caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/187896/056511_Capadur_LasurGel_2_5L.png

Capadur LasurGel

Atviraporė, plonasluoksnė, nelašanti dažyvė, atspari atmosferos veiksniams, skirta išorės darbams

Paskirtis

Dažyvė  skirta nepastovių matmenų medinių konstrukcijų (tvorų, balkono turėklų, apkalų, pavėsinių, pergolių ir kt.) spalvinei apdailai ir apsaugai nuo drėgmės.
Prieš dengiant plokščių pavidalo medienos gaminius, pvz., gabalinės  medienos plokštes,  klijuotos faneros plokštes, laikytis BFS Nr. 18 atmenos 2.2.3 pastr. nuorodų.
Nenaudoti vidaus darbams.

Savybės

 • želės pavidalo
 • tiksotropinė
 • nelašanti
 • be aromatinių tirpiklių
 • plonasluoksnė
 • atvirų porų, reguliuojanti drėgmę
 • gera apsauga nuo UV spindulių
 • lengvai dengiama
 • paprastas atnaujinimas
 • nesisluoksniuoja
 • su plėvele, apsaugančia nuo pelėsio

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartinės spalvos:
  1 l, 2,5 l: visos spalvos
  5 l: bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, riešutmedžio

Spalvos

 • Standartinės spalvos:
    bespalvė, pušies, šviesi ąžuolo, riešutmedžio, graikinio riešuto, raudonmedžio, tikmedžio, dalbergijos (palisandro), juodmedžio, balta.
 • Visas spalvas galima maišyti vieną su kita. „Color-Express” automatinėmis spalvinimo mašinomis  spalvinama („Capatint/ Capalac mix”) pagal „3D-Collection” spalvyną 89 atspalviais, taip pat daugeliu kitų spalvynų atspalvių.

Nuoroda: kai kurios saplvos gali būti naudojamos tik išorės paviršiams. Informaciją apie tai galima gauti  „Color-Express” spalvinimo  mašinų skyriuje. Bespalvė dažyvė naudojama tik kaip gruntinis sluoksnis, siekiant suvienodinti medinio pagrindo įgeriamumą, prieš dengiant kitus spalvotus sluoksnius. Bespalvė dažyvė negarantuoja pakankamos apsaugos nuo UV spindulių poveikio.

Blizgesio laipsnis

Šilko matinė.
Blizgesio laipsnis priklauso nuo medienos paviršiaus.

Laikymas

Sandariai uždarytas pakuotes laikyti vėsiai.

Tankis

apie 0,85 g/cm3

Kietųjų dalelių kiekis

apie 17–20 % svorio, priklauso nuo pigmentavimo

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Įgeriančios, nepastovių matmenų medinės konstrukcijos. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, be birių dalelių. Lapuočių medžių medienos, naudojamos išorės darbams, drėgmė neturi viršyti 12 %, spygliuočių - 15 %. Pagrindinių medienos apsaugos taisyklių laikymasis užtikrins ilgalaikę padengtų medinių paviršių apsaugą.

Pagrindo paruošimas

Naujos medinės konstrukcijos:
lygūs medienos paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi, pašalinami ištryškę sakai.

Neapdorota sena mediena:

papilkėję, atmosferos veiksnių pakenkti medienos paviršiai nušlifuojami iki nepakenkto, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio ir kruopščiai nuvalomi.

Padengta mediena:
 
seni emaliniai, lazūriniai dažų sluoksniai  pašalinami iki įgeriančio medienos sluoksnio. Apkrovą išlaikančios plonasluoksnės dažyvės nušlifuojamos, nuvalomos, tuomet  patikrinamas pagrindo ir „Capadur LasurGel” suderinamumas.

Dengimo būdas

Dengimas:
„Capadur LasurGel” gali būti dengiama neišmaišius. „Capadur LasurGel″ dažyvė dengiama teptuku.

Sluoksnių sandara

PagrindasImpregnavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Nepastovių matmenų medinės dalysCapalac Holz-Imprägniergrund1–2 kartus Capadur LasurGel 1)Capadur LasurGel
1)Dažant šviesiais atspalviais, siekiant optimalios apsaugos nuo ultravioletinių spindulių, tarpinį sluoksnį reikia padengti 2 kartus. Dengiant tamsiais atspalviais (riešutmedžio ir tamsesniais) užtenka padengti 1 tarpinį sluoksnį. Bespalvė dažyvė neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių, ji yra tik pagrindas dažų spalvinimui.

Sąnaudos

Lygiems mediniams paviršiams vienam sluoksniui padengti:
apie 80–100 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Šiurkštiems mediniams paviršiams vienam sluoksniui padengti:

apie 200–250 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20° C ir santykinis drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti po 12 val. Medinio pagrindo įgertis įtakoja padengto paviršiaus džiūvimo laiką ir blizgesio laipsnį. Mediena, kurioje yra sudėtinių dalių (pvz., ąžuolo), džiūsta ilgiau.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degūs garai ir skystis. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiai nuo atviros ugnies, karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio. Darbo metu negerti, nevalgyti. Vengti patekimo į akis, ant odos. Darbo metu vilkėti apsauginiais drabužiais, užsidėti apsaugines pirštines, naudoti akių, veido apsaugą. Naudoti tik išorėje arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Nedengti purškimo būdu.
Sudėtyje yra propikonazolio, 2-butanonoksimo. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su skystais likučiais atiduoti į senų dažų/lako  surinkimo punktus, sudžiūvusius produkto likučius sutvarkyti kaip griovimo, statybos arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam produktui (kateg. A/f): 700 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 700 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH02 F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, spalvoti pigmentai, alifatai, silikatai, butanono oksimas, apsauginės medžiagos (propikonazolas).

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapus.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt