Rauhfaserfarbe

Matiniai, plovimui atsparūs šiurkštaus pluošto faktūros dispersiniai vidaus dažai
Dengiami voleliu arba purkštuvu 

Paskirtis

Labai gerai dengiantys, šiurkštaus pluošto faktūros sienų ir lubų dažai, sukuriantys besiūlę sienų ir lubų dangą.  Puikiai tinka racionaliai ir nebrangiai padengti konstrukcinius elementus.

Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, tausoja aplinką, silpno kvapo
  • Atsparūs plovimui
  • Difuziški
  • sd-vertė < 0,1 m
  • Gerai dengiantys
  • Išlyginantys pagrindą
  • Mažo įtempio
  • Lengvai dengiami

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

  • 5 l, 12,5 l

Spalvos

Balti
Spalvinami spalvinamaisiais dažais „CaparolColor Abtönfarben” arba  „AmphiColor Vollton- und Abtönfarben”  iki 5 %. Spalvinant savarankiškai, visą reikiamą jau nuspalvintų dažų kiekį permaišyti tarpusavyje, kad būtų vienodo atspalvio. 
Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsakyti gamyklinį tonavimą. Norint laiku pastebėti spalvinimo klaidą, prieš dengiant, būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos dažus.

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/
mažiausias gniuždomasis stipris
ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2 (pagal DIN EN 998-1):
Tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas dengiamas be išankstinio paruošimo. Stambiai akytą, įgeriantį tinką gruntuoti „OptiGrund" arba „CapaSol".

PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/
mažiausias gniuždomasis stipris
ne mažesnis kaip 2 N/mm2 (pagal DIN EN 13279):
Gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Sukepusį tinko paviršių nušlifuoti, pašalinti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

Gipso plokštės:
Įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund" arba „Tiefgrund TB". Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Haftgrund".


Gipskartonio plokštės
Nušlifuoti glaisto šiurkštus. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol-Tiefgrund TB”. Gruntuoti „Haftgrund", „OptiGrund" arba „CapaSol". Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund”. Laikytis BFS atmenos Nr. 12.

Betonas
Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai

Matinius, silpnai įgeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus sluoksnius pašiurkštinti. Gruntuoti „Haftgrund".


Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
Apkrovos neišlaikančius emalinių, dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Haftgrund". Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund" arba „CapaSol". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Tiefgrund TB".

Klijinių dažų sluoksnis
Nuplauti iki pagrindo. Gruntuoti „Tiefgrund TB".Atšokę tapetai
Pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Tiefgrund TB".

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai

Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas nuvalyti drėgnuoju būdu.  Paviršius nuplauti „Capatox arba „FungiGrund" ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinių grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W". Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų reikalavimų (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis
Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Izoliuoti „AquaSperrgrund" gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol Aqua-inn Nr.1".


Mediena ir medienos dirbiniai
Padengti vandeniu skiedžiamomis, aplinką tausojančiomis emalėmis „Capacryl Acryl-Lacken" arba „Capacryl PU-Lacken".
Nedideli defektai
Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" glaistu ir, jei reikia,  nugruntuoti.

Sluoksnių sandara

Dengimas voleliu
Padengti du sluoksnius „Raufaserfarbe″ dažų: tolygiai, gerai įsotinant, skiesti galima ne daugiau kaip 15% vandens. Dengti trumpaplaukiu ėriuko kailio voleliu, gerai įsotinant. Nevoluoti per plačiai, kitaip faktūra išeis netolygi. Kad faktūra būtų nepriekaištinga, ant sienų dengti horizontaliai ir išlyginti vertikaliai.
Dažant lubas, dengti skersai šviesos kritimo ir išlyginti šviesos kritimo kryptimi.
Kampus ir briaunas prieš tai nudažyti teptuku gerai įsotinant ir patapšnoti arba padengti radiatorių voleliu ir suteikti faktūrą. Dažus dažnai pamaišyti.

Purškimas

Gruntinis sluoksnis: 
„Haftgrund" gruntu arba plovimui atspariais „Caparol" dispersiniais vidaus dažais, pvz. „Malerit", tonuotais artima saplva galutinei dangai. 
Baigiamasis sluoksnis
Tinkamais purkštuvais nupurškiama įsotinta, tolygi  „Rauhfaserfarbe" dažų danga, skiesti galima iki 10% vandens.
Purkštukas: 6 – 8  mm
Slėgis: 4 bar
Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Sąnaudos

Apie 500 – 800 ml/m2.
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20 ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug per 12 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Norint išlaikyti specifines produkto savybes, nemaišyti su kitais gaminiais. Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti šlapias į šlapią metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Dengiant „Caparol-Tiefgrund TB", patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina jas gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių. Paviršiaus pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Šlifuojant naudoti dulkių filtrą P2. Dengiant ir džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu su muilu. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapą.

Sudėtyje yra: 1,2 benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra  < 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, medienos pluoštas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol” atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija