caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/90317/035495_Disboroof_412_15_L.png

Disboroof 412 Dachschicht

Elastingi akriliniai dispersiniai dažai šlaitiniams stogams iš pluoštinio cemento plokščių, bituminių izoliacinių ir suvirintų lakštų, taip pat pluoštinio cemento čerpelėms ant vertikalių paviršių.

Paskirtis

Šlaitinių stogų iš pluoštinio cemento plokščių, bituminių izoliacinių ir suvirintų lakštų paviršiams apsaugoti.
Pluoštinio cemento čerpelėms ant vertikalių paviršių, pvz., frontono ir karnizo atbrailų, kamino ir frontono paviršių. Tačiau netinka pluoštinio cemento čerpelėmis padengtam stogui dažyti!

Savybės

  • Labai atsparūs atmosferos ir aplinkos veiksniams.
  • Labai elastingi, net ir esant žemai temperatūrai.
  • Difuziški vandens garams ir nepralaidūs vandeniui.
  • Dėl tiksotropinės konsistencijos vienu kartu galima padengti storą sluoksnį.

Pagrindinė medžiaga

Akrilo dispersija.

Pakuotė/indų talpa

15 l plastikiniai kibirai

Spalvos

Tamsiai ruda, šiferio plikumo, betono pilkumo, plytų raudonumo.
Kitos spalvos pagal užsakymą.

Blizgesio laipsnis

Matiniai.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtoje gamintojo pakuotėje gali būti laikomi 24 mėn.

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Kietųjų dalelių kiekis

apie 73 masės -%

Sausojo sluoksnio storis

apie 60 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

apie 560

Ribinis pailgėjimas pagal DIN 53504

apie 250 %

Tinkami pagrindai

Pluoštinio cemento plokštės, taip pat vienerius metus atmosferos veiksnių paveikti bituminiai izoliaciniai ir suvirinti lakštai.
Pluoštinio cemento čerpelės tik ant vertikalių stogo paviršių.

Pagrindo paruošimas

Sugedusios stogo dangos ir jungtys turi būti specializuotų firmų pakeistos arba suremontuotos. Stogo danga turi būti gerai vėdinama.

1. Pluoštinio cemento plokštės ir čerpelės:
Vandens srove su slėgiu pagal nuolydį nuplauti samanų, dumbliagrybių apnašas ir purvą. Paviršių nuplauti su „Capatox" ir leisti gerai išdžiūti.

2. Bituminiai stogo izoliaciniai ir suvirinti lakštai:
Vandens srove su slėgiu nuplauti samanų, dumbliagrybių apnašas ir purvą. Pūsles prapjauti skersai išilgai, palikti išdžiūti ir per visą paviršių padengti „Disboroof 412 Dachschicht". Pasirūpinti, kad stogo danga ir apatinė konstrukcija nedrėgtų.

3. Pastato ir konstrukcinių elementų siūlių plėtimosi plyšiai:
Ant paruošto pagrindo siūlių audinį kloti per plėtimosi plyšio vidurį ir padengti pagal paskirtį „Disboroof 912 Dachschicht" arba „Disbothan 449 PU-Deckschicht". Plėtimosi plyšiai sulig paviršiumi pakeliami aukščiau vandens lygio ir paremiami tuščiaviduriu putplasčio  profiliu (nesugeriančiu vandens).
Bild 3 (039445_Disboroof_2_s.lt.jpg)

4. Plyšių ir siūlių uždengimas ties lakštų sandūromis, stogo kraštais, kylančiais konstrukciniais elementais, kupoliniais stoglangiais ir t. t.:
Ant paruošto pagrindo kloti siūlių audinį per  siūlės arba plyšio vidurį, pastumiant iš šono suformuoti kilpą ir padengti, kaip aprašyta 3 punkte.
Bild 2 (039444_Disboroof_1_s.lt.jpg)

Medžiagos paruošimas

Prieš dengiant gerai išmaišyti. Prieš gruntuojant nepadengtas banguotąsias pluoštinio cemento plokštes, nelygu pagrindo geba sugerti, atskiesti iki 15% vandens. Dengiant purškimo būdu, atskiesti iki 2% vandens.

Dengimo būdas

"Disboroof 412 Dachschicht" galima dengi purkštuvu (beoriu, iki 160 bar, purkštukas 0,015 – 0,021 colių, bituminiams lakštams- 0,025-0,027 colių).

Sluoksnių sandara

Pluoštinio cemento plokštės ir čerpelės:
Pagrindą sudrėkinti vandeniu, paskui matiškai drėgną paviršių gruntuoti
„Disboroof 412 Dachschicht" , nelygu pagrindo geba sugerti, atskiedus iki 15%  vandens. Po 24 val. neskiestais dažais padengti viršutinį sluoksnį.

Bituminiai stogo izoliaciniai ir suvirinti lakštai:
„Disboroof 412 Dachschicht" dengti per lakšto plotį įsotinant ir į šviežią sluoksnį lygiai, be raukšlių kloti armuojantį audinį su 10 cm užlaida. Ant gerai išdžiūvusio paviršiaus dengti tarpinį ir viršutinį sluoksnius. Tas vietas, kuriomis nuteka vanduo, arba kuriose jis retkarčiais užsilaiko, papildomai vieną kartą padengti „Disbothan 449 PU-Dechschicht".

Sąnaudos

Pluoštinio cemento plokštės ir čerpelės
Grunto sluoksnis1 x 200–300 ml/m2
Disboroof 412 Dach­schicht, 
atskiedus iki 15 % vandens
Viršutinis sluoksnis1 x 200–300 ml/m2
Disboroof 412 Dach­schicht
Bituminiai izoliaciniai ir suvirinti lakštai
Grunto sluoksnisapie 600 ml/m2 
Disboroof 412 Dachschicht
Tarpinis sluoksnisapie 900 ml/m2 
Disboroof 412 Dachschicht
Viršutinis sluoksnisapie 600 ml/m2 
Disboroof 412 Dachschicht
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 8°C ir ne aukštesnė kaip 35°C. Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%. Nedengti lyjant lietui, šąlant, taip pat ant įkaitusių paviršių.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 60%,  atsparūs lietui maždaug po 2 val. Vėl galima dengti po 24 val. įterpiant audinį, dėl didelių medžiagos sąnaudų, dengti ne anksčiau kaip po 36 val.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Ekspertizė

  • 5-1022, Žaibosaugos sistemų dengimas, Žaibosaugos sistemų testavimas, Oberursel

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis tuoj pat nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu. Saugokite, kad nepatektų į vandens telkinius, kanalizaciją ar nesusigertų į žemę. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite pakuotę arba etiketę, nes gali pažeisti žarnyno florą.Purškiant neįkvėpti garų.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų atliekos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

šiam gaminiui (kat. A/c): 40 g/l (2010).
Šiame gaminyje lakiųjų organinių junginių (LOJ) yra iki 15 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF 01 F

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenis. Dengiant būtina laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo nuorodų.

Kitos pastabos

Nuoroda: „Disboroof 412 Dachschicht" saugo nuo įv. grybų bei dumblių atsiradimo. Nuo stogo surinktas lietaus vanduo laistymui gali būti naudojamas tik po 12 mėnesių.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

 

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas:info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas