caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/173840/052606_Histolith_Trass-Kalkputz_HU.png

Histolith® Trass-Kalkputz

Kalkinis tinkas  su suevitiniu trasu, skirtas vidaus ir išorės paviršiams

Paskirtis

Naudojamas kaip apatinis / viršutinis tinkas mūrui vidaus ir išorės darbams.

Savybės

  • Grūdelių dydis 0-4 mm
  • P II a skiedinių grupė
  • Gniuždymo stipris > 2,0 N/mm2
  • Didelis vandens garų pralaidumas µ ~10
  • Atsparus šalčiui
  • Dengiamas rankiniu būdu arba mašinomis

Pagrindinė medžiaga

Kalkės ir mineraliniai užpildai pagal DIN EN 13139.

Pakuotė/indų talpa

30 kg maišai, silosai pagal užsakymą

Spalvos

Šviesiai pilka

Laikymas

Sausai. Galioja mažiausiai 12 mėn. po pagaminimo datos, 12 mėn. chromatų būna mažai.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2  vidus3  vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Tinka mūrui pagal DIN 1053.
Netinka drėgnam ir išsikristalizavusių druskų pažeistam mūrui.
Laikytis DIN 18550, VOB dalies C DIN 18350 nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą,  neužšalę, be sukibtį mažinančių dalelių. Apatinis tinko pagrdindas turi būti tvirtas ir pašiurkštintas. Pagrindą kruopščiai nuvalyti. Įgeriančius pagrindus sudrėkinti (kad būtų matiškai drėgni). Padengti „Histolith® Trass-Vorspritzputz” pusiau dengiamąjį sluoksnį ir palikti kietėti, kol pašviesės.

Medžiagos paruošimas

  • „Histolith® Trass-Kalkputz” dengiamas rankiniu būdu arba tinkavimo mašinomis
  • Vandens kiekis: apie 7 l/maišui
  • Paruoštas tinkas tinkamas dengti: apie 120 minučių

Dengimo būdas

Pagrindą padengti 15–20 mm storio tinko sluoksniu. Nubraukiant jį sušiaušti. Nudžiūvus, galima dengti antrą tinko sluoksnį. 
Vidutinis sluoksnio storis, dengiant pagrindus lauke, - 20 mm (minimalus leistinas storis 15 mm),
vidutinis sluoksnio storis, dengiant vidaus pagrindus, - 15 mm (minimalus leistinas storis - 10 mm).
Jeigu formuojamas užtrintas paviršius, po rekomenduojamo džiūvimo laiko sukietėjęs paviršius padengiamas „Histolith Feinputz” arba „Histolith  Renovierspachtel” ir užtrinamas veltine trintuve.

Sluoksnių sandara

Išorės paviršius būtina nudažyti. Tinka tik labai gerai vandens garams pralaidūs dažai. Rekomenduojame dažyti  „Histolith" dispersiniais silikatiniais dažais arba „Histolith” kalkiniais dažais.

Sąnaudos

~  1,4 kg/m2  1 mm storio sluokniui.
Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti objekte padengus bandomąjį plotą .

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, taip pat lyjant, pučiant stipriam vėjui arba naudoti pastolinį tinklelį, kuris apsaugotų nuo šių atmosferos veiksnių.  

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Prieš dengiant kitą sluoksnį, tinkui reikia leisti išdžiūti: 1 mm sluoksnio storiui - 1 diena. Džiūvimo metu paviršių reikia apsaugoti nuo per greito išdžiūvimo.

Įrankių plovimas

Pabaigus darbą, įrankius iškart nuplauti vandeniu.

Įvadas

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" konsultantus, kurie atsižvelgę į konkretų Jūsų objektą suteiks profesionalią konsultaciją. 

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akims. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis, ant drabužių. Dirbant mūvėti rekomenduojamas asmenines apsaugines priemones. Prižiūrėti, kad medžiaga nepatektų į aplinką. PRARIJUS nedelsiant kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip mišrios statybinės ir griovimo atliekos.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Pastatas Rygoje, Klusā g. 11, Latvija