caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/220889/062501_CapaSol_RapidGrund.png

CapaSol RapidGrund

Nelašantis giluminis gruntas, optimaliai tinka dengti voleliu

Paskirtis

„CapaSol RapidGrund” gruntas idelaliai tinka dengti voleliu tvirtus, porėtus paviršius, pvz, tinką, mūrą, akytąjį betoną, akmenį, gipso, gipskartonio plokštes, betoną, lengvajį betoną, skiediniu ar glaistu padengtus paviršius. Gruntas suvienodina stipriai ir netolygiai įgeriančių pagrindų įgertį.

Savybės

  • dengiamas voleliu, nelašantis
  • lengvai, tolygiai ir švariai dengiamas
  •  dėl naujos rišiklio technologijos giliai įsiskverbia dengiant voleliu

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninė sintetinių medžiagų dispersija

Pakuotė/indų talpa

2,5 l, 10 l

Spalvos

Skaidrus

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltai

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr.

Pagrindo paruošimas

Tinkamumas įvairiems pagrindams ir jų paruošimas, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”.

Dengimo būdas

Idealiai tinka dengti voleliu. Žinoma, galima dengti ir beoriu purkštuvu, teptuku ar šepečiu. Prieš dengimą gruntą trumpai pamaišyti. 

Skiedimas

Jei būtina, skiesti iki 2 dalių vandeniu. Atskiesto nerekomenduojama dengti voleliu.

Sluoksnių sandara

Optimaliausia dengti voleliu neskiestą produktą. Jei gruntas skiedžiamas (maks. 2 dalimis), dengti šepečiu, plokščiuoju šepečiu arba teptuku pilnai įsotinant pagrindą "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.  Padengto grunto sluoksnis neturi sudaryti poras uždengiančios blizgios plėvelės. 

Sąnaudos

Priklsausomai nuo įgeriamumo ir kitų pagrindo savybių, sunaudojama 50 – 200 ml/m2. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia pagrindo, aplinkos ir produkto temperatūra dengiant bei džiūstant : +5 °C iki +30 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau.

Įrankiai

Volelis (poliamido, 13-15 mm), teptukas arba šepetys.

Įrankių plovimas

Po darbo panaudotus darbo įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu.

Dengimas beoriu purkštuvu

Purškimo kampas: 60°
Purkštukas: 0,029" 
Purškimo slėgis: 50 bar

Nuorodos

„CapaSol RapidGrund” gruntas nėra skirtas dengti horizontalius, vandens apkrovos veikiamus paviršius.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kreipiantis į gydytoją, turėti produkto pakuotę arba etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dėvėti apsaugines pirštines/ akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
Sudėtyje yra: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono.

Atliekų tvarkymas

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

GISKODAS: BSW20

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol” konsultantus, kurie suteiks profesionalią konsultaciją, atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas