caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/19486/005249.png

Füllspachtel

Sintetinės dervos miltelinis glaistas vidui

Paskirtis

Įtrūkių glaistas gilioms skylėms, tuštumėlėms ir plyšiams arba betoninių elementų ir užpurkštų perdangų siūlėms užpildyti, taip pat kitiems mineraliniams pagrindams  glaistyti.

Savybės

  • silpno kvapo ir nekenkia aplinkai
  • geras sukimbamasis stiprumas
  • išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
  • sausas šlifuojamas
  • difuziškas

Pagrindinė medžiaga

Gipsas.

Pakuotė/indų talpa

20 kg

Spalvos

Natūraliai balta.
Nespalvinama.

Laikymas

Sausai, saugoti nuo drėgmės.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo naudoti trukmė 1 metai.

Papildomi produktai

Akkordspachtel SF plus
Akkordspachtel SXL
Akkordspachtel KF
Akkordspachtel fein und mittel
Ratio-Spachtel
AkkordLeichtspachtel
AkkordRollspachtel

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Visi įprasti mineraliniai vidaus pagrindai.

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk, nuorodų.

Medžiagos paruošimas

Maišą „Füllspachtel P" (20 kg) sumaišyti su maždaug 14 l vandens ir gerai permaišyti elektriniu maišytuvu.

Dengimo būdas

Šiurkštus, jei tokių yra, nulaužyti arba nušlifuoti ir pašalinti nešvarumus. Pagrindą sudrėkinti. Siūles, plokščių sandūras, plyšius, trūkumus arba tuštumėles nuglaistyti „Füllspachtel P".
„Füllspachtel P" vienu kartu galima dengti iki 20 mm storio sluoksniu. Siūles ir didesnes taisomas vietas geriau užglaistyti per du kartus.

Sluoksnių sandara

Tolesnis apdorojimas:
jei toliau bus glaistoma dispersiniu „Caparol" glaistu, galima negruntuoti. Dažant arba dengiant faktūrinius sluoksnius, gruntuojama tinkamais gruntiniais dažais pagal naudojamą sistemą.

Sąnaudos

Siūlės:
apie 300 g/m, kai jų gylis ir plotis 10 mm.

Paviršių glaistymas ir užtaisymas:
apie 1300 g/m2/mm storio sluoksnis.

Dengimo sąlygos

Dengimo trukmė:
užmaišytą medžiagą reikia padengti maždaug per 30 min.
Nedengti, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Maždaug 24 val., priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio. Kai sluoksnis storesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Plaunami vandeniu.

Nuorodos

„Füllspachtel P" netinka drėgnoms patalpoms.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS, keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Išsamesnė informacija- saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

ZP1

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas