caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/17822/018173.png

Histolith Renovierspachtel

Mineralinis smulkusis skiedinys tinkui  viduje ir išorėje taisyti.

Paskirtis

„Histolith®Silikat - Renovierspachtel" pažeistiems tinkuotiems paviršiams ištaisyti ir glaistyti. Taip pat, įterpiant audinį, taisyti įtrūkusius tinko paviršius.

Savybės

  • Mineralinis, PII skiedinių grupė.
  • Gerai pralaidus vandens garams.
  • Nebrinkstantis.
  • Drėgnas trinamas veltiniu.
  • Smulkiagrūdis, grūdelių dydis iki 0,6 mm.
  • Pasipriešinimo vandens garų difuzijai koeficientas μ< 12.
  • Dengiamas rankiniu būdu ir mašinomis.

Pagrindinė medžiaga

Mineralinis rišiklis pagal DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 ir mineraliniai priedai pagal DIN EN 13139.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Natūraliai baltas

Laikymas

Gaminys laikomas sausai 6 mėn. Nedidelis chromo kiekis išlieka 6 mėn.

Nuorodos

Paskirtis remiantis technine informacija Nr. 606:
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, švarūs, išlaikyti apkrovą, be atplaišų, sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės apkrovą išlaikantys tinkai:
Paviršiai gerai nuvalomi. Nelabai stiprūs sluoksniai pašalinami. Byrantys tinko paviršiai gruntuojami „Histolith®Silikat-Fixativ", atskiedus vandeniu santykiu 2:1 – 1:1, nelygu pagrindo geba sugerti.
Įtrūkę tinko paviršiai:
Tinka tik tinkuoti paviršiai su negilėjančiais plyšiais. Netinka tinkuoti paviršiai su judančiais plyšiais. Tuštumėlės esant reikalui nudaužomos, pažeistos vietos užpildomos „Histolith® Renovierspachtel", gilesnės išdaužos (>20 mm) – „Histolith®Trass-Porengrundputz".
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai:
Paviršiai gerai nuplaunami. Gruntuojama „Histolith Quarzgrund".

Medžiagos paruošimas

„Histolith®Renovierspachtel" dengiamas rankiniu būdu arba visomis populiariomis tinkavimo mašinomis. Maišant rankiniu būdu užmaišyta medžiaga paliekama apie 5 min. brinkti ir po to dar kartą gerai išmaišoma. Konsistencija nustatoma įpilant vandens.
Vandens sąnaudos apie 5 - 6 litrus maišui.
Dengimo laikas apie 90 min., kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%.

Dengimo būdas

Dengiama mente arba tinkavimo mašina. Po niveliavimo ir trumpos sąveikos trinama akyta gumine trintuve arba plienine glaistykle. Didžiausias sluoksnio storis per vieną darbo ciklą: dengiant per visą paviršių –  10 mm, atskiras išdaužtas vietas – 20 mm.
Audinio įterpimas: „Histolith®Renovierspachtel" išlyginamas iki 4 mm storio.
„Capatect-Gewebe 650" audinys klojamas su 10 cm užlaida ir stipriai prispaudžiamas. Paskui glaistoma per visą paviršių apie 2 mm storio sluoksniu ir išlyginama, kad neliktų šiurkštų. Jei reikia gauti veltiniu nutrintą dažymo paviršių, po 24 val. dengiamas antrasis, apie 3 mm storio sluoksnis ir po trumpos sąveikos tolygiai trinama trintuve arba veltiniu.

Sluoksnių sandara

„Histolith®Renovierspachtel" galima dažyti visais „Histolith®Fassadenfarben". Prieš tai tinkuoti paviršiai tepami „Histolith®Fluat" ir nuplaunami vandeniu.

Sąnaudos

~ 1300 - 1500 g/m2/mm sluoksnio storis (sausoji medžiaga), nelygu pagrindo šiurkštumas.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama objekte padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, vėl galima dengti po 7 dienų.

Įrankių plovimas

Iškart plaunama vandeniu.

Nuorodos

Apdengimo priemonės:
Aplink dengiamus paviršius reikia kruopščiai uždengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)


Tik profesionaliam naudojimui.
Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų ant odos, į akis, ant drabužių. Dirbant mūvėti rekomenduojamas asmenines apsaugines priemones. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra galimybė išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS išsklalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės ir griovimo atliekos.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

Gyvenamasis namas Rygoje, Alberto g.,…

Prancūzų licejus, Ryga, Latvija

Latvijos nacionalinis dailės muziejus

Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo…

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv.…