Malerit W

Vidaus dažai be tirpiklių, apsaugantys nuo dumbliagrybių.
3 atsparumo šlapiam trynimui klasė, atsparūs šveitimui pagal DIN 53778

Paskirtis

Dažai, skirti dengti pelėsinių grybų apniktus vidaus paviršius. Gaunama kokybiška, plovimui atspari danga. Patalpų higienai palaikyti privačiose gyvenamosiose erdvėse. 

Savybės

  • Be tirpiklių
  • Skiedžiami vandeniu, silpno kvapo
  • Difuziški
  • sd-vertė < 0,1 m
  • Sudaro apsauginę plėvelę, saugančią nuo fungicidų ir baktericidų

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

2,5 l, 12,5 l

Spalvos

Balti
Tonuojami įpilant iki 5 % spalvinamųjų dažų „AmphiColor®Voll- und Abtönfarben” arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben″. Spalvinant patiems, rekomenduojama visą reikiamą nuspalvintų dažų kiekį permaišyti tarpusavyje, kad atspalvis būtų vienodas.
Automatinėmis „ColorExpress” spalvinimo mašinomis „Malerit-W” dažai tonuojami šviesiomis spalvomis  (iki 70 šviesio dydžio).  Perkant 100 l ir daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti spalvinimą gamykloje. Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant, būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.

Blizgesio laipsnis

Visiškai matiniai (pagal DIN EN 13 300)

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Duomenys pagal DIN EN 13300:
Tonavus gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Šlapias trynimas

3 klasė, atsparumas šlapiam trynimui pagal DIN 53778

Dengiamumas

2 dengiamumo klasė, kai išeiga - 7 m2/l arba sąnaudos - 140 ml/m2.

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm)

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi.  Atkreipti dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, 3-iąją pastraipą.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1  1,5 N/ mm2:
Tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas dengiamas be paruošimo. Stambiai akytas, byrantis, įgeriantis tinkas gruntuojamas „OptiGrund” arba „CapaSol”.

PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279  2 N/ mm2:
Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”. Labai blizgus gipsinio tinko paviršius nušlifuojamas, nuvalomos dulkės ir gruntuojamas „Caparol-Tiefgrund TB”.

Gipso plokštės:
Įgeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund” arba „Caparol-Tiefgrund TB”. Stipriai sutankėjusios, lygios plokštės gruntuojamos sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund”.

Gipskartonio plokštės:
Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB”. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”, „OptiGrund” arba „CapaSol”. Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, dažančios sudėtinės medžiagos, gruntuojamos „Caparol AquaSperrgrund”. Laikytis atmenos Nr. 12 nuorodų

Betonas:
Pašalinamos rišiklio liekanos, taip pat tepančios, byrančios dalelės.

Akytasis betonas:
Gruntuojama „Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir plytų mūras:
Dengiamas be pirminio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs paviršiai ir emalinių dažų sluoksniai pašiurkštinami ir nugruntuojami „CaparolHaftgrund”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliniais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Silpnai įgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol-Haftgrund”. Stambiai akyti, byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund” arba „CapaSol LF”. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai: Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai tapetai:
Dengiami be pirminio apdorojimo.

Atšokę tapetai:
Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalų skaidymo priemonėmis, paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund”.

Mediena ir medžio dirbiniai:
Dengiama vandeniu skiedžiamomis, aplinką tausojančiomis „Capacryl” akrilinėmis arba poliuretaninėmis emalėmis.

Mažos išdaužos:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo pagal instrukciją užtaisyti  „Caparol-Akkordspachtel” glaistu ir, jei reikia, nugruntuoti.

Dengimo būdas

Teptuku arba voleliu.
Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

Pagrindo paruošimas:
Jei yra, pelėsio apnašas nuvalyti drėgnuoju būdu. Nuvalytas vietas nuplauti „Capatox” arba „FungiGrund” ir palikti gerai nudžiūti. Laikytis šalyje galiojančių teisės normų (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymą).

Gruntinis ir tarpinis sluoksnis: dažyti „Malerit-W”,  galima skiesti maks. iki 10 % vandens.

Baigiamasis sluoksnis: dažyti „Malerit-W”, galima skiesti maks. iki 5 % vandens.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, turi būti sunaudojama mažiausiai 140 ml/m2 vienam sluoksniui, šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Sluoksnio storis labai įtakoja apsauginės plėvelės savybes. Todėl „Malerit-W” reikia dengti tolygiai ir gerai įsotinant. Būtina laikytis nurodyto minimalaus sąnaudų kiekio, tik taip bus pasiektos optimalios produkto savybės. 

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra dengimui ir džiūvimui: 
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne mažesnė nei +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Patalpose, kur laikomi ar gaminami maisto produktai, negalima naudoti tirpiklinių gruntavimo priemonių, tokių patalpų paviršiai gruntuojami tik „OptiGrund”. Padengus „Malerit-W″, patalpos iki eksplotacijos mažiausiai 3 dienas turi būti vėdinamos. „Malerit-W” kartu su vandenyje ištirpusiomis sunkiųjų metalų druskomis, pvz., vario druska, įgyja rudą atspalvį. Tokiais atvejais reikalinga speciali konsultacija. Ant stipriai pelėsio pakenktų paviršių, ypač komercinėse patalpose, viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W” arba „Fungitex-W”.
Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl reikia pasirūpinti gera ventiliacija. Patalpose, kuriose neturi būti kvapų, rekomenduojama naudoti bekvapę medžiagą „AmphiSilan Putzfestiger”.

„Malerit-W”  - tai produktas, į kurio sudėtį įeina veikliųjų medžiagų, apsaugančių dangą nuo pelėsinių grybų. Šios medžiagos garantuoja patvarią, bet laiko atžvilgiu ribotą apsaugą, mat jų poveikio trukmė priklauso nuo objekto sąlygų, kaip antai, apnašų gausos ir drėgmės apkrovos. Todėl ilgalaikė apsauga nuo pelėsinių grybų nėra įmanoma.
Perdažymas:
„Malerit-W” nudažytus paviršius galima dengti dispersinės ar polimerizato dervų dažais bei tinku. Netinka aliejiniai ir aliejiniai alkidinės dervos dažai, nes „Malerit-W” sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios neleidžia paviršiui džiūti.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

„Malerit-W” ir  „Capatox” laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir jam parodyti produkto pakuotę ar etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno flora. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu rekomenduojama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu. Įrankius po darbo nuplauti vandeniu su muilu.  Dengti tik voleliu arba teptuku. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Daugiau informacijos - saugos duomenų lapuose.

Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono.  Gali sukelti alergines reakcijas.

Pagal EU reglamentą 528/2012 produktas klasifikuojamas kaip „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), kurio sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: IPBC ( 3-jod-2-propinilbutilkarbamato CAS-Nr. 55406-53-6),  oktilizotiazolono (CAS-Nr. 26530-20-1).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES leidžiamas ribinis lakiųjų organinių junginių kiekis tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra  < 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios  medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas), plėvelės konservantas (oktilizotiazolinonas, jod-propinilbutilkarbamatas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į  „Caparol” atstovus, kurie, atisžvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija