caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243694/066019_Caparol-Binder_LT.png

Caparol-Binder

Rišiklis. Sintetinės medžiagos dispersija.

Paskirtis

Aukštos kokybės sintetinės medžiagos dispersinis rišiklis, skirtas savarankiškai ruošti fasadinius ir vidaus dažus, gruntuoti, pagerinti klijinius dažus, klijuoti sunkius tapetus ir stiklo pluošto audinius, taip pat blizgioms dangoms, lazūrinių dažų sluoksniams, tapybai ir pan.

Paskirtis
Klijinių dažų pagerinimas
Įmaišius apie 5-10 % rišiklio į paruoštus klijinius dažus, padidėja nudažytų paviršių atsparumas valymui.

Lazūrinių dažų sluoksnis
2 dalis rišiklio atskiesti 1 dalimi vandens, įmaišyti dispersinių spalvinamųjų dažų, pvz., „AmphiColor Vollton-Abtönfarben" arba „Caparol Vollton-Abtönfarben". Kiek spalvinamųjų dažų įmaišyti, priklauso nuo norimo lazūros efekto.


Tapetų ir stiklo pluošto audinių klijavimas

Klijuojant sunkius tapetus ir stiklo pluošto audinius, įmaišius 20% rišiklio, kleisterio klijuojamoji jėga ir sukibtis pagerėja.

Savarankiškas dažų ruošimas:

Atsparumas atmosferos veiksniamsAtsparumas plovimui
Tūrinė dalisRišiklis11
Vandeninių dažų pasta23
Masės dalisRišiklis11
Dažai23
Vanduo11,5

Savybės

„Caparol Binder” labai daug kur galima naudoti kiap universalų dispersinį rišiklį. Jis nepamainoma, įvairiapusiška medžiaga atliekant pagalbinius ir parengiamuosius darbus statybose, restauracijoje, tapyboje ir pan.

Pakuotė/indų talpa

1 l, 5 l, 12,5 l

Spalvos

Išdžiūvęs lieka bespalvis
Spalvinamas su blukimui ir šarmams atspariais pigmentais arba dispersiniais spalvinamaisiais dažais „AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben” arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben”.

Blizgesio laipsnis

Blizgesys gali būti nuo šilko matinio iki matinio, priklausomai, kokiu santykiu buvo skiesta vandeniu.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

Viduje 1Viduje 2Viduje 3Išorėje 1Išorėje 2
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Dengimo būdas

Su rišikliu „Caparol Binder” sumaišyti dažai dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvu. Panaudotus darbo įrankius išplauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

Savarankiškai sumaišyti dažai:

Bespalvis gruntinis sluoksnis: "Binder" rišiklis, atskiedus vandeniu santykiu 1 : 5.
Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis savarankiškai paruoštais dažais.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 ºC.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dažant ir džiūstant pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Iš karto po darbo įrankius išplauti vandeniu su muilu. Neįkvėpti purškimo dulksnos. Naudoti kombinuotą filtrą A2/P2. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 10 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, vanduo, alifatai (< 0,5%), priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija