caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/154143/050023_Caparol_Ratio-Spachtel_fuer_innen_25kg.png

Ratio-Spachtel

Paruoštas purkšti pastos pavidalo dispersinis glaistas vidaus darbams

Paskirtis

Racionaliai nupurkšti, išlyginti ir aptaškyti didelių paviršių sienas bei lubas, ypač surenkamus elementus, gelžbetonines perdangas, gipso plokštes (gipskartonio plokštes) ir t.t.
Gaunama Q3 arba Q4 kokybės lygio paviršiaus kokybė pagal BVG atmeną Nr. 2 ir BFS atmeną Nr. 1.

Savybės

 • Minimalizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių
 • Galima lengvai dengti galingu beoriu aparatu tiesiai iš konteinerio
 • Skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką, silpno kvapo
 • Geros sukibties
 • Išdžiūvęs būna tvirtas, nesusmenga
 • Sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas fetru
 • Difuziškas
 • Lengvai glaistomas ir išlyginamas
 • Reakcijos į gaisrą klasifikacija: A2-s1,d0 pagal DIN EN 13501-1

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

25 kg PE maišas, 1000 kg vienkartinis konteineris (galiojimo trukmė apie 6 mėn.)

Spalvos

Natūraliai balta

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Papildomi produktai

Prijungties rinkinys OWC (neįeina į vienkartinio konteinerio komplektaciją). Turi būti užsakomas atskirai.


Turinys

Prijungties čiaupas su B sąnara
Pereinamasis tarpvamzdis iš B į C sąnarą
Rėžtukas
Raktų rinkinys
Kruopščiai prižiūrint, prijungties rinkinys gali būti naudojamas daug kartų. Jungties prie purškimo aparato žarna paprastai nurodoma prietaiso gamintojo rekomendacijose.

Füllspachtel P

Drėgnoms patalpoms
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti sausi, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.
Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių, prieš glaistant, reikia nugruntuoti. Laikytis techninės informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas" nuostatų. Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius, prieš glaistant, pašiurkštinti.

Dengimo būdas

Purškimas aptaškant
Racionaliai ir ekonomiškai galingais purškimo aparatais iš vienkartinio konteinerio plonasluoksniu tinkavimo metodu dengiamos ir aptaškomos betoninių konstrukcijų, lygaus monolitinio betono ir akytojo betono, taip pat gipso ir gipskartonio plokščių plokščių sienos bei lubos.

Darbo eiga

Purškimo aparatą prijungti prie konteinerio mūsų tiekiamu prijungties čiaupu ir atitinkama jungties žarna. Apipurkšti neskiestu „Ratio-Spachtel” glaistu per visą paviršių gerai įsotinant ir nedelsiant išlyginti specialia plienine glaistykle.
Išdžiūvęs „Ratio-Spachtel” sudrėkinamas ir užtrinamas veltiniu arba šlifuojamas sausas. Gerai išdžiūvę lygiai nuglaistyti paviršiai gali būti aptaškomi „Ratio-Spachtel” smulkesne ar stambesne faktūra.
Faktūra priklauso nuo atskiedimo laipsnio ir naudojamo purkštuko skersmens. Dengti aptaškymo būdu ypač rekomenduojama lubas, kurios nebus papildomai apdorotos.

Ypatingi dengimo nurodymai, kaip lygiai užtrinti ir aptaškyti:

Kai patalpos didelės, pirmiausia  užtrinamos lubos. Kartu nupurškiama ir užtrinama viršutinė sienų dalis per pasiekiamą aukštį nuo grindų. Galiausiai purškiama ir užtrinama apatinė sienų dalis.

Jei dengiamos tik lubos, tada rekomenduojama pirmiausia nupurkšti pakraštį aplink perimetrą ir po to nupurkšti visą paviršių. Visi užtrinti ir pradžiūvę kampai išlyginami drėgnu radiatorių teptuku. Glaistui pradžiūvus, susidariusias pūsleles pašalinti dar kartą užtrinant paviršių, prireikus pakartoti. Esamus įtarpius nuglaistyti rankiniu būdu.

Prasimušusias rūdis, gerai išdžiūvus glaistui, izoliuoti antikoroziniu gruntu, pvz., „Capalac AllGrund”, pabaksnojant. Labai lygius betoninių lubų paviršius (be šiurkštų ir tuštumėlių) galima dengti tiesiai taškymo būdu prieš tai neužtrynus.

Meistrai ir našumas:

Purškimo komandą turi sudaryti 2-3 žmonės. 1 žmogus purkštuvu užpurškia medžiagą vienodo storio sluoksniu,  2 žmonės tolygiai išlygina padengtą medžiagą ir galiausiai užtrina paviršių.

Apdengimo priemonės:
Langų ir durų angoms apdengti pasiteisino tiksliai pagal jų matmenis pagaminti mediniai rėmai, aptraukti plėvele. Grindys apdengiamos sunkiomis medžiagomis.

Tinkami purkštuvai

„Ratio-Spachtel” glaistas dengiamas tesiai iš konteinerio tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais purkštuvais (mažiausiai 400 l/min). Produkto tiekimo nuotolis priklauso nuo beorių purkštuvų galingumo (teirautis aparato gamintojo).
Iš beorių purkštuvų išimami visi filtrai.
Purkštuko dydis 0,035-0,043"
Slėgis apie 150-180 bar
Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio pratakumo purškimo pistoletus. Priklausomai nuo beorio purkštuvo galingumo, esant žemesnei kaip +10 °C temperatūrai, dėl nedidelių glaisto klampumo pokyčių gali strigti tiekimas, todėl dengiant tokiais prietaisais, būtina užtikrinti, kad medžiagos temperatūra būtų ne žemesnė nei +10 °C.

Sluoksnių sandara

Padengimas:
„Ratio-Spachtel″ glaistu išlygintus, gerai išdžiūvusius paviršius galima dengti visais tinkamais „Caparol″ dispersiniais ir lateksiniais dažais arba „Capacryl-Acryllacken″ emaliniais dažais be gruntavimo.

Jei kitas sluoksnis bus dengiamas elastingomis medžiagomis arba numatyta kloti stiklo pluošto audinio arba tekstilinius tapetus, būtinai reikia gruntuoti „Haftgrund″ gruntu, o prieš tinkuojant dispersiniu tinku reikia gruntuoti „Putzgrund″. Prieš dažant „Sylitol Bio-Innenfarbe″, būtina nugruntuoti „Haftgrund″ gruntu.

Sąnaudos

Purškiant sunaudojama apie 1500 g/m2/mm

Faktūriniam aptaškymui: apie 400 – 700  g/m2, priklausomai nuo  norimos faktūros

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra dengiant ir džiūstant
Pagrindo ir aplinkos temperatūra +5 °C. Optimali medžiagos temperatūra dengiant > + 10°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio, džiūsta apie 12 – 48 val.

Nuorodos

„Ratio-Spachtel” glaistas nėra tinkamas drėgnoms patalpoms. Dėl gamyboje naudojamų natūralių užpildų, gali būti nedidelių produkto spalvos skirtumų. Jei aptaškymo būdu padengtas sluoksnis nebus dažomas, rekomenduojama glaistyti ir aptaškyti tos pačios partijos glaistu „Ratio-Spachtel″.

Naudojant tinkavimo mašinas, ypač naujus sraigtinius konvejerius ir žarnas, gali atsirasti išdilų. Laikytis tinkavimo mašinų gamintojų nuorodų.

Aptaškymo būdu padengtas sienas nudažius „Caparol” dispersiniais dažais, gaunamas daug didesnis, dažnai labai reikalingas, sienų atsparumas.

Ant tankių, mažai įgeriančių pagrindų gali atsirasti smulkių oro pūslelių. Jas po kurio laiko galima pašalinti dar kartą užtrinant. Pakartotinio užtrynimo laikas priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte. Jei po pakartotinio užtrynimo vėl atsirado pūslių, vadinasi, užtrinta buvo per anksti, reikia dar kartą užtrinti. 

Norint gauti lygų paviršių ant šiurkščių, faktūrinių pagrindų, būtina nuglaistyti papildomai.
  
Dengiant gipsinį glaistą, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio gali išbrinkti, atsirasti pūslelių ir atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti tinkama ventiliacija ir temperatūra, kad paviršius kuo greičiau išdžiūtų. Laikytis techninės atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas” (gipso ir gipsinių plokščių pramonės federacinė sąjunga).

Ekspertizė

 • „Ratio-Spachtel ” tinkuotų sluoksnių oro pralaidumas.
 • Reakcijos į gaisrą klasifikacijos protokolas.
 • Emisijų (lakiųjų dalelių išskyrimo) tyrimo kameros metodas remiantis DIN ISO 16000-9.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Dengiant ir džiūstant pasirūpinti geru vėdinimu. Dengiant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą. Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu ir muilu. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nėra ES nustatyto ribinio kiekio. Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, kalcio karbonatas, vanduo, plėvelės susidarymo pagalbinė priemonė, priedai, konservantai (benzizotiazolinonas, metilizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkrečią situaciją, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija