caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243682/066011_AmphiSilan-Grundierfarbe_LT.png

AmphiSilan-Grundierfarbe

Sukibtį gerinanti speciali gruntavimo priemonė, naudojama prieš dengiant silikoninės dervos bei dispersines dangas. Optimaliai dengiama Nespri-TEC purškimo metodu (neišsiskiria smulkių dalelių rūkas).

Paskirtis

Vandeniu skiedžiami pigmentuojami gruntiniai dažai, skirti  tankiems, lygiems pagrindams padengti sukibtį gerinančiu sluoksniu, taip pat ir sutvirtinti atmosferos veiksnių pažeistą sintetinės dervos tinką prieš dengiant „AmphiSilan "„ThermoSan" ir visus „Nespri-TEC" produktus. Išorės ir vidaus darbams. Priklausomai nuo oro sąlygų, pastolius apdengti tinkleliu.

Pagrindinė medžiaga

Specialios sintetinės dervos dispersijos.

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinės prekės: 12,5 l kibirai, 25 l statinės.

Spalvos

Balta.

„AmphiSilan Grundierfarbe" gruntiniai dažai spalvinami „ColorExpress-System" tonavimo mašinomis pagal populiarius spalvynus šviesiomis spalvomis (iki 70 šviesio koeficiento). Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti gamyklinį spalvinimą.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

1,4 g/m³

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir pakankamai sukietėję.

Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk.

Pagrindo paruošimas

Įvairių pagrindų tinkamumas ir jų paruošimas išdėstytas techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas", prašome laikytis ten pateiktų nurodymų.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu arba specialiais „Nespray" beoriais purkštuvais. 

Purškimas
Purškimo kampas: 30°.
Purkštukas: specialus „Nespray" 0,016 – 0,019" dvigubas purkštukas.
Medžiagos temperatūra reguliuojama automatiškai.
„NESPRAYPLUS" beorių purkštuvų purškimo slėgis (atidarytas purškimo pistoletas) yra žalia spalva pažymėtoje manometro zonoje. Naudojant „NESPRAYKIT" žarnos ritę, jis beoriame purkštuve nustatomas savo atsakomybe.

Kitos dengimo medžiagos, specialus gruntas, irgi gali būti dengiami „Nespray" beoriais purkštuvais. Tačiau dengiant kitus produktus, negarantuojama, kad nesusidarys smulkių aerozolio dalelių, todėl  reikia laikytis atitinkamų saugos priemonių. 

Sluoksnių sandara

„AmphiSilan Grundierfarbe" gruntinių dažų nereikia skiesti. 

Sąnaudos

Apie 150-250 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Nuorodos

„AmphiSilan Grundierfarbe" gruntiniai dažai nėra tinkami dengti horizontalius vandens apkrovos veikiamus paviršius. Siekiant išlaikyti specifines medžiagos savybes, reiktų jos nemaišyti su kitomis medžiagomis. 

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dengiant ir džiūstant gerai vėdinti. Dažant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti aerozolio dalelių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius -  kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Leistinas lakiųjų organinių junginių  (LOJ) kiekis tokiam produktui (kat. A/c) - 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, silikoninė derva, kalcio karbonatai, silikatai, plėvėdaris, priedai, konservavimo medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konsultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt