caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187743/056487_Disboxid_922_PHS-Verschleissschicht_N.png

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N

Pigmentinis, tąsiai elastingas, sklidusis 2 komponentų poliuretanas „Disboxid Parkhaus-System OS 11 a Neu" sistemos dylamajam sluoksniui. „Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu"  tarpiniam sluoksniui.

Paskirtis

Dylamasis sluoksnis „Disboxid Parkhaus-System OS 11a Neu" sistemoje.
Tarpinis sluoksnis „Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu" sistemoje.

Savybės

  • Išlaiko ilgalaikę drėgmės apkrovą.
  • Atsparus dilimui.
  • Atsparus dyzelinui, benzinui ir tirpimo druskai.
  • Atitinka DIN EN 1504-2 ir DIN V 18026: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" reikalavimus.

Pagrindinė medžiaga

2 komponentų poliuretanas

Pakuotė/indų talpa

27 kg (masė: 20,25 kg skardinės statinaitės, kietiklis: 6,75 kg skardiniai kibirai)

Spalvos

Šviesiai smėlinė (hellbeige).

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Nuo organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva. Bet visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 12 mėn. Kai temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 20°C.

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Įvadas

Žr. „Disboxid Parkhaus-System OS 11 a+b Neu", „Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu" sistemų techninę informaciją.

Maišymo santykis

Pagrindinė masė: kietiklis = 3:1 

Ekspertizė

  • 1-1105: Bandymo aktas „OS 11a Neu", Polimerų institutas, Flersheimas
  • 1-1106: Bandymo aktas „UV OS 11a Neu", Polimerų institutas, Flersheimas
  • 1-1095: Bandymo aktas „OS 13 Neu", Polimerų institutas, Flersheimas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.
Pagrindinė masė: jokių.
Kietiklis: kenksmingas įkvėpus. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Įkvėpus ir susilietus su oda, gali sukelti alergiją. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Kietiklis ir dengti paruoštos dengimo medžiagos gali dirginti odą, kvėpavimo takus ir sukelti alergiją. Dirbant ir po darbo pasirūpinti gera ventiliacija. Neįkvėpti garų. Nepurkšti. Šia medžiaga negali dengti alergiški žmonės ir linkusieji sirgti kvėpavimo takų ligomis.
Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojo nurodymų (žr. saugos duomenis).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Medžiagos likučius palikti sukietėti ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (Kateg. A/j): 550 g/l (2007)/ 500 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 50 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Giscode

PU 40

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

EN 13813  „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus  išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.

EN 1504-2
„Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 2 dalis: Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nusako reikalavimus paviršių apsaugos metodams.

Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant indo, taip pat juos galima rasti internete www.caparol.de CE ženklinimo sąraše.
Naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt