caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/129103/044108_AkkordRollspachtel_18kg.png

AkkordRollspachtel

Pastos konsistencijos dispersinis glaistas vidaus darbams. Paruoštas dengti, pritaikytas dengti voleliu

Paskirtis

Paruoštas naudoti pastos konsistencijos glaistas, pasižymintis labai mažu savuoju svoriu. Dengiamas dažytojų voleliu ir išlyginamas mentele arba braukle iki itin plono sluoksnio. Tinkamas, kai reikia Q3 arba Q4 paviršių kokybės pagal BVG atmenos Nr. 2 arba BFS atmenos Nr. 12 nuostatas, taip pat padengti faktūrinio tinko,  mineralinio tinko, betono paviršius, stiklo audinio tapetus, gipso plokštes,  gipskartonio plokštes ir kt.

Savybės

  • Minimalizuotas lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių
  • Gera sukibtis
  • Elastingas dengiant ir užtrinant
  • Storesni sluoksniai išdžiūsta be įtrūkių
  • Sausas lengvai šlifuojamas, drėgnas trinamas veltiniu
  • Difuziškas
  • Skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką, silpno kvapo
  • Sunkiai degus

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945 ir mineraliniai lengvieji užpildai.

Pakuotė/indų talpa

18 kg plastikinis kibiras

Spalvos

Natūraliai baltos spalvos.
Tonuojamas iki 5% „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor Vollton-und Abtönfarben” spalvinamaisiais dažais.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Papildomi produktai

Füllspachtel P

Drėgnoms patalpoms:
Histolith Renovierspachtel,
Histolith Feinputz,
Capatect-Feinspachtel 195,
Capatect ArmaReno 700

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk., nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių, prieš glaistant, paviršių reikia nugruntuoti. Laikytis techninės informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas” nuorodų. Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius, prieš glaistant, reikia pašiurkštinti.

Dengimo būdas

Dažytojų voleliu, nerūdijančio plieno mentele arba purkštuvais

„AkkordRollspachtel” glaistą, prieš dengiant, gerai išmaišyti, dengti įprastu trumpaplaukiu (13 - 16 mm) voleliu, mentele arba purkštuvu tolygiai paskirstant. Tik padengtą, dar nenudžiūvusį paviršių išlyginti mentele arba glaistykle. Dengiant didelius plotus, rekomenduojama, kad vienas darbuotojas dengtų glaistą, o kitas "šlapias į šlapią" metodu, užgriebdamas už dar drėgno ploto jį lygintų. Išdžiūvusį paviršių sudrėkinti ir užtrinti veltiniu arba nušlifuoti sausą.

Tinkami purkštuvai:
Tinkavimo mašinos ir galingi beoriai purkštuvai.
Išimti filtrus iš beorio dažymo pistoletų.
Purkštukai 0,035-0,045"
Slėgis 150-180 bar
Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio pratakumo purškimo pistoletus.
Optimaliam rezultatui dengiant beoriais prietaisais reikia užtikrinti, kad medžiagos temperatūra būtų ne mažesnė kaip +10°C.

Sluoksnių sandara

Dengimas:
„AkkordRollspachtel" nuglaistytas, išdžiūvęs ir „Haftgrund" arba „CapaSol" gruntu nugruntuotas paviršius, gali būti  dengiamas visais „Caparol" dispersiniais ir lateksniais dažais, „Sylitol® Bio-Innenfarbe" arba „Capacryl" akrilinėmis emalėmis, elastingomis masėmis, stiklo pluošto audinio sienų dangomis, tekstiliniais ar popieriniais tapetais.
Prieš dengiant sintetinės dervos tinku, paviršių būtina nugruntuoti „Putz­grund 610".

Sąnaudos

Apie 1,2 kg/m2/mm storio sluoksniui.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Apie 12–48 val., priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio.

Nuorodos

AkkordRollspachtel” glaistas netinka drėgnoms patalpoms.

Dėl natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis spalva.

Ant tankių, blogai įgeriančių pagrindų gali atsirasti oro pūslelių. Jas galima pašalinti neužilgo dar kartą nuglaisčius paviršių. Perglaistymo laikas, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte. Jei perglaisčius vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo nuglaistyta per anksti, reikia nuglaistyti dar kartą.

Kai iš šiurkščių, faktūrinių pagrindų norima gauti lygius paviršius, būtina juos dar kartą nuglaistyti.

Jeigu glaistomas gipsiniu glaistu padengtas paviršius, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio jis gali išbrinkti, susidaryti pūslių ir atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti pakankamu vėdinimu ir tinkama temperatūra, kad paviršius greitai išdžiūtų. Laikytis techninės informacijos Nr. 2 „Gipso plokščių glaistymas" nuorodų.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Įrankius po darbo tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesnė informacija - saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti  kaip senų dažų / lako atliekas, sudžiūvusius - kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nėra nustatytas ribinis LOJ kiekis. Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, kalcio karbonatas, silikatai, titano dioksidas,  vanduo, priedai, konservantai
(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija