caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187735/056479_Disboxid_461_EP-Filler_Neu.png

Disboxid 461 EP-Grund TS

Skaidri skysta epoksidinė derva mineraliniams grindų paviršiams gruntuoti. Naudojama, kai temperatūra ne žemesnė kaip 3º C, kambario temperatūroje gali būti perdažoma netrukus

Paskirtis

Dengiant su „Disboxid 466 EP Schicht TS" otimalus nustatytas dengimo darbų laikas - 1 savaitgalis.
Dengiamas kaip gruntas arba išlyginamasis glaistas prieš dengiant grindų sluoksnius.
Kaip rišiklis skiediniui su „Disboxid 946 Mörtelquarz" išlaužoms reprofiliuoti.

Savybės

  • Naudojamas, kai temperatūra aukštesnė kaip 3°C.
  • Greitai dengiamas sekantis sluoksnis.
  • Atsparus chemikalams.
  • Išlaiko ilgalaikę drėgmės apkrovą.

Pagrindinė medžiaga

Mažo klampumo modifikuota dviejų komponentų skysta epoksidinė derva. Be tirpiklių, pagal  „Deutsche Bauchemie e. V” rekomendacijas.

Pakuotė/indų talpa

10 kg skardiniai indai

Spalvos

Skaidri


Spalvinama „Disboxid 980 NEFA®POX" spalvų pastomis.
Veikiant ultravioletiniams spinduliams ir atmosferos veiksniams, gali pasikeisti atspalvis ir pradėti kreidinti. Organiniai dažai (pvz., kava, raudonasis vynas arba lapai), taip pat įvairios cheminės medžiagos (pvz., dezinfekavimo priemonės, rūgštys ir kt.) gali pakeisti atspalvį, bet medžiagos funkcinės savybės dėl to nepasikeičia.

Laikymas

Vėsiai bet ne šaltyje ir sausai.
Nepraimti indai išlieka nepakitę 1 metus. Kai temperatūra žemesnė, gaminį prieš dengiant reikia palaikyti 20°C temperatūroje.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 95 µm/100 g/m2

Gniuždomasis stiprumas

apie 70 N/mm

Tinkami pagrindai

Visi mineraliniai pagrindai.
Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilios formos, tvirtas, be atpleišėjusių dalelių, nedulkėtas, nealyvuotas, neriebaluotas, be gumos nuotrynų arba kitokių birių dalelių.
Patikrinti, ar cementinis, sintetine medžiaga pagerintas išlyginamasis mišinys gerai dengia, reikalui esant, padengti bandomąjį plotą. Paviršiaus tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2, atskiras mažiausias dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2.
Pagrindai turi būti pasiekę savo išlyginamąją drėgmę:
Betono ir cemento danga iki 4% masės.
Anhidritinė išlyginamoji danga iki 0,5% masės.
Magnezito išlyginamoji danga 2-4% masės.
Ksilolito išlyginamoji danga 4-8% masės.
Anhidritinė ir magnezito  dangos turi būti būtinai apsaugotos nuo kylančios drėgmės.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas paruošiamas tinkamomis priemonėmis (pvz., šratasvaidžio srove, freza) pagal keliamus reikalavimus.
Pagrinde išmuštos ir atšokusios vietos paviršutiniškai užpildomos „Disbocret® PCC skiediniais" arba „Disboxid EP-skiediniu".

Medžiagos paruošimas

Kietiklis supilamas į grunto masę. Maišoma intensyviai lėtaeigiu maišytuvu (maks. 400 aps./min.). Perpilama į kitą indą ir dar kartą gerai išmaišoma.
Jei medžiaga dažoma, pirmiausia pagrindinė masė sumaišoma su spalvų pasta ( 1 maišelis „Disboxid 980 NEFA®POX" spalvos pastos- 20 kg „Disboxid 461 EP-Grund TS).

Maišymo santykis

Grunto masė: kietiklis = 2:1 masės dalys

Dengimo būdas

Priklausomai nuo naudojimo dengiama gumine braukle, lakavimo šepečiu, voleliu arba  mente.

Sluoksnių sandara

Gruntavimas
Sumaišyta medžiaga pilama ant paviršiaus ir tolygiai paskirstoma gumine braukle. Atsiradusios blizgios vietos apdorojamos pusilgio plauko volu arba lakavimo šepečiu. Kai pagrindai blogai sugeria drėgmę arba esant žemai temperatūrai, medžiagą galima atskiesti iki 15% masės su „Disboxid 419 Verdünner”.Tuo atveju būtina pasirūpinti ir geru vėdinimu.

Išlyginamasis glaistas
Lygių, smulkiai šiurkščių pagrindų:
pagaminama glaisto masė iš 
1 masės dalies „Disboxid 461 EP-Grund TS”
1,5 masės dalies „Disboxid 942 Mischquarz”.

Nelygių, šiurkščių pagrindų:
pagaminama glaisto masė iš
1 masės dalies „Disboxid 461 EP-Grund TS”
1,5 masės dalies kvarcinio smėlio (sumaišyto iš „Disboxid 942 Mischquarz” ir „Disboxid 943 Einstreuquarz” santykiu 1:1).
Glaisto masė pilama ant nugruntuoto paviršiaus ir tolygiai išlyginama mente. Po to nuorinma dygliuotu volu. Labai akytus, šiurkščius paviršius prieš dengiant nugruntuoti „Disboxid 461 EP-Grund TS".
Nuoroda: kad būtų gauta patikima sankiba su kitais sluoksniais dėl greito kietėjimo šviežias gruntas arba išlyginamasis glaistas turi būti apibarstomi smėliu.
Dengiamasis sluoksnisKvarcinis smėlis užbarstomas ant Disboxid 461 EP-Grund TS
Volu dengiamas lygus sluoksnis 1)Disboxid 942 Mischquarz
Slidumą mažinantis volu dengiamas sluoksnis 2)Disboxid 943/944 Einstreuquarz
Sklidusis sluoksnis, sklidusis skiedinys, užbarstomoji dangaDisboxid 942 Mischquarz
1)Dengiamasis sluoksnis dengiamas per 2 darbo ciklus, sunaudojant ne mažiau kaip 800 g/m2.
2) Dengiamasis sluoksnis dengiamas per 1-2 darbo ciklus, priklausomai nuo norimo grublėtumo.

Skiedinys išlaužoms
Paviršiai gruntuojami „Disboxid 461 EP-Grund Ts”.
Skiedinys pagaminamas iš
1 masės dalies „Disboxid 461 EP-Grund TS” 
10 masės dalių „Disboxid 946 Mörtelquarz”.
Skiedinį supilti į maišytuvą ir isšmaišytą rišamąją medžiagą supilti veikiant maišytuvui. Viską intensyviai išmaišyti.
Skiedinys dengiamas, užgriebiant už šlapio grunto, sutankinamas ir paskiausiai išlyginamas plastikine arba plienine mentele.
Hinweis: Viršutinis sluoksnis ir skiedinys turi būti sočiai užbarstytas smėliu.

Sąnaudos

Gruntavimas

apie 200–400 g/m2
Išlyginamasis glaistas
Lygūs, smulkiai šiurkštūs pagrindai
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 942 Mischquarz
apie 660 g/mm/m2
apie 1 kg/mm/m2
Nelygūs, šiurkštūs pagrindai
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
apie 660 g/mm/m2
apie 500 g/mm/m2
apie 500 g/mm/m2
Skiedinys išlaužoms
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 946 Mörtelquarz
apie 190 g/mm/m2
apie 1,9 kg/mm/m2
Užbarstymas
Disboxid 942 Mischquarzapie 1,5–2 kg/m2

Tikslios sąnaudos paskaičiuojamos dengiant bandomąjį objekto plotą.

Dengimo trukmė

~ 15 min., kai temperatūra 20°C, santykinis oro drėgnumas 60%. Kai temperatūra 5 °C, apdoroti skirtas laikas ~ 40 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė- prailgina dengimo trukmę.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindų temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip 3°C ir ne aukštesnė kaip 25°C.
Santykinis oro drėgnumas turi neviršyti 80%. Pagrindo temperatūra visada turi būti 3° laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Prastova tarp darbo ciklų

Pertraukos tarp darbo ciklų, esant 20°C temperatūrai turi būti ne trumpesnės kaip 5 val. Šis laikas sutrumpėja esant aukštesnei temperatūrai ir prailgėja esant žemesnei.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60% , paviršius mindomas ir dengiamas po 5-6 val., po 1 dienos išlaiko mechaninę apkrovą ir po 2 dienų visiškai sukietėja.
Kai temperatūra žemesnė, džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė.
Kol padengta medžiaga kietėja (~ 5 val., esant 20°C),  ją reikia apsaugoti nuo drėgmės, nes antraip gali atsirasti paviršiaus pakenkimų ir sumažėti sankiba.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai baigus darba arba darant didesnes pertraukas iškart plaunami skiedikliu „Disboxid 419 Verdünner”.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gaminys skirtas naudoti profesionalams.
Pagrindinė masė: dirgina akis ir odą. Įjautrina per odą. Nuodingas vandens organizmams.Vandens telkiniuose gali sukelti ilgalaikį žalingą poveikį. Vengti prisilietimo su oda. Patekus į akis tuoj pat nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos nuplauti su daug vandens bei muilu. Saugoti kad nepatektų į vandens telkinius, kanalizaciją, nesusigertų į žemę.
Dirbdami mūvėkite specialias pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, antveidį. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Laikykitės saugos duomenų nuorodų.
Kietiklis: žalingas sveikatai įkvėpus arba prarijus. Gali stipriai nudeginti.Dirgina kvėpavimo organus. Gali įjautrinti per odą.

Nuodingas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. 
Patekus į akis, iškart kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, iškart nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją; sutvarkyti kaip pavojingas atliekas. Dirbdami mūvėkite specialias pirštines, užsidėkite apsauginius akinius, antveidį. Įvykus nelaimei ar blogai pasijutus tuoj pat kreipkitės į gydytoją, jei įmanoma parodykite etiketę. Neišpilkite į aplinką. Susipažinkite su ypatingais nurodymais, saugos duomenų lapais.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Medžiagai leisti sukietėti ir po to sutvarkyti kaip dažų atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šio produkto (Kat. A/j): 550 g/l (2007)/500 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 110 g/l LOJ (VOC).

Giscode

RE 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.
Dengiant reikia laikytis pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

Standartas EN 13813 „Išlyginamasis skiedinys, išlyginamosios masės ir išlyginamosios dangos. Savybės ir reikalavimai" nusako reikalavimus išlyginamajam skiediniui, naudojamam patalpų grindų konstrukcijoms. Šis standartas apima ir sintetinės dervos bei galutines dangas.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius Jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt