caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/19456/003020.png

Fungizid

Specialus fungicidinis ir algicidinis koncentratas, naudojamas kaip priedas „Caparol” fasadiniams dažams (dispersiniams, silikatiniams ir silikoninės dervos pagrindo)

Paskirtis

„Fungizid” yra specialus priedas visiems „Caparol” fasadiniams dažams (dispersiniams, silikatiniams, silkoninės dervos pagrindo), kuris padeda išvengti dumblių ir pelėsio apnikimo. Jo galima įmaišyti ir į  gruntą „CapaGrund Universal”. Pridėjus šio priedo, atsiranda patikima ilgalaikė fasadų apsauga nuo dumblių ir pelėsio apnikimo.

Savybės

Priedas dažams (dispersiniams ir silikoninės dervos pagrindu)
Antifungicidiniam ir antialgicidiniam poveikiui
Skaidrus

Pakuotė/indų talpa

750 ml

Laikymas

Vėsiai bet ne šaltai.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Medžiagos paruošimas

Dozavimas
Į vieną dažų pakuotę (12,5 l) supilamas vienas buteliukas „Fungizid". „Fungizid" turėtų sudaryti maždaug 6% bendros masės.

Jei fasadiniai dažai bus tonuojami, „Fungizid" priedą reikia įmaišyti tik po tonavimo, kai spalvinimo pastos pilnai išmaišytos. 

Sluoksnių sandara

Reikia laikytis atitinkamos fasadų dangos, į kurią maišomas „Fungizid", dengimo nuorodų. Pagal šalyje galiojančias teisės normas,  iš pradžių nuo fasado vandens srove pašalinami pelėsiai ir dumbliai. Nuvalyti paviršiai nuplaunami su „Capatox” arba „FungiGrund” ir paliekami džiūti. Naudojant veikliųjų medžiagų turinčius produktus, visada reikia padengti du sluoksnius.

Sąnaudos

12,5 l dažų pakuotei reikia 750 ml „Fungicid".
Tai atitinka apie 9 ml/m2 "Fungicid", kai dengimo sąnaudos apie 150 ml/m2 vienam sluoksniui.

Dengimo sąlygos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant:
+5°C.

Nuorodos

„Fungizid" tai produktas, kurio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, pristabdančių pelėsių, dumbliagrybių plitimą ant pastatų fasadų. Aktyvieji ingredientai suteikia ilgalaikę apsaugą, kurios intensyvumas priklauso nuo konkretų pastatą veikiančių sąlygų, pvz. nuo pelėsio apnikimo lygio, drėgmės apkrovos. Apsauga nėra amžina.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Skirtas tik profesionaliam naudojimui.
Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę, nes gali pažeisti žarnyno florą. Dengti tik teptuku arba voleliu.

Šis produktas – biocidas. Produkto rūšis – plėvelės apsauginė priemonė (PA 7).
Reg.-Nr. (BAuA): N-65650
Veikliųjų medžiagų g/litre:  izoproturonas (5,0), terbutrinas (3,2), cinko piritionas (1,4), oktilizotiazolinonas(1,5).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų/lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilo dervos dispersija, vanduo, plėvelės formavimo medžiagos, priedai, konservuojančios medžiagos, veikliosios medžiagos (terbutrinas, cinko piritionas, oktilizotiazolinonas, izoproturonas).

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapus

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo neįmanoma apžvelgti šioje techninėje informacijoje. Kreipkitės į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt