caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/242695/065877_Putzgrund_610_LT.png

Putzgrund 610

Specialūs sukibtį gerinantys, užpildantys gruntiniai dažai vandens pagrindu, skirti apkrovą išlaikantiems išorės bei vidaus mineraliniams pagrindams

Paskirtis

Apkrovą išlaikantiems mineraliniams išorės ir vidaus paviršiams (pvz.: mineraliniam tinkui ar gipso plokštėms) padengti dengiamuoju, neslidžiu grunto sluoksniu.  
Specialiai naudojamas kaip sukibtį gerinantis paruošiamasis gruntinis sluoksnis, prieš dengiant sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio–silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų (mozaikinio) tinko sluoksnius, palengvina šių medžiagų dengimą ir jų faktūros išryškinimą.
Naudojamas „Capatect” sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose (žr. lentelę).
Naudojant išorės darbams, papildomai sumažina apatinio tinko vandens įgertį, nes apsaugo apatinį tinką nuo vandens, prasiskverbusio per faktūrinio tinko įtrūkius. 
„Putzgrund 610” gruntiniai dažai taip pat naudojami kaip faktūrą (vadinamąją šepečio potėpių) ir spalvą suteikiantis gruntinis sluoksnis, dengiant  „Arte-Lasur” ir „Deco-Lasur” dekoratyvinėmis technikomis, ir kaip gruntas, dengiant „Capadecor VarioPutz”, „Capdecor Calcino-Dekor” technikomis.

Savybės

  • Leidžiama naudoti sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose „Capatect” 
  • Labai gera sukibtis
  • Naudojamas prieš dengiant faktūriniu tinku
  • Naudojamas kaip gruntas, dengiant „Capadecor VarioPutz” ir „Capdecor Calcino-Dekor”
  • Reakcija į gaisrą: nedegus arba sunkiai užsidegantis, priklauso nuo naudojamos „Capatec” fasadų šiltinimo sistemos sandaros

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota sintetinių medžiagų dispersija pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinė pakuotė: 8 kg, 16 kg, 25 kg
  • Spalvinama ColorExpress: 16 kg (3 bazė)

Spalvos

Balti

„Putzgrund 610” gruntiniai dažai tonuojami automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress” pagal Caparol spalvynus atspalviais iki 70 šviesio dydžio.
Produktą galima tonuoti ir rankiniu būdu, įpilant iki 25% „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben” arba „AmphiColor®Vollton - und Abtönfarben" spalvinamųjų dažų.
Tonavus produktą, jo sudėtyje gali atsirasti  konservantų. Tonuojant „Histolith Volltonfarben”  spalvinamaisiais dažais (iki 20 %) garantuojama, kad produktas išliks be konservantų.

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Didžiausias grūdelių dydis

S2 klasė, vidutinis < 300 my

Tankis

apie 1,6 g/ cm³

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

(sd -dydis): < 0,14 m (0,03) m (aukštas), V1

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3  pastr. nuorodų. Nuorodos apie pagrindo ir produkto suderinamumą, išankstinį pagrindo paruošimą pateiktos techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”.

Pagrindo paruošimas

Naujai padengtą mineralinį tinką, taip pat ir gruntinį tinką, priklausomai nuo metų laiko ir temperatūros, palikti nepadengtą ne trumpiau kaip 2-4 sav. Stambiai porėtus, šiek tiek birius arba įgeriančius išorės paviršius gruntuoti „OptiSilan TiefGrund”. Birius, tepančius paviršius nugruntuoti „Dupa-Putzfestiger".

Minkštus gipsinius vidaus pagrindus gruntuoti „Caparol-DupaPutzfestiger". Pagrindus su vandenyje tirpstančiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol-Filtergrund grob". Normaliai įgeriančius, apkrovą išlaikančius paviršius dengti be paruošiamojo gruntavimo.

Dengimo būdas

Viršutinis tinkasTinko spalva
X-TRA 300190186M131SL133 LEICHTCarbon-Spachtel699700Sockelflex

Paruoš-   tas dengti

628Capatect Thermosan
Fassadenputz NQG
baltas
spalvotas
 1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
626Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGbaltas
spalvotas
 1
2
 1
2
 1
2
 1
2
 1 
2
 4
2
 4
2
 1
2
 1
2
687Capatect Amphisilan Fassadenputz FEINbaltas
spalvotas
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
4
4
1
1
 1
2
640Capatect Muresko Fassadenputzbaltas
spalvotas
 1
2
 1
2
 1
2
 1
2
 1 
2
4
2
4
2
1
2
1
2
620Capatect Fassadenputzbaltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
1
2
629Capataect Sylitol Fassadenputz NQGbaltas
spalvotas
1
2
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2
120Capatect Sylitol Fassadenputzbaltas
spalvotas
1
2
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2
691Capatect BuntsteinSockelputz 691
spalvotas

2222222
Sausasis mišinys135Capatect MineralLeichtputzbaltas
spalvotas
3
4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
1
2
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
146Capatect Mineralputzbaltas
spalvotas
3
4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
1
2
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
148Capatect Edelkratzputzbaltas
spalvotas
3
4
3
4
3, 4
3, 4
134Capatect Modellier- und Spachtelputzbaltas
spalvotas
3
4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
1
2
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
195Capatect Feinspachtel 195baltas3, 43, 43, 43, 43, 43, 4
700Capatect ArmaReno 700baltas

3, 43, 4
3, 4

3, 43, 4
1 =reikia gruntuoti 
2 =gruntuoti, gruntą tonuoti viršutinio tinko atspalviu
3 =gruntuoti, kaip priešgaisrinė užtvara šiltu ir labai karštu oru
4 =gruntuoti reikia tuo atveju, jei armavimo sluoksnis buvo neapsaugotas ir dėl ilgos prastovos yra pažeistas atmosferos veiksnių (pvz. po žiemos)
5 =dėl priešgaisrinės apsaugos priežasčių gruntuoti negalima
– =negalimas derinys

Skiedimas

Gruntuojant ir dengiant tarpinį sluoksnį, konsistencija reguliuojama skiedžiant ne daugiau kaip 10% vandens.

Sluoksnių sandara

Kai dengiami tonuoti sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio–silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų (mozaikinio) tinko sluoksniai , taip pat „Capadecor VarioPutz”, gruntiniai dažai „Putzgrund 610” tonuojami tuo pačiu atspalviu kaip baigiamasis sluoksnis.

Sąnaudos

Apie 250 – 350 g/m2, priklausomai nuo pagrindo įgerties. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 5°C ir ne aukštesnė kaip + 30°C .

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima dengti kitu sluoksniu po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

„Putzgrund 610” galima dengti voleliu, teptuku ir tinkamais purkštuvais. Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Dengimas beoriu purkštuvu

Optimaliam padengimui purškimo būdu rekomenduojama naudoti stūmoklinius siurblius, hidraulinius stūmoklinius siurblius.

Purškimo kampas: apie 50° 
Purkštukai: 0,027-0,031 
Purškimo slėgis: 100 - 120 bar
Po darbo įtankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos

„Putzgrund 610” gruntiniai dažai nėra tinkami vandens apkrovos veikiamiems horizontaliems paviršiams.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kreipiantis į gydytoją, turėti produkto pakuotę arba etiketę. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Dengiant purškimo būdu, naudoti veido kaukę su P2 dalelių filtru.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako atliekas, sudžiūvusius – kaip statybos ir griovimo arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiems produktams (kateg. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra ne daugiau kaip 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Giscode BSW10

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, skystasis stiklas, kalcio karbonatas, silikatai, titano dioksidas, vanduo, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva,
Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156
8 5 2602015,
info@daw.lt 
www.caparol.lt

Baltas lapas kvartalas Vilniaus…

Lucky Homes, Vilnius

Žvėryno vakarai

Parko namai, gyvenamasis kvartalas

Daugpilio universitetas, Latvija

Āgenskalna g. 24, Ryga, Latvija

Vila Linėja, Ryga, Latvija

Paupys

Daugiabutis namas, Ryga, Latvija

Vila Magnolia, Ryga, Latvija

Gyvenamasis namas, Talinas, Kopli g. 76,…

Meitenės traukinių stotis