caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/17817/018168.png

Histolith Kalkschlämme

Paruoštas naudoti kalkių skiedinys kalkių hidrato pagrindu.

Paskirtis

Kalkių skiedinys suslūgimo plyšiams užpildyti ir paviršiui išlyginti specialiai paminklosaugos objektams.
Ypač tinka kalkiniams tinkams dengti, taip pat sugeriantiems, mineraliniams senų dažų sluoksniams atnaujinti. Kartu su „Histolith® Schlämmquarz" tinka ir pagrindui glaistyti.

Savybės

  • Gerai užpildo.
  • Atsparus atmosferos veiksniams.
  • Neblunkantys pigmentai.
  • Gerai pralaidus vandens garams sd reikšmė = 0,03 m.
  • Nehidrofobinis.
  • Mažas įtempis.

Pagrindinė medžiaga

Baltosios kalkės, mineraliniai pigmentai ir užpildai, nedidelis kiekis organinių priedų, gerinančių atsparumą atmosferos veiksniams ir lengvinančių dengimą.

Pakuotė/indų talpa

25 kg

Spalvos

Balta.
Produktas gali būti spalvinamas daugybe spalvų gamykloje pagal užsakymą. Greta esančius paviršius baigiamuoju sluoksniu dengti tos pačios partijos medžiaga arba skirtingų partijų produktus sumaišyti vienus su kitais.
Galima nuspalvinti ir patiems kalkiniais spalvinamaisiais dažais ir sausaisiais pigmentais. Pigmentų suderinamumą patikrinti padengus bandomąjį plotą.
Spalvos atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:
C klasė;
1 grupė.

Blizgesio laipsnis

Blausiai matinis.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,7 g/cm3

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi ir sugeriantys. Laikytis VOB C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PI, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas:
Naują tinką palikti nepadengtą pagal nurodytą laiką: PI skiedinio grupės – ne trumpiau kaip 4 sav., PII ir PIII – ne trumpiau kaip 2 sav. Sukepę paviršiai nuvalomi „Histolith® Fluat". Alternatyviai „Histolith® Kalkschlämme" galima dengti freskos metodu praėjus maždaug 24 val. po tinkavimo. Dengiant freskos metodu, gali skirtis spalvotų sluoksnių spalva ir atsirasti dėmių.

Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai:
Paviršius gerai nuplauti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti.

Tinko taisymai:
Remonto skiedinio rūšis ir struktūra turi būti tokia pat kaip senojo tinko. Pataisytos tinko vietos prieš dažant turi būti gerai surištos ir sukietėjusios. Visas pataisytas tinko vietas patepti „Histolith® Fluat" ir nuplauti.

Natūralūs akmenys:
Kaip pagrindas tinka tik sugeriantys natūralūs akmenys. Esant galimybei, padengti bandomąjį plotą ir patikrinti, kaip dera su dažais. Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Birius natūralius akmenis prieš dažant sutvirtinti „Histolith® Steinfestiger".
Dėmesio!
Natūralių akmenų vandenyje tirpios sudedamosios medžiagos gali prasimušti per dažytą paviršių ir atsirasti dėmėtumas.

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai:
Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus suvilgyti „Histolith® Algenentferner" ir palikti išdžiūti. Dėl sluoksnių sandaros būtina kreiptis konsultacijos į  bendradarbį užsienyje arba mūsų techninį skyrių. Be to, reikia laikytis įstatyminių potvarkių (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

Impregnavimas:
Esant didelei liūčių apkrovai, taip pat vandeniu aptaškomų vietų sluoksnių patvarumui pagerinti impregnuoti „Histolith® Fassadenschutz". Impregnuoti ne anksčiau kaip po 7 prastovos dienų.

Dengimo būdas

Paminklosaugos objektus dengti išskirtinai šepečiais.
Glaistymas
„Histolith® Kalkschlämme" sumaišyti su „Histolith® Schlämmquarz" santykiu 1:1 iki glaistyti tinkamos masės. Dengti glaistykle arba mente. Stipriai sugeriančius pagrindus sudrėkinti. Padengus drėgną poliruoti arba išdžiūvus šlifuoti. Sluoksnio storis ne didesnis kaip 5 mm. Nuglaistytą paviršių laikyti 3 d. drėgną, po 7 d. galima dažyti kalkiniais dažais.

Sluoksnių sandara

Padengus pagrindą paruošiamuoju sluoksniu, dengti grunto ir baigiamąjį sluoksnį, nelygu pagrindo geba sugerti drėgmę, atskiedus iki 10 % vandens.
Kaip alternatyva gruntuoti „Histolith® Kalkschlämme" ir baigiamąjį sluoksnį dengti „Histolith®Fassadenkalk" arba „Histolith® Innenkalk" patalpose.

Stipriai ir nevienodai sugeriančius paviršius prieš tai gruntuoti „Histolith® Silikat-Fixativ", atskiedus vandeniu santykiu 2:1 iki 1:1, nelygu pagrindo geba sugerti.

Sąnaudos

Dengiant lygius pagrindus, per vieną darbo ciklą sunaudojama apie 350-500 g/m2, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant:
Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%, paviršius išdžiūsta per 4-6 val., galima dažyti po 24 val., po 3 d. atsparus lietui.
Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

 

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos

Nelygu pagrindo savybės ir atmosferos veiksnių poveikis, gali skirtis spalva ir atsirasti dėmių.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, esant aukštai temperatūrai, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam drėgnumui, tvyrant tirštam rūkui, lyjant. Esant reikalui, pastolius apdengti tinklu. Vengti nakties šalnų.
Netinka horizontaliems arba nuožulniems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
Apdengimo priemonės:
Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Gali stipriai pažeisti akis. Neįkvėpti garų,aerozolių.
Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti apsauginius akinius ir veido apsaugą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų liekanas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (Kateg. A/a) leidžiamas LOJ kiekis: 30 g/l (2010).
Šiame gaminyje lakiųjų organinių junginių yra < 1 g/l.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv.…