caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/244882/066241_Disbocret_545_LT.png

Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel

Plastiku modifikuotas, plaušu sustiprintas, cementu surištas remonto skiedinys. Važiuojamosios ir nevažiuojamosios dalies, dinaminės apkrovos veikiamiems horizontaliems ir vertikaliems betono paviršiams reprofiliuoti.

Paskirtis

Trūkumams arba išlaužoms reprofiliuoti ir padengti per visą paviršių, pvz., betono dangai paaukštinti (naudojimo sritis PCC I ir II).
Padengti 15-40 mm storio jungiamajam sluoksniui.
Betoninių konstrukcijų struktūriniam remontui.

Savybės

 • Lengvai paruošiamas ir gerai dengiamas.
 • Mažas vandens ir cemento kiekis (V/C).
 • Mažina CO2 ir drėgmės įsiskverbimą.
 • Saugo nuo korozijos.
 • Atsparus šalčiui ir tirpimo druskai.
 • Sluoksnio storis nuo 6-40 mm, grūdelio dydis- 2 mm.
 • Pagal RiLi-SIB atitinka M3 skiedinių klasę.
 • Atitinka EN 1504-3 reikalavimus: Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas.

Patikrinta kartu su „Disbocret® 502 Protec plus” kaip remonto sistema pagal TL/TP BE-PCC, ZTV-ING. Pateikiama bendra testo pažyma.

Pagrindinė medžiaga

Plastiku modifikuotas cementinis skiedinys.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai.

Laikymas

Sausai, iki 9 mėn. 9 mėn. - chromo kiekis mažas.

Didžiausias grūdelių dydis

2 mm

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 2.200 kg/m3

Kietojo skiedinio savybės

(vidutinė vertė po 28 dienų)
Sukietėjusio skiedinio tankis : apie 2.060 kg/m3
Atsparumas spaudimui: apie. 56 N/mm2
Atsparumas lenkimui: apie 9,7 N/mm2
Atsparumas pleišėjimui : > 2,0 N/mm2
Statistinis E-modulis: apie 29.000 N/mm2

Tinkami pagrindai

Betonas.
Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Gelžbetonis apdorojamas „Disbocret® 502 Protec plus” kaip antikorozine danga pagal gamintojo instrukcijas. Dengiant rankomis, betonas paruošiamas „Disbocret® 502 Protec plus” kaip sankibos šlamas pagal gamintojo instrukcijas. Paskiausiai dar drėgnas sankibos šlamas padengiamas „Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel”. Kai smulkusis skiedinys dengiamas šlapiuoju purškimo būdu, sankibą gerinančio sluoksnio nereikia.

Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais metodais.

Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų) ir nulyginamas taip, kad smulkusis skiedinys gerai prikibtų. Išlaužų kraštai nuskvelbiami 45-60°. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant smulkiuoju skiediniu, jis turi būti matiškai drėgnas.

Medžiagos paruošimas

Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant specialiąja maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma 3 minutes. Supilti likusį vandenį ir dar maišyti 2 min., kol skiedinys pasidarys homogeniškas.

Maišymo santykis

Sausasis skiedinys    Vanduo
1 masės dalis0,12 masės dalis
25 kg maišas3,00 l vandens

Dengimo būdas

Smulkusis skiedinys dengiamas mente arba glaistykle ant drėgno sankibos šlamo sutankinant. Stipriai pažeistas vietas ant statmenų paviršių reprofiliuoti sluoksniais. Smulkųjį skiedinį galima dengti šlapiuoju purškimo būdu (pvz., InfoBeam F 21 Fa. Inotec).
Dirbant prašom laikytis TL/TP BE-SPCC Disbocret 548 SPCC-Mörtel nuorodų.
Kad dėl saulės spindulių, aukštos temperatūros ir skersvėjų poveikio skiedinys neišdžiūtų per greitai, jį apdorokite specialiomis priemonėmis arba papildomai.

Reikia turėti pagalbines dangas pagal pripažintas technikos taisykles.

Dengiant mašinomis žr. „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodas.

Sluoksnio storis

Mažiausias 6 mm, didžiausias 40 mm. Storesnis sluoksnis gaunamas, dengiant daugiau sluoksnių.

Sąnaudos

Sausojo mišinio ~ 2,0 kg/mm/ m2.

Dengimo trukmė

Esant 20°C temperatūrai apie 60 min.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 35°C.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Ekspertizė

 • 4-1103 bendras statybų bandymas Nr. P 5633/08-334
  Polymer institutas, Flörsheim

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui skirtas produktas. Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių, išpurškiamų dalelių. Saugo, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Mūvėti apsaugines pirštines,  apsivilkti apsauginius drabužius, užsidėti akių, veido apsaugą.
PATEKUS Į AKIS iškart kruopščiai nuplauti. Jei pavyksta, išimti kontaktinius lęšius ( jei jie yra).  Toliau plauti akis. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Kreiptis į gydytoją. Medžiaga yra šarminė, todėl reikia saugoti odą ir akis nuo tiškalų. Kruopščiai apdengti aplink esančius paviršius. Nedelsiant nuplauti aptaškytus lakuotus, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršius. 
Sudėtyje yra cemento.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui pagal galiojančius vietinius įstatymus  atiduodami tik visiškai tušti, sausi maišai.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.  
Dengiant „Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel" vadovautis „Disbon Bautenschutz" darbo instrukcijomis.

CE ženklinimas

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-545-004146
EN 1504-3:2005

Betono pakaitalo produktai konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui

 EN 1504-3: ZA.1a
Gniuždomasis stiprisR4 klasė
Chloridų jonų koncentracija≤ 0,05%
Sukibties geba≥ 2,0 MPa
Suslūgimo, brinkimo suvaržymas≥ 2,0 MPa
Atsparumas karbonizacijaiNPD
Elastingumo modulis≥ 20 GPa
Reakcija į gaisrąE klasė


EN 1504-3

EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.
Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva”
Tel. 8 5 2602015
el. paštas: info@caparol.lt
www.caparol.lt