caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/79156/033407_OrcaSpachtel_20_kg.png

Capatect-OrCa-Spachtel

Paruošta dengti, karbono pluoštu sustiprinta armavimo masė nedegioms fasadų sistemoms „Capatect"

Paskirtis

Armavimo masė ir išlyginamasis glaistas ant mineralinės vatos termoizoliacinių plokščių:
- Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA/ 151 EXTRA
- Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101.
naudojant išorinę sudėtinę termoizoliacinę sistemą „Capatect Carbon Extra".

Savybės

  • A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1 (nedegi)
  • Paruošta dengti
  • Lengvai ir elastingai dengiama
  • Mažos sąnaudos
  • Labai gera sukibtis
  • Hidrofobiška
  • Itin atspari smūgiams ir plyšimui
  • Atspari smūgiams iki 60 džaulių (nelygu sistemos sudėtis )

Pakuotė/indų talpa

20 kg kibirai

Spalvos

Kreminė

Laikymas

 Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tankis

apie 1,3 g/cm³

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

0,5 m pagal DIN EN ISO 7783, V2 klasė pagal DIN EN 1062

Gaisrinė laikysena

A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Vandens sugerties koeficientas

apie 0,03 kg/(m2 · h0,5)
pagal DIN EN 1062, (vidutinė) klasė W2

Rišiklis

Hibridinė silikatinė organinė dispersija

Vandens pralaidumas w reikšmė

≤ 0,1 kg/(m2h0,5) pagal DIN EN 1062, W3 klasė (žema)

Produkto numeris

9818

Nuorodos

Nurodyti duomenys yra apytikriai, nes naudojant natūralias žaliavas kiekvieną kartą jos gali šiek tiek skirtis.

Negalima dengti mineraliniais viršutiniais tinkais ir armavimo masėmis.

Pagrindo paruošimas

Visi pagrindai turi išlaikyti apkrovą, būti sausi, lygūs ( pagal DIN 18202 arba 18203), švarūs ir be sukibtį mažinančių likučių.

Medžiagos paruošimas

„Capatect-OrCa-Spachtel" glaistas paruoštas naudoti, tik tereikia trumpai išmaišyti. Tirštumas nustatomas įpilant šiek tiek vandens.

Dengimo būdas

Apatinio tinko dengimas
Kad paviršius būtų tolygiai lygus, rekomenduojama dengti du sluoksnius. Pirmiausia paviršių nuglaistyti „Capatect OrCa-Spachtel" 1-2 mm storio sluoksniu, tai stabilizuos izoliacinės medžiagos paviršių. 
Išdžiūvus, dengti antrą „Capatect OrCa-Spachtel" sluoksnį, įterpiant „Capatect OrCa-Gewebe 653" audinį.
Ties  pastato angų kampais papildomai įterpti įstrižo armavimo juostas arba tinklelio juostas įstrižai į armavimo sluoksnį. Armavimo masę tepti per audinio juostos plotį ir į ją su 10 cm užlaida įspausti „Capatect OrCa-Gewebe 653" audinį.
Po to nuglaistyti, užgriebiant už ką tik nuglaistyto ploto, kad būtų padengtas visas audinys. Bendras sluoksnio storis turėtų būti apie 4-5 mm. Armavimo tinklelį įterpti taip, kad, kai armavimo sluoksnio storis iki 4 mm, jis būtų per vidurį, kai sluoksnio storis daugiau kaip 4 mm, jis būtų viršutinėje pusėje.

Sąnaudos

Apie 1,3 kg/m2, kai sluoksnio storis 1 mm. Čia pateikiami duomenys yra apytikriai, reikia atsižvelgti į objekto ir dengimo sąlygotą nuokrypį.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C ir ne aukštesnė kaip 30°C. Nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 2-3 dienų. Priklausomai nuo oro, ne anksčiau kaip po 2-3 dienų, galima dengti „Thermosan-Fassadenputz NQG".

Įrankių plovimas

Baigus darbus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/ P2 kombifiltrus.
Sudėtyje yra  5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-
3-ono (EINECS 220-239-6) mišinio (3:1), 2-Hidroksi propil neo dekanoato, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.
Vadovautis saugos duomenų lape pateikta informacija.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti likučiai sutvarkomi kaip senų dažų/ emalės atliekos, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Lakieji organiniai junginiai pagal direktyvą 2004/42/EB < 1 %; < 10 g/l

Giscode

BSW20

Išsamesni duomenys

Leidimas: ETA-09/0368

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Gyvenamasis daugiabutis, Tartu, Estija

RTU laboratorijų korpusas, Latvija

Špogų muzikos ir meno mokykla, Latvija