caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18143/020178_SAP-755045_12,5_L_Muresko.png

Muresko

Universalūs silikoninės dervos fasadiniai dažai, pasižymintys didele difuzija, veiksmingai atstumiantys vandenį 

Paskirtis

Fasadiniai dažai, skirti lygiems ir faktūriniams pagrindams. Silikoninės dervos fasadiniai dažai pasižymi labai gera apsauga nuo drėgmės, yra gerai pralaidūs vandens garams bei pakankamai pralaidūs CO2.
Šis produktas garantuoja tokią pat spalvų įvairovę, gerą sukibtį ir atsparumą neigiamam atmosferos veiksnių poveikiui bei kreidinimui kaip kokybiški grynojo akrilato dažai.

„Muresko″ dažais dengiant grublėtą tinką, priklausomai nuo praskiedimo laipsnio, galima išlaikyti turimą faktūrą arba išlyginti dangą. 
Dažai tinkami ir apkrovą išlaikančių senų akytojo betono dangų ant akytojo betono montuojamų konstrukcinių elementų atnaujinimui.

Savybės

 • Labai difuziški, atsparūs vandeniui
 • Didelė atspalvių įvairovė, ilgai neblunkantys dažai
 • Apsaugo nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų
 • Hidrofobiški pagal DIN 4108
 • Atsparūs šarmams 

Pagrindinė medžiaga

Silikoninė derva + grynojo akrilato dispersija

Pakuotė/indų talpa

 • Standartinės pakuotės: 2,5 l, 5 l, 12,5 l
 • „ColorExpress”: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Spalvos

Balta

 • „Muresko″ dažai tonuojami automatinėmis „ColorExpress-System″ spalvinimo mašinomis pagal Caparol spalvynus. 
 • „Muresko” dažus galima spalvinti savarankiškai rankiniu būdu naudojant „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor Vollton- und Abtönfarben” spalvinamuosius dažus. Spalvinant savarankiškai, visą tonuotų dažų kiekį, prieš dažant, reikia permaišyti tarpusavyje, kad atspalvis būtų vienodas. 
 • Perkant 100 l ir daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti gamyklinį spalvinimą.
 • Siekiant išvengti galimų spalvinimo klaidų, prieš dengiant būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams reikia naudoti tos pačios partijos dažus.
 • Dažant silpnesnės dengiamosios gebos spalvomis (žėrinčiomis, sodriomis), rekomenduojama pirmiausia  padengti vieną sluoksnį pastelinės spalvos dažų (1 bazės), atspalvis turi būti artimas galutiniam atspalviui. Prireikus, dengti antrą dengiamąjį sluoksnį.

Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:
Klasė: B
Grupė: 1 – 3, priklausomai nuo atspalvio.

Blizgesio laipsnis

Matiniai, G3

Laikymas

Vėsiai, sandariai uždarytą.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

(w-dydis): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (mažas) W3

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

(sd-dydis): < 0,14 m (didelis), V1
Dažus tonavus, galimi nuokrypiai nuo techninių parametrų.

Papildomi produktai

Caparol Trocknungsbeschleuniger” džiūvimą spartinanti priemonė
Priedas, kad „Muresko” dažus būtų galima dengti esant žemai lauko temperatūrai (nuo +1ºC iki +10ºC), taip pat kad jie greičiau taptų atsparūs lietui. Kaip naudoti „Caparol Trocknungsbeschleuniger”, žr. etiketę.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų. Pagrindus gruntuoti remiantis technine informacija Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Pagrindo paruošimas

Naujų ir anksčiau sumontuotų sandarių sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų paviršiai, nutinkuoti sintetinės dervos, silikoninės dervos ar kalkiniu cementiniu tinku (PII)/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 yra ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2:
Seną tinką nuvalyti drėgnuoju būdu. Valant slėgine vandens srove, vandens temperatūra turi būti ne didesnė nei +60ºC, o slėgis ne daugiau nei 60 bar. Nuvalius, palikti gerai išdžiūti. Atsižvelgus į pagrindo savybes bei viršutinio tinko rūšį, dengti „Muresko" dažais.  


PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 yra ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2

Naujai padengtą tinką dažyti galima tik po pakankamos prastovos, paprastai po 2 savaičių, kai temperatūra apie +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%.  Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, prastova turi būti žymiai ilgesnė. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal”, sumažėja šarminio viršutinio PII arba PIII  grupės tinko kalkių prasimušimo rizika, todėl galima dengti jau po 7 d. prastovos.

Senas tinkas
Pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai akytą, įgeriantį, silpnai byrantį tinką gruntuoti „OptiSilan TiefGrund”. Stipriai byrantį, tepantį tinką gruntuoti „Dupa-Putzfestiger”.

Naujas silikatinis viršutinis tinkas
Dengti produktais iš silikatinių produktų programos „Sylitol”.

Seni silikatinių dažų bei tinko sluoksniai
Neatšokusius sluoksnius nuvalyti mechaniškai arba slėginio vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Atšokusius, atmosferos veiksnių pažeistus sluoksnius nugramdyti, nušlifuoti. Nugruntuoti „Dupa-Putzfestiger”.

Akytasis betonas su apkrovą išlaikančiu senų dažų sluoksniu
Nuvalyti nepažeistus paviršius. Gruntuoti „CapaGrund Universal”. Jei akytojo betono sluoksniai pažeisti, žr. „Caparol-Bautenschutz” programą.

Betonas
Betono paviršius su nešvarumų apnašomis arba grūdėtu kreidinančiu sluoksniu nuvalyti mechaniškai arba slėgine vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Silpnai įgeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „CapaGrund Universal”. Stambiai akytus, truputį byrančius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiSilan Tiefgrund”. Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-Putzfestiger”.

Cementu surištos medienos drožlių plokštės

Siekiant, kad dėl didelio cementu surištų medienos drožlių plokščių šarmingumo neprasimuštų kalkės, pagrindą nugruntuoti „Disbon 481 EP- Uniprimer”.

Plytų mūras

Dažyti tinka tik šalčiui atsparios priekinės mūro plytos arba klinkeris be intarpų. Mūro siūlės turi būti užtaisytos, be įtrūkių, mūras - sausas, be išsikristalizavusių druskų. Gruntuoti „Dupa-Putzfestiger”. Jei tarpiniame sluoksnyje atsiranda matomų rudų dėmių, dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol”.
Apkrovą išlaikantys dispersinių, dispersinių silikatinių ir silikoninės dervos dažų sluoksniai:
Nešvarūs, kreidinantys seni dažų sluoksniai nuvalomi slėgine vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Tikrinti pagrindus remiantis BFS atmena Nr. 20.

Seni sluoksniai:
Silpnai įgeriantys, tvirti, sausi, išlaikantys apkrovą: žr. skyrių „Sluoksnių sandara”.
Vidutiniškai įgeriantys: gruntuojami „CapaGrund Universal”, atskiedus iki 3% vandens.
Stipriai įgeriantys: gruntuojami „OptiSilan TiefGrund” arba „Dupa Putzfestiger”.
Seni sluoksniai ant sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos, stipriai įgeriantys, tvirtai sukibę, su smulkiais įtrūkiais: „Dupa-Putzfestiger".

Kreidėjantys, tepantys paviršiai (taip pat esant vandens apkrovai pagal BFS atmeną Nr. 20, B. 13 „Paviršiaus stiprumas, kreidėjimas”):
Gruntuoti „Dupa-Putzfestiger”.

Blizgūs ir hidrofobiniai paviršiai:
Pašiurkštinti mechaniniu būdu. Gruntuoti „Capagrund Universal”. Jei pašiurkštinus vis tiek ant paviršiaus lieka vandens lašų, rekomenduojama pagrindą nugruntuoti „Dupa-Haftgrund”. 

Apkrovą išlaikantys sintetinės ir silikoninės dervos tinko sluoksniai"
Senas tinkas nuvalomas tinkamais metodais. Jeigu valoma šlapiuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti.

Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai:
Visiškai pašalinami juos nušlifuojant, nuvalant šepečiu, slėgine vandens sorve,laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Jeigu valoma šlapiuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „Dupa-Putzfestiger”.

Apkrovos neišlaikantys dispersinių dažų ar sintetinės dervos tinko sluoksniai:
Visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba nuplaunant slėgine  vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. 
Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „CapaGrund Universal”. Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa- Putzfestiger″.

Pramoninių teršalų arba suodžių užteršti paviršiai:

Dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol”.

Įtrūkę tinko ir betono paviršiai:
Dengti „Cap-elast-System”, „Fibrosil” arba „PermaSilan” atsižvelgiant į įtrūkių dydį.

Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis:
Išsikristalizavusias druskas nutrinti sausu šepečiu. Gruntuoti „Dupa-Putzfestiger”. Dengiant paviršius su išsikristalizavusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sukibtis arba kad paviršius daugiau nesikristalizuos.

Maži  įtrūkiai, išdaužos:
Nedidelius trūkumus užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel” fasadiniu glaistu. Didelius įtrūkius (iki 20 mm) užtaisyti „Histolith-Renovierspachtel” glaistu. Užglaistytas vietas nugruntuoti.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku arba voleliu. Norint dengti beoriu purkštuvu, rekomenduojama naudoti „Muresko Nespri-TEC" taikant „Nespri-TEC" purškimo metodą.

Sluoksnių sandara

Pelėsinius grybus ir dumbliagrybius pašalinti drėgno smėlio srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Paviršius nuplauti „Capatox” arba „FungiGrund” ir palikti gerai išdžiūti.

Gruntinis sluoksnis:
Dengti pagal skyriaus „Pagrindo paruošimas" nuorodas.
Pirmas dažų sluoksnis:

„Muresko”, atskiedus iki 10 % grunto „OptiSilan TiefGrund” arba vandens. 
Baigiamasis sluoksnis:
„Muresko”, atskiedus iki  5% vandens.

Norint kad grublėtas tinko paviršius išlaikytų faktūrą, dažus pirmajam sluoksniui skiesti vandeniu iki 15-20 %, baigiamajam sluoksniui - iki 10%.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius sunaudojama 200 ml/m2 vienam sluoksniui, grublėtus – atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Siekiant geriausios apsaugos nuo dumblių ir pelėsinių grybų, reikia padengti dviem sluoksniais, kad bendros sąnaudos mažiausiai siektų 400 ml/m2, o sluoksnio storis būtų ne plonesnis nei 200 µm. Kiekvienas sekantis sluoksnis (kai sąnaudos min. 200 ml/m2) padidina sluoksnio storį  100 µm. Dengiant šiurkščius paviršius, sąnaudos atitinkamai didesnės.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra dengimo ir džiūvimo metu
Dengiant ir džiūstant medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° C ir ne aukštesnė kaip +30° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4 – 6 val., tuomet galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos

Siekiant, kad nesimatytų sandūrų, dažyti „šlapias į šlapią” metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Netinka vandens apkrovos veikiamiems horizontaliems paviršiams.

Dengiant akytąjį betoną su nepažeista danga, dažų spalvos šviesio dydis turi būti didesnis kaip 30, dažant sudėtines fasadų šiltinimo sistemas – didesnis kaip 20.
Dengiant fasadus, kurie dėl ypatingų objekto sąlygotų priežasčių arba natūralių atmosferos veiksnių poveikio yra veikiami didesnės drėgmės apkrovos, padidėja pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašų rizika.
„Muresko” dažai sudaro apsauginę plėvelę, kuri fasadą ilgesnį laiką saugo nuo apnašų. Apsaugos efektyvumas ir ilgalaikiškumas priklauso nuo objekto sąlygų, pvz., apnašų intensyvumo ir drėgmės poveikio. Nėra priemonės, kuri visam laikui apsaugotų nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių. Svarbu, kad prieš dažymą pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apniktas pagrindas būtų tinkamai paruoštas - nuvalytas, nugruntuotas „FungiGrund”. 

Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Tai – visų matinių fasadinių dažų savybė.


Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Prireikus dengti nedelsiant, pataką reikia sudrėkinti ir po kurio laiko visiškai nuplauti. Papildomai nugruntuoti „CapaGrund Universal”. Dažant tinkamomis oro sąlygomis, tokių patako pėdsakų neatsiranda.

Paviršiaus pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Ekspertizė

 • „Muresko” vandens garų srauto tankio ir vandens pralaidumo koeficiento nustatymas.
 • „Muresko” poveikis pelėsinių grybų ir dumbliagrybių atžvilgiu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kreipiantis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę, ženklinimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Mūvėti pirštines, naudoti akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir vandeniu.

Sudėtyje yra: 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EB Nr. 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys (3:1). 

Šis produktas yra apdorotas gaminys  pagal ES reglamentą Nr 528/2012 (ne biocidinis produktas); jame yra tokių biocidinių veikliųjų medžiagų: oktilizotiazolonas (ISO) (CAS-Nr. 26530-20-1), karbendazimas (ISO) (CASNr. 10605-21-7), izoproturonas (ISO) (CAS-Nr. 34123-59-6), terbutrinas (CAS-Nr. 886-50-0).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokio tipo produktui (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau nei 20 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

BSW50

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, polisiloksanas, silikatai, kalcio karbonatas, titano dioksidas, vanduo, glikolio eteris, priedai, konservantai, apsauginė plėvelė.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol” atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Stamerienos rūmai, Gulbenė, Latvija

Daugpilio promenada

Grand Hotel Kempinski, Ryga, Latvija

Šiaurės Kuržemės regioninė ligoninė