caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/265617/070817_Caparol-Capalith-Fassadenspachtel-P-bag-web_LT_XRU.png

Capalith Fassadenspachtel P

„Capalith" fasadų renovavimo sistemos miltelių pavidalo glaisto masė

Paskirtis

Šiurkštiems ir nelygiems paviršiams lygiai nuglaistyti, pakenktiems tinko ir betono paviršiams užtaisyti, karkasinėms konstrukcijoms užpildyti, įtrūkusiems tinko paviršiams (sausieji plyšiai, suslūgimo plyšiai, techniniai tinko plyšiai, maži sandūros ir horizontalių siūlių įtrūkiai ) užglaistyti, panaudojant armavimo audinį, taip pat dažytam mūrui, akytajam betonui, betonui lygiai nuglaistyti.

Didžiausias sluoksnio storis, glaistant paviršius: 10 mm, išdaužtas vietas- apie 20 mm. 

Savybės

  • atsparus oro poveikiui
  • neįdumba
  • nebrinksta
  • juo lengva dengti
  • gerai sukimba su pagrindu
  • drėgnas gludinamas fetru
  • sd vandens dydis, esant 5 mm sluoksnio storiui, ~ 0,06 m
  • pagal mišinio grupę P II pagal DIN 18 550.

Pagrindinė medžiaga

Sintetine derva pagerintas mineralinis rišiklis.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Natūraliai balta

Laikymas

Gaminys laikomas sausai ir apsaugotas nuo drėgmės kaip gaminiai, turintys cemento ir kalkių.

Papildomi produktai

Capatect-Gewebe 650
Armavimas:
„Capalith-Fassadenspachtel P"  dengiamas ~ 4 mm storio sluoksniu. „Capatect - Gewebe 650" klojamas su 10 cm užlaida ir prispaudžiamas. Po to nuglaistomas visas paviršius ~2 mm sluoksniu ir nerūdijančio plieno mente nupoliruojamas, kad neliktų aštrių kraštų. Įterpto audinio turi nesimatyti. Glaistui truputį įsigėrus, aštrius kraštus galima pašalinti specialiu įrankiu.
Jei norima fetru nugludinto paviršiaus, tai dengiama dviem sluoksniais. Įklojus audinį ir praėjus ~ 24 val., tepamas antrasis plonas sluoksnis (~ 3 mm) ir glaistui truputį įsigėrus, paviršius tolygiai nugludinamas fetru. 
Kampų ir cokolio jungtys
Kampams apsaugoti gali būti naudojami pirktiniai kampainiai iš nerūdijančio metalo, sutvirtinti audinio kampainiai ir tinko kraštų juostelės. Audiniais armuojant visą paviršių, audinys klojamas iki apsauginio kampainio krašto. Kampainiai ir tinko kraštų juostelės gali būti naudojamos kartu su „Capalith-Fassadenspachtel P" arba tam tinkamais mišiniais.

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Labai drėgmę sugeriančius pagrindus sudrėkinkite. Nevienodai drėgmę sugeriančius, byrančius ir minkštus mineralinius pagrindus gruntuokite 2:1 vandeniu atskiestu „Sylitol- Konzentrat". Dažytus pagrindus nuvalykite ir padenkite „Caparol - Putzgrund".

Pagrindo paruošimas

Per visą paviršių:
Sintetinės dervos tinkai
Nuvalyti slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Padengti paruošiamąjį sluoksnį „Caparol-Putzgrund".
Betonas
Lygų betoną, taip pat betoną su apkrovą išlaikančiais senais sluoksniais nuvalyti ir nugruntuoti „Caparol-Putzgrund". Neapdorotą, šiurkštų betoną, nuvalius ir sudrėkinus vandeniu, galima glaistyti iškart.
Pažeistas tinkas
Pažeistas vietas sudrėkinti ir užtaisyti „Capalith-Fassadenspachtel P". Dalimis užtaisytas vietas prieš dengiant toliau, apdoroti heksafluorsilikatais ir nuplauti.
Silikatinis arba mineralinis tinkas
Sugeriantį tinką nuvalyti ir sudrėkinti. Netolygiai sugeriantį, byrantį, minkštą mineralinį tinką gruntuoti „Sylitol-Konzentrat", atskiedus vandeniu santykiu 2:1.
Vėlesnis apdorojimas:
Glaistyti lygiai per visą paviršių (su arba be armavimo audinio) „Capalith-Fassadenspachtel P". Išlyginti ir prireikus užtrinti kempine trintuve.
Dalimis:
Fachverkas (išskyrus užpildytą moliu):
Karkaso užpildą sudrėkinti. Mažus trūkumus užtaisyti „Capalith-Fassadenspachtel P" (išlyginti seno tinko lygį). Užpildą nuglaistyti per visą paviršių. Palei rėminį karkasą įpjauti glaistą ir taip suformuoti silpną pjūvį.
Nesugedę seni dažų sluoksniai
Valyti slėginio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Apkrovą išlaikančius senus dažų sluoksnius padengti „Caparol-Putzgrund".
Techniniai plyšiai
Plyšį praplatinti iki U formos apie 1 cm pločio ir 1 cm gylio, išvalyti dulkes ir nugruntuoti gerai įsotinant „Dupa-grund". Plyšį užpildyti sulig paviršiumi „Cap-elast Riß-Spachtel" ir palikti gerai išdžiūti.
Apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai
Pašalinti visiškai tinkamomis priemonėmis, pvz., mechaniškai arba nubeicuoti ir nuplauti aukšto slėgio vandens srovėmis, laikantis įstatyminių potvarkių. Padengti „Caparol-Putzgrund".
Vėlesnis apdorojimas:
Paviršius, nuglaistytus „Capalith Fassadenspachtel P", galima dengti ne anksčiau kaip po 7 d., nugruntuotus (žr. techninėse informacijose nurodytais gruntais) galima dengti „Sylitol" dažais ir tinkais, silikoninės dervos bei dispersiniais dažais arba sintetinės dervos tinkais.

