caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/136635/045761_PremiumFine_12,5_L.png

PremiumFine

Matiniai, aukščiausios klasės vidaus dažai, skirti itin smulkios faktūros paviršiams.

Paskirtis

Plonasluoksniai vidaus sienų dažai, skirti labai lygiems, beveik be faktūros paviršiams sukurti. Ypač tinka sudėtingai ir savitai patalpų apdailai (itin lygiems paviršiams). Dėl ypatingos sklidos ir mažos gebos užpildyti, dengiant voleliu, gaunami paviršiai esti beveik be faktūros. Baigiamasis sluoksnis - naudojant sistemą „Glatte Wand Premium" neįtikėtinai lygioms sienoms. Dėl mažos gebos užpildyti „PremiumFine"dažais dengiami pagrindai išlaiko savo faktūrą.

Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai ir yra silpno kvapo.

  • Labai ekonomiški.
  • Gera sklida.
  • Gaunami smulkios faktūros paviršiai.
  • Difuziški.
  • Ilga trukmė iki rišimosi pradžios.
  • Tauraus matiškumo paviršiai.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinė prekė: 5 l, 12,5 l

Spalvos

Balta.

„PremiumFine” galima spalvinti rankiniu būdu, įmaišant iki 5% „CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe” arba „AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe” spalvinamųjų dažų. Patiems nuspalvinus dažus, siekiant, kad spalva būtų vienoda, visus viena spalva tonuotus dažus reikia sumaišyti  tarpusavyje. Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti gamyklinį spalvinimą. 

„PremiumFine” dažai spalvinami „ColorExpress-System” automatinėmis tonavimo mašinomis pagal visus populiariausius spalvynus šviesiomis spalvomis (maždaug iki 40 šviesio koeficiento). Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant, būtina patikrinti spalvos tikslumą.  Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos dažus.

Blizgesio laipsnis

Blausiai matiniai (pagal DIN EN 13 300).

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 13 300.

Nuspalvinus galimi techninių parametrų nuokrypiai

Šlapias trynimas

2 klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778.

Dengiamumas

2 klasės dengiamoji geba, kai sunaudojama 7 m2/l arba 125 ml/m2.

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm)

Tankis

apie 1,25 g/cm3

Papildomi produktai

Stiklo pluošto audinys: „AkkordVlies Z200 S” ( sistemoje „Glatte Wand Premium”);
Volelis: „Caparol FeinRoller”.

Nuorodos

Nurodymai, kaip dažyti: norint išgauti kuo lygesnį, befaktūrį paviršių, reikia dengti specialiu voleliu „Caparol FeinRoller” arba panašu įrankiu. Padengus dažus, neužilgo dar kartą tolygiai pavoluoti. 

Pagal „Glatte Wand Premium” sistemą pagrindui naudojant „AkkordVlies Z200 S”, o tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį padengus „PremiumFine" dažais, gaunami ypač lygūs ir vientisi paviršiai.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(-) netinka/(o) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 yra ne mažesnis kaip 2 N/mm2
Tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas dengiamas be išankstinio paruošimo. Stambiai akytą, įgeriantį tinką gruntuoti „OptiGrund” arba „CapaSol”.
PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 yra ne mažesnis kaip 2 N/mm2
Gruntuoti „Haftgrund” arba „CapaSol”. Sukepusį tinko paviršių nušlifuoti, pašalinti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.
Gipso plokštės
Įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund” arba „Tiefgrund TB”. Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Haftgrund”.
Gipskartonio plokštės
Nušlifuoti glaisto šiurkštus. Gruntuoti „OptiGrund” arba „CapaSol”. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Tiefgrund TB”. Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund”. Laikytis BFS atmenos Nr. 12.
Betonas
Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.
Silikatinių plytų, apdailos plytų mūras
Dengti be išankstinio paruošimo.
Apkrovą išlaikantys sluoksniai
Matinius, silpnai įgeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir lakuotus paviršius pašiurkštinti. Gruntuoti „Haftgrund”.
Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
Apkrovos neišlaikančius emaliniais, dispersiniais dažais arba sintetinės dervos tinku padengtus sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Haftgrund”. Stambiai akytus, byrančius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund” arba „CapaSol”. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai, nuo paviršių pašalinti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.
Klijinių dažų sluoksnis
Nuplauti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.
Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai
Dengti be paruošiamojo apdorojimo.
Atšokę tapetai
Pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Tiefgrund TB”.
Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
Pašalinti drėgmės priežastį. Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas nuvalyti drėgnuoju būdu.  Paviršius nuplauti „Capatox”  arba „FungiGrund” ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinių grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W”, „Malerit-W” arba „Fungitex-W”. Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų reikalavimų (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).
Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis
Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Izoliuoti „AquaSperrgrund” gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol Aqua-inn Nr.1”.
Nedideli trūkumai
Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Akkordspachtel” glaistu ir, jei reikia, nugruntuoti.

Dengimo būdas

Voleliu: „PremiumFine” tolygiai padengti ir papildomai pavoluoti.
Beoriu purkštuvu: purškimo kampas: 40 -50°, purkštukas: 0,017-0,019″, purškimo slėgis 150 -160 bar.
Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

Neskiestais „PremiumFine” dažais tolygiai padengti gruntinį ir baigiamąjį sluoksnį (galima skiesti maks. iki 5% vandens).

Sąnaudos

Dengiant lygų pagrindą, sunaudojama  apie 125 ml/m2 vienam sluoksniui. Dengiant šiurkštų - atitinkamai daugiau.
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai sutvirtėja ir galima valyti maždaug po 14 d.

Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Kad nebūtų matomų sandūrų, reikia dengti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Lygius paviršius ir/arba tuos, ant kurių krenta šoninė šviesa, rekomenduojame dengti dviem sluoksniais. Dėl smulkios faktūros „PremiumFine”, priklausomai nuo žiūrėjimo kampo, gali šiek tiek labiau blizgėti negu įprastiniai blausiai matiniai vidaus dažai. Jei dengiama beoriu purkštuvu, prieš darbą dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Tiefgrund TB” gruntą, patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas  kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo gruntą „AmphiSilan-Putzfestiger” be aromatinių junginių. Pataisytų paviršiaus vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dengiant ir džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti aerozolio, dulksnos. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Sudėtyje yra: 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam produktui (kateg. A/a) leidžiamas ribinis LOJ kiekis: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra  < 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vaškas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, atisžvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija