caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243695/066020_CapaSan_LT.png

CapaSan

Vidaus dažai su fotokatalizės poveikiu patalpų higienai pagerinti
 • Paskirtis

  Aukščiausios klasės vidaus dažai, pasižymintys ypatingomis savybėmis. Dėl fotokatalizės poveikio „CapaSan" iš oro išvalo kenksmingas medžiagas ir mažina bakterijų nusėdimą ant dažytų paviršių. Taip pat leidža sumažinti nemalonius kvapus, pvz., tabako, kepsnių ir kt. Šie dažai lengvai dengiami ir kartu su dažais „ElectroShield" sudaro galimybę padengti dangą, palankiai veikiančią sveikatą.

  Savybės

  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių
  • Be plastiklių ir be organinių tirpiklių
  • Skiedžiami vandeniu ir nekenkia aplinkai
  • Gerai dengiantys
  • Be patamsėjimą sukeliančių dalelių
  • Difuziški
  • sd dydis <0,1 m

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55 945.

  Pakuotė/indų talpa

  • Standartiniai dydžiai: 5 l ir 12,5 l
  • Indų dydžiai, skirtų spalvinti „ColorExpress": 7,5 l ir 12,5 l

  Spalvos

  Balta.

  Dėl „CapaSan" fotokatalizės poveikio spalvinti naudojami tik mineraliniai pigmentai. Tinkami būtų "Histolith-Volltonfarben" spalvinamieji dažai. Gaunamos šviesios spalvos iki 70 šviesio dydžio. Vienos spalvos dažų užsakant 100 litrų ir daugiau galima užsakyti nuspalvinti gamykloje. „CapaSan" spalvinama mašinomis „ColorExpress" sistema. Spalvinimo klaidą greičiau atpažinsite, jei prieš dažydami padengsite bandomąjį plotą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.

  Blizgesio laipsnis

  Blausiai matinis (pagal DIN EN 13 300)

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Techniniai duomenys

  Charakteristika pagal DIN EN 13 300: spalvinant dažus galimi nežymūs techninių rodiklių pakitimai.

  Šlapias trynimas

  3 klasė, atsparūs plovimui pagal DIN 53778.

  Dengiamumas

  2 klasė, kai išeiga - 7m2/l arba sąnaudos 140ml/m2

  Didžiausias grūdelių dydis

  Smulkus (<100 µm)

  Tankis

  Apie 1,5 g/ cm³

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  ++
  (–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

  Pagrindo paruošimas

  PII ir PIII skiedinio grupių tinkas:
  Tvirtas, normaliai drėgmę sugeriantis tinkas dengiamas be išankstinio apdorojimo. Stambiai akytas, birus, drėgmę sugeriantis tinkas gruntuojamas "Caparol OptiGrund E.L.F.” arba "CapaSol LF”.

  PIV ir PV skiedinio grupių gipso tinkas ir paruoštas tinkas:
  Gruntuojama "Caparol-Haftgrund”. Sukepęs gipso tinkas nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, nugruntuojamas "Caparol-Tiefgrund TB”.

  Gipso plokštės:
  Drėgmę sugeriančios plokštės gruntuojamos "Caparol OptiGrund E.L.F.” arba "Caparol-Tiefgrund TB”. Tankios, lygios plokštės gruntuojamos sukibimą gerinančiu "Caparol-Haftgrund”.

  Gipso kartoninės plokštės:
  Nugludinami aštrūs glaisto kampai. Minkštos ir nugludintos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos "Caparol-Tiefgrund TB”. Gruntuojama "Caparol-Haftgrund”, „Caparol OptiGrund E.L.F." arba "CapaSol LF”. Plokštės, kurių sudėtyje yra vandenyje tirpių, blunkančių medžiagų, gruntuojamos "Caparol AquaSperrgrund”. Laikykitės atmenos Nr. 12, 2 dalies nuorodų.

  Betonas:
  Nuvalomos nuosėdos ir tepančios bei birios dalelės.

  Akytasis betonas:
  Gruntuojama "Capaplex”,  atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

  Kalkinis silikatinis ir plytų mūras:
  Dengiamas be pirminio apdorojimo.

  Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
  Matiniai, silpnai dėgmę sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs ir emaliniais dažais dažyti paviršiai pašiurkštinami. Gruntuojama "Caparol-Haftgrund”.

  Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
  Pašalinami apkrovos neišlaikantys emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Blogai drėgmę sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami "Caparol-Haftgrund”. Stambiai akyti, birūs arba drėgmę sugeriantys paviršiai gruntuojami "Caparol OptiGrund E.L.F.” arba "CapaSol LF”. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuo paviršių nuvalius dulkes, gruntuojami "Caparol-Tiefgrund TB”.

  Klijinių dažų sluoksnis:
  Nuplaunama iki grunto. Gruntuojama "Caparol-Tiefgrund TB”.

  Nedažyti šiurkštaus pluošto reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai:
  Dengiami be pirminio apdorojimo.

  Atsiklijavę tapetai:
  Nuplėšiami ir, nuplovus klijus bei makulatūros likučius, gruntuojama "Caparol-Tiefgrund TB”.

  Pelėsių pakenkti paviršiai:
  Pelėsių arba grybelių apnašos nuvalomos mechaniškai šlapiu šepečiu, nugramdomos arba nuskutamos. Paviršiai nuplaunami "Capatox” ar "FungiGrund"ir paliekama gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas "Indeko-W”, "Malerit-W” arba „Fungitex-W". Laikytis įstatymų ir įstatyminių potvarkių (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

  Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis:
  Nikotino nešvarumai, taip pat rūdžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu, įpylus riebalus skaidančių valymo priemonių ir paliekama išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės valomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu "Caparol - AquaSperrgrund”. Labai nešvarių paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas "Aqua-inn Nº1”.

  Mediena:
  Padengiama vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais "Capacryl Acryl-Lacken” arba " Capacryl PU-Lacken".

  Maži trūkumai:
  Apdorojama glaistu "Caparol Akkordspachtel" ir ištaisoma pagal instrukcijas. Esant reikalui, gruntuojama dar kartą.

  Dengimo būdas

  „CapaSan" gali būti dengiamas voleliais, teptukais ir purkštuvais.

  Beoris purškimas:
  Purškimo kampas: 500
  Purkštukas: 0,021 – 0,026‘''
  Purškimo slėgis: 150 – 180 bar
  Purškimo įrengimus panaudojus, plauti vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Tolygus įsotintas sluoksnis dengiamas neskiestais „CapaSan" arba atskiedus iki 5% vandens. Kontrastingi, stipriai arba nevienodai sugeriantys paviršiai dengiami parengtiniu sluoksniu, atskiedus iki 5% vandens. Skirtingai sugeriantys pagrindai gruntuojami su gruntu "Caparol-Haftgrund".

  Sąnaudos

  Ant lygių paviršių – 140ml/m2. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5ºC.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po ~ 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankiai

  „CapaSan" gali būti dengiamas voleliais, teptukais ir purkštuvais.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.

  Nuorodos

  „CapaSan" negalima maišyti su kitais gaminiais. Kad nebūtų sandūrų, dengti vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto. Kad neatsirastų dėmių, prieš dengiant nuspalvintais „CapaSan" dažais gruntuoti  „Caparol-Haftgrund" gruntu (viršutinio sluoksnio spalva). Dengiant beoriu purkštuvu dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Paviršiams, kuriuos veikia nepalankios apšvietimo sąlygos, patariama naudoti „CapaSilan". Patalpose naudojant „Caparol-Tiefgrund TB" gali atsirasti būdingas tirpiklių kvapas, todėl reikia pasirūpinti gera ventiliacija. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo, be aromatinių junginių „Amphisilan-Putzfestiger". Dėl fotokatalizės poveikio gali truputį skirtis spalva arba imti kreidinti.
   

  Ekspertizė

  Fotokatalizės poveikis buvo tiriamas ir patvirtintas Hanoverio chemijos institute. Formaldehido sumažinimas buvo tiriamas ir nustatytas Frauenhoferio institute Braunšveige. Ekspertizę galima gauti pareikalavus.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Purkšdami, stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.

  Tikslesni duomenys, žr. "Saugos duomenis”.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame gaminyje (A/a kateg.), dydžiai: 30 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra maks. 1 g/l (LOJ).

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polivinilacetato dervos dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamoji medžiaga.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt