Histolith Halböl

Gruntavimo priemonė medienai, nešarminio tinko paviršiams ir gipso lipdiniams.

Paskirtis

Gruntavimo priemonė medienai, nešarminio tinko paviršiams ir gipso lipdiniams.

Savybės

  • Gerai įsiskverbia.
  • Gerai sutvirtina.
  • Pagerina sukibtį prieš dengiant linų sėmenų aliejaus dažais.

Pagrindinė medžiaga

Linų sėmenų aliejus, tirpiklis be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

1 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Bespalvė.

Laikymas

Vėsiai.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 0,84 g/cm³

Įvadas

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiat pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konsultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, sausi, įgeriantys ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB C dalies, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Nepadengti mediniai paviršiai
Naujos medinės konstrukcijos
Šlifuoti plaušo kryptimi, gerai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias dervas bei sakus.

Seni, atmosferos veiksnių pažeisti mediniai paviršiai
Nušlifuoti iki apkrovą išlaikančio pagrindo arba išlyginti skutikliu ir kruopščiai nuvalyti. Drėgmė pastovių matmenų medinėse konstrukcijose neturėtų viršyti 13%, o santykinai pastovių ir nepastovių matmenų elementuose – 15%.


Nešarminis tinkas ir gipso lipdiniai
Paviršius nuvalyti ir pašalinti dulkes. Netvirtus sluoksnius pašalinti. Taisyti tokiu pat skiediniu/ lipdinių gipsu ir palikti gerai išdžiūti.

Dengimo būdas

Dengimas

Medžiagą dengti medienos plaušo kryptimi gerai įsotinant ir iškart užtrinti, kad ant paviršiaus neliktų medžiagos pertekliaus.

Sluoksnių sandara

Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos

Impregnavimas

Ažuolinė mediena išorėje ir viduje: "Histolith Halböl"

Spygliuočių mediena viduje: "Histolith Halböl"

Spygliuočių mediena išorėje: "Capalac Holz-imprägniergrund"

Gruntinis sluoksnis: "Histolith Leinölfarbe"

Tarpinis sluoksnis: "Histolith Leinölfarbe"

Baigiamasis sluoksnis: "Histolith Leinölfarbe"

Nešarminis tinkas ir gipso lipdiniai viduje:

Gruntavimas: "Histolith Halböl"

Dengimas: "Histolith Emulsionsfarbe"

Sąnaudos

Apie 100 –150 ml/m2,  priklausomai nuo pagrindo įgerties. Dengiant stipriai įgeriantį pagrindą –  atitinkamai daugiau. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra
Medžiagos, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po 12 val.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti terpentino pakaitalu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos arba drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  Naudoti asmenines apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo.

Saugos duomenų lapas, pareikalavus, pateikiamas profesionaliems naudotojams.

„Histolith Halböl" įsigėrusios šluostės, dėl produkte esančio linų sėmenų aliejaus, gali pačios užsiliepsnoti, todėl jas visada reiktų laikyti sandariai uždarytose skardinėse arba prieš išmetant gerai išdžiovinti išskleistas atvirame ore.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam produktui (kateg. A/h)  ES nustatytas leidžiamas ribinis LOJ kiekis - 750 g/l (2010).
Šiame gaminyje  yra 380 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL05

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Pastatas Rygoje, Alberto g. 7, Latvija