caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/237227/064792_Capatox_LT.png

Capatox

Biocidinis tirpalas dumbliagrybių pažeistų paviršių dezinfekcijai

Paskirtis

Vandeninis mikrobiocidinis tirpalas, skirtas dezinfekuoti išorinius ir vidinius paviršius nuo dumblių ir pelėsių apnikimo, prieš dengiant kita danga. „Capatox" yra paruoštas dengimui.

Produkto tipas: dezinfekantai PT 2 (pagal reglamentą 528/2012/EU, Dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo).

Pakuotė/indų talpa

1 l, 5 l, 10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Tankis

apie 1,02 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Dengimo būdas

Nuo vidinių paviršių pelėsis pašalinamas drėgnai nuvalant. Valant būtina laikytis šalyje galiojančių teisės normų (pvz. Biocidinių ir pavojingų medžiagų įstatymo). 
Nuo išorinių paviršių pelėsis ir dumbliagrybiai pašalinami valant vandens srovėmis. Valant būtina laikytis  šalyje galiojančių teisės normų. 
Ant paviršiaus esanti augmenija, žiedadulkės nuvalomos mechaniškai arba ugnimi.
Nuvalytus, išdžiūvusius paviršius apdoroti (įtrinti) „Capatox" tirpalu ir palikti išdžiūti.

Sąnaudos

Priklausomai nuo pagrindo įgerties ir šiurkštumo, apie 50-150 ml/m2.
„Capatox" tirpalas naudojamas neskiestas.

Įrankiai

„Capatox" dengti šepečiu įtrinant.
Baigus darbus, įrankius išplauti vandeniu.

Nuorodos

Norint profesionaliai pašalinti pelėsį vidaus patalpose, rekomenduojame vadovautis Vokietijos federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ministerijos parengtomis gairėmis „Prevencija nuo pelėsio, pelėsio diagnozavimas, jo panaikinimas pastatuose" (https://www.umweltbundesamt.de/publikationen).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sukelia odos dirginimą. Sukelia sunkius akių pažeidimus. Sukelia ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines/ apsauginius darbo drabužius/ akių, veido apsaugas. PATEKUS ANT ODOS nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: atsargiai keletą minučių plauti vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda, kreiptis į gydytoją. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Tik profesionaliam naudojimui. Atliekant šlifavimo darbus, naudoti P2 dulkių filtrus. Dengti teptuku arba voleliu. Biocidinius produktus naudoti atsargiai. Prieš naudojant, susipažinti su ženklinimu ant etiketės ir informacija apie produktą.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotės su gaminio likučiais sutvarkomos laikantis šalyje galiojančių, atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės normų nuostatų.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nenustatytas  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis. Produkte yra iki 1 g/l LOJ.

Giscode

GD30

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Vanduo, priedai, alkildimetilbenzilamonio chloridas.
Biocidinės veikliosios medžiagos 16 g/l benzil-C8-18-alkildimetilchloridai (CAS-Nr. 68424-85-1)

Duomenys dėl ekologijos

Nuvalytų ir „Capatox" padengtų paviršių nereikia nuplauti, kad nesusidarytų nutekamojo vandens. Jeigu valant įrankius atsirastų vandens, kuriame yra „Capatox", nutekamuoju kanalu reiktų jį nukreipti į biologinio valymo įrenginius, kur plovimo ir valymo priemonėse esantis anijoninis tenzidas katijoninį tenzidą padaro nebeaktyvų ir biologiškai nukenksmina.

„Capatox" negalima leisti nutekėti į paviršinius vandens telkinius (ir į lietaus vandens kanalus), nes veiklioji  medžiaga kenkia šaltakraujams gyvūnams (žuvims).
Atliekant išorės darbus ir norint išsaugoti šalia esančius augalus bei krūmus, reikia juos apdengti. Augalai pakenkiami tik tiesiogiai juos aptaškius. Jei nedideli tirpalo kiekiai, tiškalai, patenka ant žemės, veiklioji medžiaga dėl tenzido savybių lieka paviršiniame žemės sluoksnyje, pasidaro nebeaktyvi ir biologiškai nukenksminta. Nėra jokio pagrindo nerimauti, kad žemei ir gruntiniams vandenims bus padaryta ilgalaikė žala.

Duomenys dėl sveikatos saugos priemonių

„Capatox" - speciali valymo priemonė vidiniams ir išoriniams paviršiams. Jos sudėtyje yra katijoninio tenzido, vadinamojo alkildimetilbenzilamonio chlorido.
Ši veiklioji medžiaga kaip katijoninis muilas naudojama net maisto produktų pramonėje: pieninių, alaus daryklų, mėsos perdirbimo įmonių, taip pat ligoninių, šiltnamių ir mažų baseinų įvairiems paviršiams dezinfekuoti.
Kosmetikos pramonėje šią veikliąją medžiagą leidžiama naudoti dezodorantuose, taip pat kaip konservantą kosmetikos gaminiams. 
Farmakologijoje - akių lašų, injekcijų konservavimui. Ši medžiaga taip pat naudojama odos dezinfekcijai, kaip sudėtinė dalis ji įeina į odos žaizdų valiklius, rankų dezinfekavimo priemones ir t.t. Kaip rankų plovimo priemonė naudojama ligoninėse, jos dedama į medvilninius vyniojamus rankšluosčius.
Tai, kad „Capatox" sudėtyje esanti veiklioji medžiaga plačiai naudojama maisto, medicinos, higienos pramonėje, rodo, kad laikantis visų taisyklių naudojamas produktas yra saugus naudoti pastatų vidiniams ir išoriniams paviršiams.

Išsamesni duomenys

Žiūrėkite saugos duomenų lapus.
Reg.-Nr. BAuA: N-70549

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol" technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Daugpilio tvirtovės arsenalas