caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18087/020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.png

AquaSperrgrund

Vandeniu skiedžiamas, sukibtį gerinantis, izoliuojamasis gruntas vidui.

Paskirtis

Gerai izoliuoja nikotino, suodžių ir vandens dėmes, dažančias sudėtines bei anilino turinčias pagrindo medžiagas. Taip pat naudojama izoliuojamajam sluoksniui prieš dengiant tapetus.

Savybės

  • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai
  • Gerai izoliuoja
  • Izoliuojamoji priemonė pagal VOB
  • Difuziškas
  • sd reikšmė < 0,1 m
  • Gera sukibties geba
  • Silpnas kvapas
  • Maža įtampa
  • Atsparus šarmams

Pagrindinė medžiaga

Katijoninė polimerizuotoji derva tirpale.

Pakuotė/indų talpa

5 l, 12,5 l

Spalvos

Balta.
Medžiagos spalvinti negalima, nes nėra suderinamumo su kitais produktais.

Blizgesio laipsnis

Matinis.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,4 g/ cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr.
Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Pagrindo paruošimas

Visi įprasti mineraliniai pagrindai (tinkas, betonas, plytų mūras), pluoštinis cementas, medžio, drožlių ir presuotos plokštės, gipskartonis, gipsas, seni dažų sluoksniai, keraminės dangos, taip pat stiklas, sintetinės medžiagos (reikia padengti  bandomąjį plotą) ir spalvotieji metalai.
Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuvalyti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio indų ploviklio, ir leisti išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu.

Dengimo būdas

Teptuku ir voleliu. Įrankius plauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

Gruntavimas
Gruntuoti neskiestais „Caparol AquaSperrgrund".
Esant itin didelei apkrovai, gruntuoti antrą kartą.

Tolesnis apdorojimas
Galima dengti visais „Caparol" dispersiniais vidaus dažais, remiantis galiojančia technine informacija.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, 90-110 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius - atitinkamai daugiau.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir  džiūstant: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C. Optimalus izoliuojamasis poveikis, esant  ne žemesnei kaip +16°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20º C ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima dažyti po 12 val.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu.

Nuorodos

„Caparol AquaSperrgrund" neskiesti ir nemaišyti su kitais produktais.
Itin užterštiems paviršiams arba patalpoms, kurios turi būti atnaujintos per 1 dieną ir vėl apgyvendintos ar naudojamos, patariame naudoti geros dengiamosios gebos „Dupa-inn Nr.1" dažus.
 
Patalpos, kuriose bus gaminami, laikomi arba parduodami maisto produktai, po dažymo turi būti vėdinami mažiausiai 3 dienas.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Purškiant, neįkvėpti aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų liekanas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/g): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 20 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Latvijos nacionalinis dailės muziejus