caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243696/066021_Capasol_LF_LT.png

Capasol LF

Be tirpiklių, vandeniu skiedžiamas specialusis gruntas vidui ir išorei.

Paskirtis

„CapaSol" – tai specialusis, be pigmentų, giliai įsiskverbiantis gruntas akrilo pagrindu tvirtiems, mineraliniams, stipriai arba netolygiai sugeriantiems išorės bei vidaus pagrindams išlyginti.
„CapaSol" puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams (pvz., tinkui, gipsinėms, gipskartonio plokštėms, nedegtoms plytoms, akytojo betono vidaus paviršiams ir silikatinių plytų apdailos mūrui).
Tankius, lygius paviršius, priklausomai nuo jų įgerties, gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba „Caparol-Haftgund".

Savybės

  • Malonaus kvapo
  • Labai skvarbus
  • Lengvai dengiamas
  • Sutvirtinantis pagrindą

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninė sintetinių medžiagų dispersija.

Pakuotė/indų talpa

10 l, 20 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,0 g/cm³

Nuorodos

 Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3  pastr.

Pagrindo paruošimas

Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Skiedimas

Jei būtina, skiesti 2 dalimis vandens.

Sluoksnių sandara

Neskiestu gruntu arba atskiedus 1 dalimi vandens, nelygu pagrindo geba įgerti, dengti šepečiu, plokščiuoju šepečiu arba teptuku užgriebiant už dar drėgno ploto ir įtrinant, kol pagrindas bus gerai įsotintas.
Dengiant stipriai įgeriančius paviršius, „CapaSol" skiesti iki 10% vandens. Dengiant blogai įgeriančius vidaus paviršius, „CapaSol" skiesti 2 dalimis vandens. Paviršius, kuriuos reikia tik nugruntuoti, kad pagerėtų sukibtis su dažų sluoksniu, galima dengti ir voleliu arba purkštuvu.
Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.

Sąnaudos

50-200 ml/m2, priklausomai nuo dengimo būdo, skiedimo laipsnio ir pagrindo gebos sugerti.  Kiek reikia tiksliai,  apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

Teptuku arba šepečiu, gerai įsotinant ir įtrinant,  gaunamas sutvirtinantis poveikis. Voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka. Vis dėlto galima dengti ir beoriais purkštuvais.
 
Dengimas beoriu purkštuvu:
Purškimo kampas: 60o
Purkštukas: 0,029″
Purškimo slėgis: 50 bar

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

Nuorodos

„CapaSol" negalima dengti horizontalių paviršių, veikiamų vandens apkrovos.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Purškiant, neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

Gyvenamasis namas Rygoje, Latvija