caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/57189/027239_Disbofein_332_Spachtel_NL.png

Disbofein 332 Spachtel

Polimerais pagerintas sausasis gamyklinis glaistas, skirtas išlyginti ir nuglaistyti akytąjį betoną. Vidaus ir išorės darbams.

Paskirtis

Akytojo betono paviršiams užpildyti, nuglaistyti ir išlyginti; sluoksnio storis per vieną darbo ciklą iki 5 mm. Esant gilesnėms išdaužoms dengti daugiau sluoksnių arba naudoti „Disbofein 331 Reparaturmörtel".

Savybės

  • Elastingas dengiant.

  • Dengiamas ir purkštuvais.
  • Difuziškas.
  • Labai gerai sukimba.
  • Išbandytas akytojo betono sistemoje „Atsparumas kamuolio smūgiams pagal DIN 18 032:1997-04".

Pagrindinė medžiaga

Polimerais modifikuotas cementinis mišinys.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai.

Spalvos

Sendinta balta.

Laikymas

Sausai.
Nepraimtų gamintojo pakuočių tinkamumo naudoti trukmė 6 mėn.

Didžiausias grūdelių dydis

0,5 mm

Gniuždomasis stiprumas

28 d   15,3 N/mm2

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 1.634 kg/m3

Kietojo skiedinio tūrinis svoris

apie 1.432 kg/m3

Lenkiamojo tempimo stipris

28 d   5,7 N/mm2

Tinkami pagrindai

Akytojo betono sieninės plokštės viduje ir išorėje, taip pat blokeliai.
Pagrindas turi būti sausas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Pagrindo paruošimas

Pašalinti nešvarumus. Pagrindą sudrėkinti. Esant šiltam orui, pagrindą nugruntuoti „Disbon 760 Baudispersion", atskiedus vandeniu santykiu 1 : 5.

Medžiagos paruošimas

7,5 l vandens gerai sumaišyti su 25 kg „Disbofein 332 Spachtel", kol glaisto masė taps tolygi, be gumulų. Keletui minučių palikti bręsti ir dar kartą išmaišyti.

Seniems paviršiams su dažų likučiais glaisto paruošimui naudoti skystį „Disbon 760 Baudispersion", atskiedus vandeniu santykiu 1 : 5.

Maišymo santykis

Sausasis glaistas : vanduo  = 1 : 0,3 masės dalių.

Dengimo būdas

„Disbofein 332 Spachtel" dengti nerūdijančio plieno glaistykle ir išlyginti arba užgludinti trintuve su smulkaus porolono pagrindu.
Kai sluoksnio storis > 5 mm, dengti per kelis darbo ciklus.  Medžiagos pakartotinai neskiesti vandeniu. „Disbofein 332 Spachtel" galima dengti ir purkštuvais.

Sluoksnio storis

Vieno sluoksnio storis iki 5 mm.

Sluoksnių sandara

Sandara „Atsparumas kamuolio smūgiams pagal DIN 18 032:1997-04".
Paruoštą akytąjį betoną nuglaistyti „Disbofein 332 Spachtel". Į drėgną „Disbofein 332 Spachtel" glaisto sluoksnį nerūdijančio plieno mente per visą paviršių ir be oro pūslių įterpti „Capatect-Gewebe 650" tinklelį ir padengti „Disbofein 332 Spachtel" glaistu. Bendras sluoksnio storis turi būti 5 mm.

Sąnaudos

Sausojo glaisto apie 1,2 kg/mm/m2  (1mm sluoksnio storiui).

Dengimo trukmė

Paruošto glaisto tinkamumo dengti trukmė - apie 1 val., kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%.

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip 5°C, ne aukštesnė kaip 30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 60 %, po 48 val. galima dengti „Disbofein 330 Rollschicht”, „Disbofein 333 Fein­schicht” arba dažyti „Caparol Muresko”.

Įrankių plovimas

Baigus darbus tuoj pat išplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Stipriai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus.
Neįkvėpti dulkių, garų. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomenduojamas apsaugines priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma tai padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Sukietėjusio produkto likučius sutvarkyti laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Tuščias pakuotes atiduoti į atliekų tvarkymo punktus perdirbimui arba sunaikinimui.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenų lapą.
Dirbant su produktu laikytis „Disbon” dengimo instrukcijų.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie suteiks konsultaciją, atsižvelgdami į konkretų objektą. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija