caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/17811/018161.png

Histolith Silikat-Fixativ

Gruntavimo ir skiedimo priemonė silikatų pagrindu.

Paskirtis

„Histolithâ Silikat-Fixativ" naudojamas kaip:
gruntavimo priemonė stipriai arba nevienodai sugeriantiems pagrindams išlyginti ir jiems sutvirtinti, skiedimo priemonė „Histolithâ Dispersionssilikatfarben" dažams skiesti.

Savybės

  • Gerai sutvirtina
  • Giliai įsiskverbia
  • Labai pralaidi vandens garams ir anglies dioksidui
  • Be tirpiklių

Pagrindinė medžiaga

Skystasis stiklas su organiniais priedais pagal DIN 18 363 , sk. 2.4.1.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Laikyti tik plastikinėse pakuotėse.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be birių dalelių, sausi ir sugeriantys.
Laikytis VOB C dalies, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PIc, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas
Naują tinką palikti nepadengtą pagal nurodytą laiką. PI skiedinio grupės – ne mažiau kaip 4 sav., PII ir PIII – ne mažiau kaip 2 sav.
Sukepę paviršiai nuvalomi „Histolithâ Fluat".

Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuplauti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti.

Tinko taisymai
Remonto skiedinio rūšis ir struktūra turi būti tokia pat kaip senojo tinko. Sukietėjus patepti „Histolithâ Fluat" ir nuplauti.

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai
Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus suvilgyti „Histolithâ Algenentferner" ir palikti išdžiūti. Dėl sluoksnių sandaros būtina kreiptis konsultacijos į  bendradarbį užsienyje arba mūsų techninį skyrių.

Plytų mūras
Tinka tik sugeriantis plytų mūras. Paviršių gerai nuplauti, nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Pažeistas skiedinio siūles užtaisyti.

Dengimo būdas

„Histolithâ Silikat-Fixativ" gerai įtrinamas šepečiais.

Skiedimas

„Histolithâ Silikat-Fixativ" skiedžiama vandeniu santykiu 2:1 arba 1:1 priklausomai nuo pagrindo gebos sugerti.

Sąnaudos

Apie 100-200 ml/m2 nelygu pagrindo geba sugerti. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant: pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%, dažoma praėjus 12 val. po gruntavimo.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai nedelsiant plaunami vandeniu.

Nuorodos

Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, esant aukštai temperatūrai, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam drėgnumui, tvyrant tirštam rūkui, lyjant. Esant reikalui pastolius apdengti tinklu. Vengti nakties šalnų.

Apdengimo priemonės
Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų.
Saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Kruopščiai apdengti aplink dažomą paviršių. Nedelsiant nuplauti tiškalus nuo stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (Kateg. A/a) leidžiamas LOJ kiekis: 30 g/l (2010).
Šiame gaminyje lakiųjų organinių junginių yra < 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Senatorių pasažas

Fredos dvaras, Kaunas

Šiaulių Katedra

Pastatas Brīvības prospektas 32, Ryga,…

Daugpilio tvirtovės 7-ojo bastiono…

Daugpilio tvirtovės arsenalas

Borherto dvaro kompleksas, Ryga, Latvija

Kemerių vandens bokštas, Jūrmala,…

Liepojos Švč. Trejybės katedra, Latvija

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

Gyvenamasis namas Rygoje, Alberto g.,…

Prancūzų licejus, Ryga, Latvija

Katlakalno bažnyčia

Latvijos nacionalinis dailės muziejus