caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/75452/032283_Akkordspachtel_kf_25kg.png

Caparol-Akkordspachtel KF

Atsparus drėgmei dispersinis glaistas vidui, pastos pavidalu

Paskirtis

Paruoštas purkšti, labai drėgmei atsparus ir gerai sukimbantis specialus glaistas.
Dideliems sienų ir lubų, kurias veikia didelė drėgmės apkrova, paviršiams racionaliai nupurkšti gero dengiamumo ir gerai užpildančiu glaisto sluoksniu.
Monolitiniam betonui, gelžbetoninėms luboms, mineraliniams tinkams, blokeliams ir akytajam betonui, gipsinėms (gipskartonio) ir gipso plaušų plokštėms užtrinti, taip pat plonasluoksnio tinkavimo metodu padengti stiklo pluošto tapetams, faktūriniams tinkams.
Gaunama Q3 arba Q4  paviršių kokybė pagal BVG techninės informacijos Nr. 2 ir BFS techninės informacijos Nr. 12 nurodymus.

Savybės

  • Mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių
  • Geras sukimbamasis stiprumas
  • Elastingas dengiant ir užtrinant
  • Išdžiūsta be plyšių
  • Sausas šlifuojamas
  • Difuziškas
  • Skiedžiamas vandeniu, tausojantis aplinką ir silpno kvapo
  • Reakcija į gaisrą: A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

25 kg PE maišai, 25 kg kibirai.

Spalvos

Natūraliai balta.
Spalvinama iki 5% „CaparolColor" arba „AmphiColor Vollton- und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Papildomi produktai

„Füllspachtel P″

Nuorodos

Naudojimo sritys pagal techninę informaciją Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis":

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.
Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių prieš glaistant reikia nugruntuoti. Laikytis techninės informacijos Nr. 650 „Caparol gruntavimo priemonės" nuorodų. Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius pašiurkštinti.

Dengimo būdas

Glaistymas rankiniu būdu:
Prieš dengiant gerai išmaišyti, glaistyti nerūdijančia glaistykle.

Purškimas:
Racionaliai ir ekonomiškai galingais purškimo agregatais purškiamos sienos bei lubos.

Apdengimo priemonės:
Langų ir durų angoms apdengti pasiteisino tiksliai pagal jų matmenis pagaminti mediniai rėmai, aptraukti plėvele. Grindys apdengiamos sunkiomis apdengimo medžiagomis.

Darbo eiga:
Purškiama per visą paviršių gerai įsotinant „Akkordspachtel KF", neatskiedus, ir nedelsiant užtrinama plienine glaistykle. Išdžiūvęs „Akkordspachtel KF" šlifuojamas. Dėl didelio atsparumo drėgmei „Akkordspachtel KF" glaistą reikėtų nušlifuoti per 7 dienas. Itin gerai šis glaistas šlifuojamas per pirmąsias 2 dienas. Ypač geri rezultatai gaunami šlifuojant „Mirka" firmos „Abranet" abrazyviniais lapeliais.

Tinkami purkštuvai:
„Akkordspachtel KF" glaistas dengiamas tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais purkštuvais.
Iš beorių purkštuvų išimami visi filtrai.
Purkštuko dydis 0,035-0,043"
Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio pratakumo beorius purškimo pistoletus – jie žymiai palengvina glaistymą.
Slėgis turi būti apie 150-180 bar.

Sluoksnių sandara

Dažymas
Gerai išdžiūvę „Akkordspachtel KF" glaistu užtrinti paviršiai gali būti dažomi
„Caparol" dispersiniais ir lateksiniais dažais arba „Capacryl-Acryllacken".
Prieš dažant „Sylitol-Innenfarbe" vidaus dažais, prieš dengiant elastingomis masėmis arba stiklo pluošto sienų dangomis, taip pat tekstiliniais ir popieriniais tapetais, gruntuojama
„Haftgrund" gruntu, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinkais, gruntuojama
„Putzgrund 610".

Sąnaudos

Apie 1,5 kg/m2/mm

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant:
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti  ne žemesnė kaip +5°C.
Dengiamos medžiagos temperatūra turi būti aukštesnė kaip +10°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio išdžiūsta maždaug per 12-48 val.

Nuorodos

Netinka paviršiams, kuriuos veikia labai didelė drėgmės apkrova, kaip antai, tiesioginė vandens apkrova arba vandens purslai, arba, kai oro drėgmė ilgą laiką didesnė kaip 70 %.
Dėl natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis spalva.
Ant tankių, mažai sugeriančių pagrindų gali atsirasti smulkių oro pūslelių. Jas po kurio laiko galima pašalinti dar kartą užtrinant. Pakartotinio užtrynimo laikas priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte. Jei po pakartotinio užtrynimo vėl atsirado pūslių, vadinasi, užtrinta buvo per anksti ir reikia užtrynimą dar kartą pakartoti.
Norint gauti lygų paviršių dengiant šiurkščius, faktūrinius pagrindus, būtina nuglaistyti papildomai. Dėl didelio išdžiūvusios medžiagos tvirtumo gali būti didesnės šlifavimo sąnaudos.
Dengiant gipsiniais glaistais nuglaistytus paviršius, kurie ilgą laiką yra  veikiami drėgmės, jie gali išbrinkti, susidaryti pūslių ir atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų. Tam reikalingas pakankamas vėdinamas ir temperatūra. Laikytis techninės informacijos Nr. 2 „Gipso plokščių glaistymas".

Ekspertizė

Produkto degumo kvalifikacijos ataskaita.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu rekomenduojama negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Įrankius po darbo nuplauti muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Sudėtyje yra 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesnė informacija pateikta saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai, emalė. Sudžiūvę – kaip statybų, griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Šiai produktų grupei nenurodomas leidžiamas LOJ kiekis. Šiame gaminyje yra ne daugiau kaip 1 g/l (LOJ).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilinė derva, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios medžaigos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283,
el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt