maišai.

Laikymas

Sausai, min. 6 mėn. nuo pagaminimo datos. 6 mėn. neturi chromo.

Didžiausias grūdelių dydis

1 mm

Kietojo skiedinio savybės

(Vidutinė vertė po 28 dienų)

kietojo skiedinio tankis ~ 1.900 kg/m3

gniuždymo stiprumas ~ 30,0 N/mm2

lenkimo stiprumas ~ 8,0 N/mm2

sankibos stiprumas > 1,5 N/mm2

Tinkami pagrindai

Normalusis, sunkusis betonas, gelžbetonis
Pagrindo atsparumas plėšimui turi būi ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2, mažiausias pavienis dydis
1,0 N/mm2 pagrindo.

Pagrindo paruošimas

Nuo armatūros nuvalyti rūdis pagal DIN EN ISO 12944-4 (pakeistą DIN 55 928,  4 dalį) arba ISO 8501-1 iki paviršiaus paruošimo laipsnio Sa 2 1/2. Nuo rūdžių nuvalytas plienas turi būti nedulkėtas ir neriebaluotas.

Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais.

Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų) ir nulyginamas taip, kad skiedinys gerai prikibtų. Išlaužų kraštus nusklembti 45–60°. Pagrindą sudrėkinti. Prieš klojant skiedinį „MultiTec-Mörtel", jis turi būti dar matinis.

Medžiagos paruošimas

Į indą įpilamas atitinkamas kiekis vandens. Kruopščiai  maišant specialiu maišytuvu (maks. 400 aps./min.), pamažu beriama iš maišo ir maišoma, kol masė bus vientisa, be gumulų ( ne trumpiau kaip 2 min.).  

Maišymo santykis

Sausasis skiedinysVanduo
1 masės dalis0,13 masės dalis
25 kg maišas3,25 l

Dengimo būdas

Skiedinys dengiamas mentele arba glaistykle sutankinant. Skiedinys dengiamas plonu sluoksniu, kad pagrindas gerai sudrėktų. Gilias išlaužas reprofiliuoti sluoksniais. Gludinant paviršiaus nešlapinti.

Kad paviršius per greitai neišdžiūtų, jį reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros ir skersvėjų. Anksti nuglaisčius, „Multitec” skiedinys apdorojamas papildomai. Dėl nevienodų džiūvimo sąlygų gali atsirasti skirtingi sukietėjusio skiedinio atspalviai. Techninės savybės dėl to nepakinta.

Pagalbines apkalas naudoti pagal patvirtintas taisykles.

Sluoksnio storis

3 mm - 40 mm. Dengiant kelis kartus, galimas storesnis sluoksnis.

Sąnaudos

~ 1,6 kg/m2 sausojo skiedinio 1 mm sluoksnio storio.

Dengimo trukmė

Esant 20°C temperatūrai dengiama apie 20 min.
Kai temperatūra aukštesnė, dengimo laikas trumpėja, kai žemesnė-ilgėja.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė
kaip  30°C.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Ekspertizė

 • 4-1093: bandymas pagal M1
  RiLi-SIB klasę, Polimerų institutas, Flersheimas
 • 4-1075: bandymas dėl antikorozinių savybių, Polimerų institutas, Flersheimas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sukelia odos dirginimą. Gali stipriai pakenkti akims. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Naudoti asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS, keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją.  NURIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai tvarkomi kaip mišrios statybos ir griovimo atliekos.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-507-002975

EN 1504-3:2005
Betono produktai konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui
EN 1504-3: ZA.1a
Gniuždomasis stiprisR1 klasė
Chloridų jonų koncentracija<0,05%
Sukibties geba>0,8 MPa
Suslūgimo, brinkimo suvaržymas>0,8 MPa
Atsparumas karbonatamsNPD
Elastingumo modulisNPD
Reakcija į gaisrąE klasė

EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.

Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de

 Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų darbuotojus, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt