caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/218704/062026_CapaGrund_Universal.png

CapaGrund Universal

„SolSilan" technologija. 
Mažina naujų mineralinių tinkų kalkių prasimušimo pavojų.

Paskirtis

Itin pralaidi vandens garams speciali gruntavimo priemonė su baltu pigmentu skirta prieš dengiant viršutinį sluoksnį dispersiniais, dispersiniais – silikatiniais ir silikoninės dervos dažais, mineraliniams išorės ir vidiniams paviršiams gruntuoti, o taip pat ir seniems dirbtinės dervos tinko sluoksniams ir šiltinimo sistemų paviršiams gruntuoti. Taip pat naudojama kaip dengiamasis pagrindas tirpiklių turintiems polimerinės dervos dažams.

„SolSilan" technologijos dėka CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W yra hidrofobinis ir per nuspalvintą sluoksnį sumažina kalkių prasimušimo pavojų ant PIc, PII ir PII tinkų taip pat betono paviršių.

CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W gerai sukimba ir iš esmės labai palengvina dekoratyvinio tinko dengimą ir struktūros suteikimą.

CapaGrund Universal-W sukurtas paviršiaus apsaugai nuo dumblių ir grybų atsiradimo.

Savybės

  • Paruoštas dengti.
  • Skiedžiamas vandeniu, nekenksmingas aplinkai, malonaus kvapo.
  • Gerinantis sukibimą.
  • Pagrindas dispersiniams – silikatiniams dažams, kuriame gali vykti kristalizacija.
  • Difuziškas, Sd H 2 O 0,06 m pagal DIN EN 1062.
  • Mažai laidus vandeniui w- vertė 0,05 [(kg/m2 h0,5 )] pagal DIN EN 1062. Spalvinant yra galimi nedideli techninių charakteristikų nukrypimai.

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota silikoninė dirbtinių medžiagų dispersija.

Pakuotė/indų talpa

  • CapaGrund Universal: 5 l, 12,5 l. Airfix pakuotė: 25 l
  • CapaGrund Universal-W:12,5 l ( su plėvelės konservantais, galima naudoti tik išorės darbams)

Spalvos

Balta
CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W atspalvis suteikiamas įmaišius max 25 % „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben" arba „AmphiColor®Vollton - und Abtönfarben" spalvinamųjų dažų.
„CapaGrund Universal" yra spalvinami „ColorExpress" sistemos mašinomis visomis spalvyno spalvomis iki 70 šviesio dydžio.
Intensyvesnės spalvos tiksliausiai išgaunamos iš baltos bazės ir yra tinkamos kaip pagrindas pageidaujamų dengiamų sluoksnių atitinkamoms deimantinėms intensyvioms spalvoms. Dengiant atitinkamais „ColorExpress"sistemos tonais yra galimybė pritaikyti atitinkamą receptūrą „CapaGrund Universal" spalvom.

Laikymas

Vėsiai bet nešaltai.

Tankis

apie 1,4 g/cm3

Papildomi produktai

Caparol Trocknungsbeschleuniger"
Priedas, kurio įmaišius, CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W gruntą galima dengti šaltuoju metų laiku, kai temperatūra nuo +1°C iki 10°C, be to, jis greičiau pasidaro atsparus lietui. Kaip dengti, žr. „Caparol Trocknungsbeschleuniger" etiketę.

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
CapaGrund Universal:
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka
Capagrund Universal-W:
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir pakankamai sukietėję. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Tinkamumas įvairiems pagrindams ir jų apdorojimas yra pateiktas Techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Dengimo būdas

„CapaGrund Universal" gali būti dengiamas voleliais, teptukais ir purkštuvais.
„CapaGrund Universal-W" tik voleliais arba teptukais. 
Beoris purškimas:

Purškimo kampas: 50°
Purkštukas: 0,019 – 0,021"
Purškimo slėgis: 150 – 180 bar
Prieš purškimą spalvą gerai išmaišyti ir persijoti.

Skiedimas

Skiesti tik su vandeniu.

Sluoksnių sandara

Paprastai CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W neskiedžiamas. Jei būtina, vandens pilama ne daugiau kaip 3 proc. dažų masės.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – 150 – 200 ml/m2. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.
Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val.
Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.

Nuorodos

Nenaudoti horizontaliems vandens apkrovos veikiamiems paviršiams.

CapaGrund Universal-W -
tai produktas, kurio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, pristabdančių pelėsių, dumbliagrybių plitimą. Aktyvieji ingredientai suteikia ilgalaikę apsaugą, kurios intensyvumas priklauso nuo objekto sąlygų, pvz. nuo apnikimo lygio, drėgmės poveikio. Apsauga nėra amžina. Nuplovus pelėsių, dumbliagrybių pažeistas vietas jas galima padengti „FungiGrund" arba „OptiGrund E.L.F".

CapaGrund Universal-W naudojamas tik išorės darbams.

Norint išlaikyti specialias CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W savybes, spalvinti tik „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" ar „AmphiColor®Vollton- und Abtönfarben",
ar „ColorExpress" mašinomis. Nenaudoti kitų medžiagų.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

CapaGrund Universal
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atliekant šlifavimo darbus naudokite P2 filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariame nevalgyti, negerti, nerūkyti.  PATEKUS Į AKIS, ANT ODOS, iškart nuplaukite vandeniu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą. Purkšdami, stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. 
Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3 (2H) -ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

CapaGrund Universal-W
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus tuoj pat kreipkitės į gydytoją, nes gali pažeisti žarnyno florą, gydytojui parodykite produkto pakuotę arba etiketę. Saugokite, kad likučiai nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Denkite tik teptuku arba voleliu. Šlifuojant naudokite dulkių filtrus P2. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariame negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos iškart gerai nuplaukite vandeniu.
Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3 (2H) -ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Pagal EU reglamentą 528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), kurio sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: terbutrino ( CAS Nr. 886-50-0), cinko piritiono ( CAS Nr. 13463-41-7),  2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ( CAS Nr. 26530-20-1).

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai ar emalė, sausi – kaip statybų, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam produktui (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 25 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

CapaGrund Universal - M-GP01
CapaGrund Universal-W - M-GP01F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

CapaGrund Universal 
poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos (benzizotiazolinonas, metilizotiazolinonas).
CapaGrund Universal-W
poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, plėvėdarai ( terbutrinas, cinko piritionas,  oktilizotiazolinomas), konservantai (benzizotiazolinonas, metilizotiazolinonas).

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Karaliaučiaus kvartalas, Vilniuje

Pilaitės kvartalai, Vilnius

Smolensko namų kvartalas, Vilniuje

Congress viešbutis, Vilniuje

Gyvenamasis namas Taline, Madala g. 16,…

Prancūzų licejus, Ryga, Latvija