caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/181432/054897_LACU000104_EXL_Dupa-grund_10_L_XRPU.png

Dupa-grund

Tirpiklinis, labai giliai įsiskverbiantis gruntas, sutvirtinantis senų dažų sluoksnius išorėje.

Paskirtis

Puikios kokybės, bespalvis specialusis gruntas fasadams, skirtas sudėtingiems mineraliniams paviršiams padengti paruošiamuoju sluoksniu, gruntuoti prieš dažant ir dengiant, biriems, akytiems tinko ir betono paviršiams, cementiniams „Disbocret-Mörtel" skiediniams bei glaistams, taip pat pagrindams, nuo kurių mechaniškai nuvalyti seni dažų sluoksniai, sutvirtinti.

Sutvirtinami neatsisluoksniavę, kreidėjantys, seni dažų sluoksniai. „Dupa-grund" padengus senus, atšokusius dažų sluoksnius, jie  atsiskiria ir juos lengva nudaužyti.

Netinka išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms su polistireno izoliacija ir tinkams, į kurių sudėtį įeina polistireno.

Savybės

  • Labai gerai sutvirtina pagrindus ir senus dažų sluoksnius
  • Gerai įsiskverbia
  • Difuziškas
  • Atsparus šarmams
  • Išdžiūvęs  bespalvis

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė derva, ištirpinta organiniuose tirpikliuose.

Pakuotė/indų talpa

5 l, 10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 0,9 g/cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorėišorė 2
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3  pastr.

Pagrindo paruošimas

Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Sluoksnių sandara

Normaliai ir blogai drėgmę sugeriančius pagrindus gruntuoti neatskiestu gruntu, stipriai drėgmę sugeriančius pagrindus gruntuoti  dviem sluoksniais, neišdžiūvus pirmajam, užgriebiant už dar drėgno ploto. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.

Sąnaudos

Apie 150-300 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo gebos sugerti ir skiedimo laipsnio. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:
Jei paviršius sausas ir neapledėjęs, galima dengti ir esant šalčiams.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20oC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių vėl galima dengti ne anksčiau kaip po 24 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

Atsparūs tirpikliams teptukai, dengti, gerai įtrinant. Galima purkšti beoriais purkštuvais. Nenaudoti slėginių  purkštuvų.
 
Dengimas beoriu purkštuvu:
Purškimo kampas: 60o
Purkštukas: 0,029″
Purškimo slėgis: 50-60 bar

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart  plauti nitro skiedikliu arba teptukų valikliu.

Nuorodos

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Suderinamumas su kitomis medžiagomis:
„Dupa-grund" nemaišyti su kitais produktais.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Lengvai užsideganti.
Dirgina kvėpavimo takus. Gali smarkiai pažeisti akis. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti tik gerai vėdinamoje vietoje. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Purškiant, neįkvėpti aerozolių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su  likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/h): 750 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 750 g/l.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, naftos solventas, etanolis, etilacetatas.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Gyvenamasis pastatas, Ryga Merķeļa g.…

Administracinis pastatas, Alberto g. 13,…

Prancūzų licejus, Ryga, Latvija

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija

Michailo Čechovo Rygos rusų teatras,…

Jelgavos rūmai

Kadriorgo parkas, Talinas, Estija

Sarkandaugavos kultūros centras…

Meitenės traukinių stotis