caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/173845/052611_leinolfarbe_HU.png

Histolith Leinölfarbe

Aukštos kokybės linų sėmenų aliejaus dažai, santykinai pastovių, nepastovių matmenų išorės ir vidaus konstrukcijos elementams

Paskirtis

Linų sėmenų aliejaus dažai santykinai pastovių, nepastovių matmenų išorės ir vidaus mediniams konstrukcijos elementams dažyti, ypač tinka fachverkams, medinėms skiedroms ir mediniams apkalimams.

Savybės

  • Be kvapo
  • Labai atsparūs oro veiksniams
  • Labai elastiški
  • Ilgas dengimo laikas

Pagrindinė medžiaga

Išdžiovintas linų sėmenų aliejus.

Pakuotė/indų talpa

1 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Daugelis spalvų nuspalvinamos „ColorExpress" mašinomis.
Spalvos stabilumas pagal BFS atmeną Nr. 26:
Rišiklis: Klasė C.
Spalvinimas: Grupė 1–3 pagal spalvą 
Esant nepakankamam apšvietimui, šviesūs atspalviai gali pageltonuoti (pvz. viduje). Ši savybė yra tipiška tokioms medžiagoms.

Blizgesio laipsnis

Šilko blizgesio.
Dėmesio: blizgesio laipsnis ant skirtingos įgerties paviršių gali skirtis. Tiesioginių saulės spindulių veikiami paviršiai tampa mažiau blizgūs.

Laikymas

Vėsiai. Indai laikomi sandariai uždaryti.

Tankis

apie 1,05 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be birių dalelių,
sausi (medienos drėgmė < 15%) ir sugeriantys drėgmę. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C,
DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Neapdorota mediena:
Naujos medinės konstrukcijos
Nušlifuoti plaušo kryptimi, gerai nuvalyti, pašalinti sakus ir kt. Nulaužti aštrias briaunas.

Sena, sutrešusi mediena
Paviršių nušlifuoti ir nuvalyti iki sveikos, apkrovą išlaikančios medienos. Aštrias briaunas nulaužti.

Apkrovą išlaikantys senų dažų sluoksniai:
Aliejaus ir alkidinės dervos dažai
kruopščiai nušlifuoti.

Dispersinių dažų ir akrilinių lakų sluoksniai:
Pašalinti.
 

Dengimo būdas

Dažoma teptuku.

Sluoksnių sandara

Impregnavimas:
ąžuolinė mediena viduje ir išorėje: „Histolith®Halböl"; 
spygliuočių mediena išorėje: „Capalc Holz-Imprägniergrund";
spygliuočių mediena viduje:„Histolith®Halböl". 


Grunto sluoksnis:
„Histolith®  Leinölfarbe".


Tarpinis sluoksnis:
„Histolith®Leinölfarbe".


Baigiamasis sluoksnis:
„Histolith®Leinölfarbe".


Grunto, tarpinį ir baigiamąjį sluoksnius dengti tik nuspalvinus.

Prieš naudojant gerai išmaišyti.
„Histolith® LeinölFarbe" gerai įsotinant dažyti plaušo kryptimi. Dažyti visada plonu sluoksniu, susidarantį perteklių sustumiant į plyšius, kitu atveju gali susidaryti raukšlės. Esant poreikiui, skiesti iki 10 % „Histolith®Halböl". 

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – apie 80 – 100 ml/m2.
Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia dengimo temperatūra:
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Sėmenų aliejaus dažų džiūvimo laikas yra šiek tiek  ilgesnis nei šiuolaikinių sintetinės dervos dažų.
 
Esant oro temperatūrai +20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%, kitą „Histolith®Leinölfarbe" sluoksnį galima dengti po 24 val. Esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, paviršius džiūsta ilgiau. Priklausomai nuo objekto sąlygų, paviršius gali džiūti iki 4 savaičių, todėl šiuo laiku būtina pasirūpinti tinkama apsauga nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių poveikio.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba šią techninę informaciją.

 

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sėmenų aliejumi pramirkusios šluostės ar skudurėliai yra pavojingi, nes gali savaime užsidegti. Todėl jie laikomi sandariai uždarytuose skardiniuose induose arba prieš išmetimą yra gerai išdžiovinami lauke.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami į senų dažų ir emalės surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 300 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 250 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL05

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@caprol.lt;    www.caparol.lt

Stamerienos rūmai, Gulbenė, Latvija

Liepojos Švč. Trejybės katedra, Latvija

Pastatas Rygoje, Alberto g. 7, Latvija

Privatus namas Estijoje, Pärnu, Estija

Jelgavos rūmai

Latvijos nacionalinis dailės muziejus