Maišymo santykis

Į 5 - 6 litrus vandens suberkite 1 maišą (25 kg) „Capalith - Fassadenspachtel P", išmaišykite iki vientisos masės ir 5 min. palikite brinkti.

Dengimo būdas

Dengimo trukmė:
Sumaišytą medžiagą, kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima dengti ~ 1,5 val., todėl nemaišykite daugiau medžiagos nei per tą laiką galite suskubti padengti.
Dengimo būdas:
„Capalith - Fassadenspachtel P" glaistomas mentele, dengiant didelius paviršius pravartu naudoti tinko mašinas. Po to, kai glaistas išlygintas ir truputį įsigėręs, paviršius gludinamas  kempinine trintuve arba poliruojamas nerūdijančio plieno mentele, dengiamas ~ 3-5 mm storio sluoksniu.
Tolesni veiksmai:
Prieš dengiant užglaistytas vietas, priklausomai nuo to, kokie gaminiai buvo vartoti, jos  gruntuojamos „CapaGrund", „AmphiSilan - Grundierfarbe" arba „Sylitol- Minera". Jei nuglaistytas visas paviršius yra šviesus ir pakankamai nudžiuvęs, jį iškart galima dengti atskiestais dažais kaip paprastą kalkių cementą. Žr. šios TI 3psl. "Nuorodos". Prieš apdirbimą dalines išdaužytas vietas reikia apdoroti fluatu ir nuplauti vandeniu. Svarbu, kad fluatas visada dengtų 1-2 šepečio pločiu neremontuotą paviršių. Jei yra dideli remontuoti plotai, fluatuoti  reikia seną ir naują tinką. Sintetinės dervos tinkas gruntuojamas „Caparol – Putzgrund", o „Sylitol" tinkas - „Sylitol - Minera".

Sąnaudos

~ 1 300 - 1 500 g/m2/mm sluoksnio storis (sausoji medžiaga), nelygu pagrindo šiurkštumas.

Optimalus dangos sluoksnis 3 - 10 mm, įterpiant „Capatect – Gewebe 650" audinių klojinius, ne mažiau kaip 6 mm. Vienu darbo ciklu lygus paviršius nuglaistomas iki 10 mm, išdaužtos vietos užlyginamos iki 20 mm. Mažiausiai nuglaistoma iki 3-5 mm.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip + 5ºC.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

„Capalith-Fassadenspachtel P" esant normalioms oro sąlygoms po maždaug 7 d. išdžiūsta, galima dengti pakartotinai. Visiškai sukietėja maždaug po 28 d.

Nuorodos

Kad per greitai neišdžiūtų, tarkim, veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, aukštai temperatūrai ir skersvėjui, paviršius nors vienai dienai turi būti apsaugotas atitinkamomis priemonėmis (pastolių tinklu arba brezentu). Jei reikia, visas paviršius drėkinamas vandeniu.
Esant dideliam drėgnumui pro tamsiai dažytus paviršius gali prasimušti kalkės. Norint išvengti kalkių prasimušimo, reikia prailginti džiūvimo trukmę ir gruntuoti "CapaGrund", "AmphiSilan - Grundierfarbe" arba "Sylitol-Minera".
Langų, durų ir palangių sandūros siūlės sandarinamos ilgaamže elastine sandarinimo medžiaga. Mineralinės armavimo sistemos dėl savo medžiagų savybių tinka tik sausiems plyšiams, suslūgimo bei techniniams tinko plyšiams ir mažiems įtrūkiams sandūrų ir horizontaliose siūlėse. Dėl statybinių plyšių garantijos neprisiimame.
„Capalith" gruntuoti horizontalūs paviršiai turi būti uždengti arba nuožulniai nupjauti.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą.Yra pavojus rimtesniems akių sužalojimams. Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant odos. Patekus į akis nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Apsaugai naudokite apsaugines pirštines bei apsauginius akinius. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite etiketę. Neįkvėpkite dulkių. Tikslesni duomenys, žr. "Saugos duomenis”.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusios medžiagos liekanos sunaikinamos kaip statybinis laužas arba statybinės atliekos.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Kalcio hydroksidas, cementas, kvarcinis smėlis, priedai.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Prokuratūros pastatas, Ryga, Latvija

Latvijos universiteto biblioteka, Ryga

Pastatas Rygoje, Klusā g. 11, Latvija

Art Nouveau pastatas Rygoje, Lāčplēša g.…

Gyvenamsis pastatas, Ryga Elizabetes g.…

Gyvenamasis pastatas, Ryga Merķeļa g.…

Administracinis pastatas, Alberto g. 13,…

Prancūzų licejus, Ryga, Latvija

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija

Michailo Čechovo Rygos rusų teatras,…

Sarkandaugavos kultūros centras…

Latvijos nacionalinis dailės muziejus