caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/181431/054896_LACU000068_EXL_AmphiSilan_Putzfestiger_10_L_XRPU.png

AmphiSilan Putzfestiger

Tirpiklinis specialus sutvirtinančio poveikio gruntas sudėtingiems vidaus bei išorės pagrindams.

Paskirtis

„AmphiSilan Putzfestiger” gruntu sutvirtinami sudėtingi pagrindai: tepantys arba stipriai įgeriantys tinko paviršiai, seni dažų sluoksniai, nušlifuoti gipsiniai paviršiai, pagrindai, nuo kurių nuplauti klijiniai dažai, gipskartonio plokštės.

Sutvirtinančiu gruntu ypač tinka dengti sudėtines polistirenines šiltinimo sistemas arba termoizoliacinius tinkus su polistirenu.

Savybės

  • Atsparus šarmams.
  • Be įtempio.
  • Gerai įsiskverbiantis.
  • Negelsta.
  • Difuziškas ir pasižymi sorbcija.

Pagrindinė medžiaga

Gryno akrilato polimerizuotoji derva.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 0,8 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–)netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr.
Priklausomai nuo pagrindo savybių, dengti vieną - du kartus užgriebiant už dar drėgno ploto arba užpurkšti. Norint sutvirtinti silpnai arba netolygiai įgeriančius pagrindus,  „AmphiSilan-Putzfestiger” gruntą galima skiesti  „Caparol AF-Verdünner” (daugiausiai - 10 proc.). Ant nugruntuoto paviršiaus jokiais būdais neturi susidaryti uždarų porų blizgančios plėvelės. Prieš dengiant toliau, „AmphiSilan-Putzfestiger” nugruntuotus paviršius palikti gerai išdžiūti (esant 20°C, ne trumpiau kaip 12 val.; kai temperatūra žemesnė – atitinkamai ilgiau; kai kuriais atvejais - keletą dienų).

Skiedimas

Prireikus skiedžiama tik „Caparol AF-Verdünner”.

Sąnaudos

Apie 150-300 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo savybių ir įgerties. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra
Dengti galima ir esant šalčiui, jei pagrindas sausas ir neapledėjęs.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%,  vėl dengti galima maždaug po 12 val. Kai patalpų ir sienų temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau, keletą dienų.

Įrankiai

Dengti tirpikliams atspariais šepečiais gerai įtrinant. Purškiama tam pritaikytais beoriais purkštuvais.
Nenaudoti suspausto oro purkštuvų, nes gali susidaryti sprogių oro mišinių.

Dengimas beoriu purkštuvu

Purškimo kampas: 60°
Purkštukas: 0,029"
Purškimo slėgis: 50-60 bar.
Darbo įrankiai plaunami vaitspiritu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Skystis ir garai degūs. Pakartotinis sąlytis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Saugoti nuo karščio. Nerūkyti. Neįkvėpti dulkių arba aerozolių. Vengti patekimo į akis, ant odos arba drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Neišpilti į aplinką. NURIJUS: išskalauti burną. NESUKELTI vėmimo. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius -  kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

Suderinamumas

„AmphiSilan-Putzfestiger” nemaišyti su kitomis medžiagomis.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

šiam produktui kat. A/h: 750 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 680 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilato derva, alifatiniai junginiai, esteriai, glikolio eteris.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenys.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konstultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt