Nespri® Reinacrylat

Aukštos kokybės, matiniai gryno akrilato dažai, skirti racionaliai padengti „Nespri Tec" purškimo metodu. Apsaugo nuo CO2 įsiskverbimo

Paskirtis

Aukštos kokybės fasadiniai bei vidaus patalpų dažai, apsaugantys nuo kenksmingų CO2 dujų įsiskverbimo, specialiai sukurti dengti „Nespri Tec" purškimo metodu, purškiant nesusidaro dulksnos. Išorėje lygius ir smulkios faktūros fasadų pagrindus padengia atmosferos veiksniams atspariais sluoksniais, gerai apsaugančiais nuo oro teršalų. Patalpų viduje paviršius padengia patvariais sluoksniais, pvz. labai gerai tinka sandėliuose, gamybos cechuose ir požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse.

Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, tausoja aplinką
  • Atsparūs atmosferos veiksniams
  • Atstumia vandenį
  • Atsparūs šarmams
  • Lengvai dengiami
  • 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė
  • Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms
  • Negelsta

Pagrindinė medžiaga

Gryno akrilato dispersija

Pakuotė/indų talpa

15 l, 25 l statinaitė

Spalvos

Balti

Galima užsakyti spalvinimą gamykloje pagal spalvynus šviesiais atspalviais (šviesio koeficientas iki 70). Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant, būtina patikrinti spalvos tikslumą.  Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26: klasė: B; grupė: 1 – 3, priklausomai nuo atspalvio

Blizgesio laipsnis

Matiniai, G3

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm S1

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

100–200 µm E3

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

sd H2O: ≥ 0,14 - < 1,4 m (vidutinis) V2

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

sd-reikšmė CO2: > 50 m

Vandens skvarbos norma

w reikšmė: ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (žema) W3

Papildomi produktai

Gruntiniai dažai „AmphiSilan-Grundierfarbe”

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

IŠORĖS PAVIRŠIAI

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 ne mažesnis kaip 1,5 N/mm
2
Naujai padengtas tinkas gali būti dengiamas po pakankamos prastovos, dažniausiai po 2 savaičių, kai temperatūra apie 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%. Nepalankiomis oro sąlygomis, pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, prastova turi būti žymiai ilgesnė. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal" sumažėja PII arba PIII tinko grupių šarminio viršutinio tinko kalkių prasimušimo rizika, todėl galima dengti jau po 7 d. prastovos. Senas tinkas: pertinkuotos vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios. Stambiai akytą, įgeriantį, truputį byrantį tinką gruntuoti „OptiGrund" arba „CapaSol". Stipriai byrantį, tepantį tinką gruntuoti „Dupa-grund". PII skiedinių grupės mineralinį lengvąjį tinką dengti  „AmphiSilan NQG Nespri-TEC".
Betonas
Betono paviršius su nešvarumų apnašomis arba grūdėtu sluoksniu nuvalyti mechaniškai arba slėgine vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Silpnai įgeriančius arba lygius paviršius gruntuoti „AmphiSilan-Grundierfarbe". Stambiai akytus, truputį byrančius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund″. Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund".
Pluoštinio cemento plokštės (nepadengtos):
gruntuoti, priklausomai nuo plokščių rūšies: „Dupagrund", „AmphiSilan Putzfestiger", „Dupa-Haftgrund", „AmphiSilan-Grundierfarbe" arba „Capacryl-Haftprimer". Montuojamas plokštes apdoroti iš visų pusių (ir užpakalinę pusę bei briaunas). Dengiant asbestcementines plokštes, laikytis BFS Nr.14 atmenos. Dengiant naujas, didelio šarmingumo pluoštinio cemento plokštes, kad būtų išvengta kalkių prasiveržimo, gruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer".
Pluoštinio cemento plokštės, padengtos silikatine danga, pvz., „Glasal" plokštės:
patikrinti, ar danga išlaiko apkrovą. Gruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer". Laikytis BFS atmenos Nr. 14 nuorodų.
Cementu surištos medienos drožlių plokštės
Kad dėl didelio cementu surištų medienos drožlių plokščių šarmingumo neatsirastų kalkių prasimušimo, nugruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer".
Plytų mūras
Dažyti tinka tik šalčiui atsparios priekinės mūro plytos arba klinkeris be intarpų. Mūro siūlės turi būti užtaisytos be plyšių, mūras sausas ir be išsikristalizavusių druskų. Gruntuoti „Dupa-grund". Jei tarpiniame sluoksnyje atsiranda matomų rudų dėmių, dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol".
Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai
Nešvarūs, tepantys seni dažų sluoksniai valomi slėginio vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Valant kitais būdais (plaunant, valant šepečiu, nupurškiant), gruntuojama „Dupa-grund".
Apkrovą išlaikantys dipersiniai arba silikoninės dervos tinko sluoksniai
Seną tinką nuvalyti tinkamais metodais. Nuvalius drėgnuoju būdu, prieš dengiant, palikti gerai išdžiūti.
Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai
Visiškai pašalinti nušlifuojant, nuvalant šepečiu, nugramdant, nuplaunant slėginėmis vandens srovėmis, laikantis šalyje galiojančių teisės normų, arba kitais tinkamais metodais. Nuvalius drėgnuoju būdu, prieš dengiant, paviršių palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti „Dupa-grund".
Apkrovos neišlaikantys dispersinių dažų arba dispersinio tinko sluoksniai
Visiškai pašalinami tinkamais metodais, pvz., mechaniškai arba nubeicuojant ir nuplaunant aukšto slėgio vandens srove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Silpnai įgeriantys arba lygūs paviršiai gruntuojami „AmphiSilan-Grundierfarbe". Tepantys, byrantys, įgeriantys paviršiai gruntuojami „Dupa-grund".
Pramoninių teršalų arba suodžių užteršti paviršiai

Dengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol ".
Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai

Padengti specialiais fungicidiniais ir algicidiniais fasadiniais dažais „Amphibolin-W". 
Sutrūkinėję tinko ir betono paviršiai

Dengti „PermaSilan NQG" arba „Cap-elast".
Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis

Išsikristalizavusias druskas nutrinti sausu šepečiu. Gruntuoti „Dupa-grund". Dengiant paviršius su išsikristalizavusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sukibtis arba, kad druskos daugiau neišsikristalizuos.
Defektai

Mažus įtrūkius, išdaužas užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel". Didelius (iki 20 mm) - užtaisyti „Histolith-Renovierspachtel". Užglaistytas vietas nugruntuoti.VIDAUS PAVIRŠIAI

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1  ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2
Tvirtus, normaliai įgeriančius tinko paviršius dengti be paruošiamojo sluoksnio. Stambiai akytus, byrančius, įgeriančius tinko paviršius gruntuoti „OptiGrund" arba „CapaSol".
PIV skiedinių grupės gipsinis arba paruoštas tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 S2 ne mažesnis kaip 2 N/mm2:
Gruntuojama „Caparol-Haftgrund” arba „AmphiSilan-Grundierfarbe”. Sukepę gipsinio tinko paviršiai nušlifuojami, nuvalomos dulkės, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.
Gipso plokštės:
Įgeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund” arba „Caparol-Tiefgrund TB”. Labai tankios, lygios plokštės gruntuojamos sukibtį gerinančiu „Caparol-Haftgrund” arba „AmphiSilan-Grundierfarbe″.
Gipskartonio plokštės:
Nušlifuojami glaisto šiurkštai. Minkštos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB” gruntu. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund”  arba „AmphiSilan-Grundierfarbe”, „OptiGrund” arba „CapaSol”. Plokštės su vandenyje tirpiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuojamos „Caparol AquaSperrgrund”. Laikytis BFS atmenos Nr. 12.
Betonas
Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.
Akytasis betonas
Gruntuoti „Capaplex", atskiedus vandeniu santykiu 1:3.
Silikatinių ir apdailos plytų mūras
Dengti be išankstinio apdorojimo.
Apkrovą išlaikantys sluoksniai
Matinius, silpnai įgeriančius sluoksnius padengti iškart. Blizgius paviršius pašiurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund" arba „AmphiSilan Grundierfarbe".
Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
Pašalinti apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų bei dispersinio tinko sluoksnius. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „„Caparol-Haftgrund" arba „AmphiSilan Grundierfarbe". Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".
Klijinių dažų sluoksnis
Nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".
Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai
Dengti be paruošiamojo apdorojimo.
Atšokę tapetai
Pašalinti visiškai. Klijų ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".
Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas nuvalyti mechaniškai drėgnuoju būdu (šepečiu arba nugramdyti). Paviršius nuplauti „Capatox"  ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinių grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W" dažais. Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).
Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis
Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio, ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Izoliuoti „Caparol AquaSperrgrund" gruntu.
Mediena, medinės konstrukcijos: padengti vandens pagrindo ekologiškomis „Capacryl” akrilinėmis emalėmis arba „Capadur Color”.
Nedideli įtrūkimai, išdaužos
Po atitinkamo paruošiamojo darbo, užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" glaistu ir, esant reikalui, nugruntuoti.

Dengimo būdas

Purkštuvu: purškimo kampas 30°, purkštukas: specialus „Nespray" 0,016-0,019′′ dvigubas purkštukas; medžiagos temperatūra reguliuojama automatiškai. „NesprayPLUS" beoriame purkštuve (atidarytas purškimo pistoletas) purškimo slėgis yra žalia spalva pažymėtoje monometro zonoje. Beoriame purkštuve su „NesprayKit" žarnos rite purškimo slėgis nustatomas savarankiškai, savo atsakomybe. „Nespray" beoriu purkštuvu galima dengti ir kitas dengimo medžiagas, specialų gruntą, tik negarantuojama, kad purškiant šias medžiagas nesusidarys aerozolių dulksnos. Šiuos produktus reikia dengti laikantis atitinkamų atsargumo priemonių.

Sluoksnių sandara

Voleliu arba teptuku: gruntinis, tarpinis ir baigiamasis sluoksnis, atskiedus ne daugiau kaip 5 proc. vandens.

Specialia „Nespri-TEC" purškimo technika: gruntinis, tarpinis ir baigiamasis sluoksnis dengiamas neatskiestais „Nespri-Reinacrylat" dažais specialiu „Nespray" beoriu purkštuvu. Užpurškus sluoksnį, jis  nedelsiant tolygiai išvoluojamas įprastiniu fasadų ar vidaus apdailai skirtu voleliu. 

Sąnaudos

Lygiems pagrindams sunaudojama apie 200 ml/m2 vienam sluoksniui, grublėtiems paviršiams  - atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta per 3 dienas.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

Nuorodos

Kad nebūtų matomų sandūrų, didelius paviršius dengti šlapias į šlapią metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Nenaudoti horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. Dengiant ir džiūstant patalpose gali atsirasti kvapas, todėl reikia pasirūpinti geru vėdinimu. Vidaus patalpose naudojant  „Cparol-Tiefgrund TB", gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, reikia pasirūpinti geru vėdinimu, o patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių.
Fasadų paviršiams, kuriuos dėl specifinių objekto sąlygų arba natūralių atmosferos veiksnių veikia didesnė drėgmės apkrova nei įprastai, atsiranda didesnė pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo rizika. Tokiais atvejais rekomenduojame naudoti specialius produktus „Thermosan Nespri-TEC" arba „Muresko Nespri-TEC". Šiuose produktuose yra veikliųjų medžiagų, neleidžiančių veistis pelėsiniams grybams ir dumbliagrybiams. Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Tai būdinga visiems matiniams fasadiniams dažams. Pataisytų paviršiaus vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Ekspertizė

  • „Nespri-Reinacrylat" anglies dioksido pralaidumas

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Neįkvėpti aerozolių.  Dengiant ir džiūstant pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.
Sudėtyje yra: 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/a kategorijos produktui nustatytas leidžiamas LOJ kiekis: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 20 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, priedai, plėvėdaris, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija