caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243726/066028_Capatect-Buntstein-Sockelputz_691_LT.png

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Paruoštas dengti spalvotų akmenukų tinkas, kurio pagrindinė medžiaga grynas akrilatas su spalvotomis natūralaus akmens granulėmis

Paskirtis

Spalvotų akmenukų tinkas išorei ir vidui.
Naudojamas organinių ir minrealinių pagrindų viršutiniam sluoksniui padengti
( išorėje: kaip „Capatect” šiltinimo sistemos dalis; dengiamas betonas, 
P II + PIII skiedinio grupių apatinis tinkas pagal DIN 18550-1;
viduje: dengiami gipskartonio plokščių arba PIV skiedinio grupės apatinio tinko paviršiai).
Ypač tinkamas cokolio zonai.

Savybės

  • Be tirpiklių ir minkštiklių;
  • Laidus vandens garams;
  • Patvarus ir valomas;
  • Labai atsparus mechaninėms apkrovoms;
  • Dėl optimalaus rišamosios medžiagos ir granulių derinio lengvai glaistomas ir išlyginamas;

Pakuotė/indų talpa

Kibirai 25 kg

Spalvos

01 Carbon, 02 Metall, 03 Aluminium,
04 Asphalt, 05 Nebel, 06 Kiesel,
07 Lava, 08 Schiefer, 09 Strand
Perkant 100 kg ar daugiau vienos spalvos tinko, galima užsisakyti jį nuspalvinti gamykloje.

Laikymas

Vėsiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepradaryta pakuotė galioja mažiausiai 12 mėn.

Didžiausias grūdelių dydis

2,0 mm

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

≤ 0,3 m, V2 klasė (vidutinė)
pagal DIN EN ISO 7783

Kietojo skiedinio tūrinis svoris

~ 1,7 kg/ cm3

Sukimbamasis stiprumas

≥ 0,3 N/mm2 pagal DIN EN 15824

Gaisrinė laikysena

A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,5 kg/ (m2·h0,5), W2 klasė (vidutinė) pagal DIN EN 1062-3

Rišiklis

Gryno akrilato dispersija

Produkto numeris

691

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be birių dalelių.
Senesnį grunto tinką gali tekti sutvirtinti  nauju gruntu arba per greitą džiūvimą stabdančia medžiaga.
Naujas tinkas paliekamas sukietėti ne mažiau kaip 3-4 sav.
Armavimo sluoksnis, naudojant „Capatect” fasadų šiltinimo sistemas turi būti surištas ir sausas.

Dengimo būdas

Pagrindą gruntuoti „Putzgrund 610"; gruntas, priderinus prie faktūrinio sluoksnio, spalvinamas nurodyta spalva, žr. lentelę. 
Capatect Buntstein-
Sockelputz 691
spalva
Grunto sluoksnio
Putzgrund 610
spalva
(pagal Caparol 3D-System plus spalvyną)
         01 Carbon                    Ferro 25 
         02 Metall                    Ferro 25
         03 Aluminium                    Granit 40
         04 Asphalt                    Venato 25 
         05 Nebel                    Granit 45
         06 Kiesel                    Granit 55
         07 Lava                    Cameo 40
         08 Schiefer                    Venato 45
         09 Strand                    Jade 20
Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Esant reikalui reikiamai konsistencijai nustatyti skiedžiama iki 1 % vandens.
Spalvotųjų akmenukų tinką dengti nerūdijančio plieno mente per visą paviršių 1,5 karto grūdelių  storio, sulyginti  iki grūdelių storio ir išlyginti.
Išlyginkite tolygiai, viena kryptimi. Sekite, kad būtų dengiamas toks pat kiekis medžiagos ir venkite persiklojimų. Rekomenduojama po apdžiūvimo nugludinti švaria mente.
Kadangi naudojamos natūralios granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingų numerių gaminius prieš tai sumaišykite.
Prieš kietėjant, nuimkite lipnias juostas.

Sąnaudos

Apie 4,5 - 5,0 kg/m2

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Siekiant apsaugoti džiūstančius paviršius nuo lietaus, jie apdengiami brezentu.
Kai oro sąlygos palankios, tinko sluoksnio paviršius  išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po 24 val. Visiškai išdžiūsta maždaug po 1 savaitės.
Tinkas džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant drėgmei. Todėl šaltu metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.

Nuorodos

„Capatect-Buntstein - Sockelputz 691” tinkas netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
Naudodami gaminį, laikykitės  DIN 18363, VOB, C dalies nuorodų.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kreipdamiesi į gydytoją, turėkite produkto pakuotę arba etiketę. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu. Patekus į akis ar ant odos, iškart kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neišleiskite į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų  liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.
EAK 080112.

Giscode

BSW20

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, 
8 5 2602015 
info@caparol.lt  
www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas