FibroSil

Tinko plyšiams apdoroti, difuziškas, išlyginantis faktūrą, pluoštu sustiprintas gruntas išorės ir vidaus paviršiams. Dengiamas dispersiniais ir silikoninės dervos emulsiniais dažais.

Paskirtis

„FibroSil” – tai plyšius užpildanti dengimo medžiaga. Skirta tinko paviršiams ir seniems apkrovą išlaikantiems dispersiniams sluoksniams apdoroti.
„FibroSil” gali būti dengiamas dispersiniais dažais, pvz., „Muresko”, „Amphisil”, arba silikoninės dervos dažais „ThermoSan” arba „AmphiSilan”.
„Fibrosil" vidaus patalpose gali būti naudojamas kaip smulkios faktūros danga ir gali būti dengiamas kartu su visais „Caparol" vidaus dispersiniais dažais, taip pat su „Decor -Lasur" (blizgesio laipsnis: matinis, blizgus).

Savybės

  • Užpildo plyšius pagal atmeną Nr. 19.
  • Išlyginantis.
  • Gerina lygių paviršių sankibą.
  • Lengvai dengiamas.
  • Skiedžiamas vandeniu ir beveik bekvapis.

Pagrindinė medžiaga

Pluoštu sustiprinta sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

25 kg

Spalvos

Balta.
Spalvinama iki 5 % spalvinamaisiais dažais „AVA-Amphibolin Vollton -und Abtönfarben" arba „CaparolColor Vollton -und Abtönfarben".
„FibroSil” yra spalvinami automatine „Color-Express” spalvinimo sistema visomis spalvomis, kurių šviesumo dydis iki 70.

Blizgesio laipsnis

Matiniai, G3

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Didžiausias grūdelių dydis

< 1500 µm, S3

Tankis

apie 1,45 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

200–400 µm, E4

Vandens skvarbos norma

(w-dydis): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (maža), W3

Plyšių klasės

Plyšių padengimas: 1 x 800 g/m2 „FibroSil" (kaip gruntas arba tarpinis sluoksnis), Klasė: A1 (> 100 µm)

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

(sd-dydis): ≥ 0,14 – < 1,4 m (vidutinis), V2 ; spalvinant gali nežymiai pakisti parametrų reikšmės.

Papildomi produktai

  • „PermaSilan"; „AmphiSilan"; „ThermoSan"; „Muresko SilaCryl"; „Amphisil"

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas:
Nauji tinkai po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 sav., esant 20°C ir 65% santykiniam oro drėgnumui, dengiami „FibroSil", atskiedus iki 5% vandeniu. Kai oro sąlygos nepalankios, pavyzdžiui, pučiant vėjui ar lyjant, prastovos laikas turi būti gerokai  ilgesnis.
Seni tinkai: pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios.
Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dengiami „FibroSil", atskiedus iki 5% vandens. Stipriai sugeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF". Stipriai byrantys, tepantys tinkai gruntuojami „Dupa-grund".
Betonas:
Betono paviršiai su purvo apnašomis arba tepančiu grūdėtuoju sluoksniu nuvalomi mechaniškai arba slėginio vandens srove laikantis įstatyminių nutarimų. Blogai drėgmę sugeriantys arba lygūs paviršiai dengiami „FibroSil”, atskiedus iki 5 % vandens. Gerai drėgmę sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”. Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund”.
Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai:
Nešvarūs, kreidinantys senų dažų sluoksniai nuvalomi slėginio vandens srove, nuplaunami rankomis arba kitais tinkamais metodais laikantis įstatyminių nutarimų. „FibroSil” dengiamas, atskiedus iki 5 % „CapaSol LF”.
Apkrovą išlaikantys, tvirti sintetinės dervos tinko sluoksniai:
Seni tinkai nuvalomi specialiu metodu. Šlapiu būdu nuvalyti paviršiai, prieš dengiant gerai išdžiovinami. „FibroSil” dengiamas, atskiedus iki 5 % vandens.
Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikti paviršiai:
Pelėsiniai grybai arba dumbliagrybiai pašalinami vandens srove pagal įstatyminius potvarkius. Nuplaunama „Capatox" arba „FungiGrund" ir paliekama gerai išdžiūti.
Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
Prasimušusios druskos nuvalomos sausu šepečiu ir pašalinamos. Gruntuojama „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sankiba arba prasimušusių druskų surišimas.
Įtrūkiai:
Įtrūkiai (iki 20 mm gylio) užtaisomi „Histolith Renovierspachtel”. Užtaisytas vietas nugruntuoti. Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių paviršius, prieš dengiant „FibroSil", paruošiamas arba gruntuojamas pagal techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Dengimo būdas

Teptuku arba voleliu. Naudojant tinkamus purškimo aparatus galima dengti ir purškimo būdu ( žr. „Paviršių dengimas purškiant") .
Kad paviršių faktūra būtų tolygi, lygius paviršius rekomenduojama dengti šepečiu skersine technika tam, kad būtų pasiekta tolygi viršutinio sluoksnio struktūra.
Faktūrinius pagrindus, pvz., draskytąjį tinką, geriau dengti voleliu.
Prieš dengiant, gerai išmaišoma. Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Sluoksnių sandara

Grunto ir tarpinis sluoksnis
Dengiamas „FibroSil", atskiedus iki 5 % vandens.
Pagal poreikį „FibroSil" galima padengti kaip tarpinį sluoksnį.
Viršutinis sluoksnis:
Išorės paviršiai pasirinktinai dengiami „AmphiSilan", „Muresko", „Amphisil" , „ThermoSan" arba „PermaSilan”. Vidaus paviršiai gali būti dengiami su visais „Caparol" vidaus dispersiniais dažais ar su „Deco-Lasur" (blizgus, matinis).

Sąnaudos

Dengiant lygų pagrindą, sunaudojama ~ 600-800 g/m2 (vienam sluoksniui), dengiant šiurkštų - atitinkamai daugiau.  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta ir galima dažyti po 12 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. Fasadų paviršiai tam tikromis objekto sąlygomis arba veikiami natūralių atmosferos veiksnių ir didesnės drėgmės negu įprastai, gali būti greičiau apninkami pelėsinių grybų ir dumbliagrybių. Todėl tokius paviršius rekomenduojame dengti mūsų specialiaisiais produktais: „ThermoSan", „Amphibolin-W", „Duparol-W" arba „PermaSilan". Tuose produktuose yra veikliųjų medžiagų, neleidžiančių pelėsiniams grybams ir dumbliagrybiams kurį laiką augti.

Ekspertizė

  • „FibroSil" sertifikatas- viršutinis sluoksnis „AmphiSilan-Fassadenfarbe" vandens garų difuzijos srovės tankio ir vandens prasiskverbimo normos nustatymas.
  • „FibroSil" sertifikatas- viršutinis sluoksnis „Muresko" vandens garų difuzijos srovės tankio  ir vandens prasiskverbimo normos nustatymas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Purškiant, stengtis neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių (naudoti A2/P2 filtrus). Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Dengimo ir džiūvimo metu gerai vėdinti patalpas. Darbo metu negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus dažų į akis, iškart plauti vandeniu.  Saugoti, kad nepatektų į vandens telkinius.
Tikslesni duomenys, žr. saugos duomenis

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų likučiai, o sudžiūvę medžiagos likučiai - kaip sukietėję dažai arba kaip buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų kategorijai (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 30 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetalio derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, plėvėdaris, priedai, konservuojamoji medžiaga.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks: 8 5 2639283
info@caparol.lt

Kadriorgo parkas, Talinas, Estija