caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18068/020103_SAP-727381_12,5_L_Aqua-inn_N_-1.png

Aqua-inn N°1

Skiedžiami vandeniu, labai puikiai dengiantys izoliuojamieji vidaus dažai. Mažo įtempio dažai garsą sugeriantiems paviršiams atnaujinti.

Paskirtis

Skiedžiami vandeniu, greitai džiūstantys, puikiai dengiantys, matiniai vidaus dažai. Itin gerai tinka kaip izoliuojamieji dažai patalpoms, kurias kuo greičiau reikia atiduoti visuomenės poreikiams, taip pat kaip izoliuojamieji dažai paviršiams su nikotino, suodžių, lignino ir išdžiūvusio vandens dėmėmis. Pagrindo sudėtinės dalys, kurios gali prasimušti, gerai izoliuojamos.Taip pat naudojami akustinėms lubų plokštėms ir akustiniams tinkams atnaujinti.

Savybės

 • Gerai izoliuoja.
 • Negelsvėja.
 • Labai balti.
 • Gera dengiamoji geba.
 • Lengvai dengiami.
 • Gruntiniai ir dengiamieji dažai.
 • Plonasluoksniai, neuždengia faktūros.
 • Mažas įtempis.
 • Difuziški.
 • sd reikšmė < 0,14 m.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartinė: 5 l, 12,5 l
 • Airfix: 25 kg statinaitės.

Spalvos

Balta.

Galima spalvinti patiems universaliomis pastomis, įmaišant iki 3%. Kad nebūtų atspalvio skirtumo, dažus sumaišyti vienus su kitais, kol bus gautas reikiamas dažų kiekis. Vienos spalvos dažų perkant 100 litrų ar daugiau, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje.

„Aqua–inn N°1" dažai spalvinami „ColorExpress-System" įrenginiais visomis paklausiomis, šviesiomis (iki 70 šviesio dydžio) spalvyno spalvomis. Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dažant patikrinti, ar tiksliai nuspalvinta. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.

Blizgesio laipsnis

Blausiai matiniai pagal DIN EN 13 300.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 13 300:
Nuspalvinus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Šlapias trynimas

1 klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778.

Dengiamumas

dengiamoji geba: 1 klasė, kai išeiga 6 m2/l arba sąnaudos 150 ml/m2.

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm)

Tankis

apie 1,37 g/cm³

Nuorodos

Paskirtis, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis”
 1 vidus 2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Tvirti, silpnai įgeriantys pagrindai, taip pat apkrovą išlaikantys, matiniai seni dažų sluoksniai dengiami be išankstinio paruošimo. Birius, stipriai įgeriančius pagrindus, taip pat minkštus, nušlifuotus gipsinius tinkus gruntuoti „Caparol Tiefgrund TB" arba „AmphiSilan-Putzfestiger".

Paviršiai su  nikotino arba suodžių dėmėmis
Nikotino ir suodžių dėmes nuplauti. Paviršius dažyti be išankstinio paruošimo.

Išdžiūvusios vandens dėmės

Pasitaiko, kad nepakanka vien tik izoliuojamųjų dažų. Iškilus tokioms problemoms, reikia papildomai padengti „Caparol AquaSperrgrund", „Capalac Isolierspray" arba „Capacryl Holz-Isogrund". Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti šepečiu.

Lignino dėmės ant gipsinių plokščių (gipskartonio plokščių).

Dažoma be išankstinio paruošimo.

Akustinių elementų lubos ir akustiniai tinkai

Akustinių sistemų remontas reikalauja ypatingų priemonių. Atnaujinimo instrukcija, žr. „Caparol" žinyną apie purškimo technologiją. Dėl žinyno įsigijimo kreiptis į „Caparol". Prireikus, kreiptis ir dėl konsultacijos.

Dažymas

Kad išliktų izoliuojamosios savybės, atnaujinant paviršius, būtina tarpinį sluoksnį gruntuoti „Aqua Sperrgrund" arba vėlesnį sluoksnį padengti „Aqua-inn N°1". Prieš tapetavimą tarpinį sluoksnį padengti „Caparol Haftgrund" arba „Caparol AquaSperrgrund".

Nedideli trūkumai

Atitinkamai paruošus, užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" arba „AkkordLeichtspachtel" pagal dengimo instrukciją ir, prireikus, nugruntuoti

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu ir tinkamais purkštuvais.

Dengimas beoriu purkštuvu

Purškimo kampas: 40-50°
Purkštukas: 0,019-0,021"
Purškimo slėgis: apie 200 bar
(nenaudoti beorių purkštuvų be oro paramos akustinėms sistemoms)

Sluoksnių sandara

Prisotintas, tolygus sluoksnis neskiestais „Aqua –inn N°1" dažais.
Kontrastingus pagrindus, taip pat nešvarius paviršius nugruntuoti ir padengti tarpiniu sluoksniu, atskiedus iki 5% vandens.
Nevienodai įgeriančius paviršius nugruntuoti „AquaSperrgrund" arba „Caparol-Haftgrund".

Sąnaudos

Dengiant lygų pagrindą, sunaudojama apie 150 ml/m2 vienam sluoksniui,
dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau.
Tikslias sąnaudas paskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Žemiausia temperatūra, garantuojanti optimaliausią poveikį, +16°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., vėl jį galima dažyti po 12 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Kad nebūtų  sandūrų, dengti nepertraukiamai, užgriebiant už dar drėgno ploto. Dengiant labai užterštus paviršius, dėl galimos ant pagrindo ištirpusių nešvarumų įvairovės, rekomenduojame padengti bandomąjį plotą.  „Aqua–inn N°1" netinka naudoti drėgnose patalpose arba vandens garų veikiamiems paviršiams.
Dengiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti.
Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB", patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl patlpas būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami itin dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių. Kad išvengtume spalvinimo klaidos, prieš dažant patikrinti, ar tiksliai nuspalvinta. Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos spalvą.
Suderinamumas
„Aqua–inn N°1" nemaišyti su kitais produktais.

Ekspertizė

 • Garso absorbcijos matavimas pagal DIN EN 20354.
  Bandymo liudijimas Nr.48690, garso technikos konsultacijų biuras „Müller- BBM", Planegas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dengiant ir džiūvant, gerai vėdinti patalpas. Dengiant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.
Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, lakų surinkimo vietas. Sudžiūvusias medžiagos liekanas sutvarkyti kaip statybų laužą, griovimo  atliekas arba kaip buitines šiukšles.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų kategorijai (kat. A/g): 30 g/l LOJ (2010).
Šiame produkte LOJ yra iki 30 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservantai
( metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt