caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/181410/054884_Logo_disbon_claim_kleur_NL.png

Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13 N

Pigmentinė, elastinga 2 komponentų epoksidinė skysta dervos danga „Disboxid Parkhaus-Systeme OS 11a Neu" sistemos viršutiniam sluoksniui

Paskirtis

Baigiamsis sluoksnis „Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu" sistemoje. Netinka nuolat sunkiasvorių transportų priemonių bei oro sąlygų veikiamiems pagrindams.

Savybės

  • Atsparus nuolatinei drėgmei.
  • Elastingas.
  • Atsparus šalčiui, tirpstančioms druskoms.

Pagrindinė medžiaga

Pigmentuota, paruošta dengti voleliu 2 komponentų epoksidinė derva, be kvapo.

Pakuotė/indų talpa

25 kg sudėtinė pakuotė (masė: 21,25 kg skardinės statinaitės, kietiklis: 3,75 kg skardiniai kibirai)

Spalvos

Žvyro pilkumo (kieselgrau).
Ypatingi atspalviai-pagal užsakymą.

Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pakisti spalva ir imti kreidėti. Nuo organinių dažiklių (pvz., kavos, raudonojo vyno arba lapų), taip pat įvairių chemikalų (pvz., dezinfekavimo medžiagų, rūgščių ir kt.) gali pakisti spalva. Bet visa tai medžiagos funkcinėms savybėms įtakos neturi.

Blizgesio laipsnis

Blizgus.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės gali būti laikomos 24 mėn. Kai temperatūra žemesnė, gaminys, prieš jį dengiant, turi būti laikomas apie 20°C.

Tankis

apie 1,6 g/cm3

Įvadas

Žr. „Disboxid Park­haus-System OS 13 Neu" sistemų techninę informaciją.

Maišymo santykis

Pagrindinė masė: kietiklis = 85 : 15 masės dalies

Ekspertizė

  • 1-1095: bendras statybų bandymo aktas „OS 13 Neu", Polimerų institutas, Flersheimas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai.

Pagrindinė masė
: gali įjautrinti per odą. Dirgina akis ir odą. Nuodingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį žalingą poveikį vandens telkiniuose. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
Neišpilti į kanalizaciją; šį produktą, bei jo talpas sutvarkyti kaip pavojingas atliekas. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Darbo metu naudoti apsaugines pirštines, akinius, antveidį. Sudėtyje yra epoksdinių junginių. Laikytis gamintojo nuorodų ( saugos duomenų lapai).

Kietiklis
: Gali stipriai nudeginti, įjautrinti per odą. Kenksmingas įkvėpus ir prarijus. Nuodingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį žalingą poveikį vandens telkiniuose. Neįkvėpti garų, aerozolių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu. Įvykus nelaimei, blogai pasijutus tuoj pat kreiptis į gydytoją ( jei įmanoma parodyti produkto etiketę). Saugoti nuo vaikų.
Neišpilti į kanalizaciją; šį produktą, bei jo talpas sutvarkyti kaip pavojingas atliekas. Darbo metu naudoti apsaugines pirštines, akinius, antveidį.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Medžiagos likučius palikti sukietėti ir sutvarkyti kaip dažų atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam produktui (Kat. A/j): 550 g/l (2007)/500 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 130 g/l  LOJ (VOC).

Giscode

RE 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.
Dengiant laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" (2003 sausio mėn.) nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas. Produktai, atitinkantys šią normą, žymimi CE ženklu.

EN 1504-2
„Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 2 dalis: Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nusako reikalavimus paviršių apsaugos metodams. Naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).
Jei produktai, atitinkantys DIN EN 1504-2, naudojami sritims su mechanine apkrova, tai jie turi atitikti ir DIN EN 13813 reikalavimus.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt