Capaplex

Specialus, vandeniu skiedžiamas gruntas vidaus bei išorės paviršiams, taip pat apsauginė danga tapetams.

Paskirtis

„Capaplex″ - vandeniu skiedžiama, bespalvė dispersinė gruntavimo priemonė tvirtų, labai stipriai arba netolygiai įgeriančių pagrindų įgerčiai išlyginti. Specialiai skirtas akytojo betono paviršiams.
Padengus „Capaplex″ gruntu, labai pailgėja sekančių elastinių paviršių dengimo laikas. 
Taip pat naudojamas kaip bespalvė, negelstanti, plovimui atspari danga tapetams.

Savybės

Atsparus atmosferos veiksniams, skiedžiamas vandeniu, ekologiškas, silpno kvapo, sutvirtinantis pagrindą, išdžiūvęs tampa stiklo skaidrumo, nepagelsta.

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninė sintetinės medžiagos dispersija.

Pakuotė/indų talpa

1 l, 5 l, 10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, trečią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Būtina atsižvelgti į skirtingas pagrindų savybes ir jų paruošimo būdus, nurodytus techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų apdorojimas".

Skiedimas

Skiedžiamas tik vandeniu.

Sluoksnių sandara

Normaliai įgeriantys pagrindai dengiami „Capaplex″, atskiestu 1-2 dalimis vandens.
Stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti, „Capaplex″, atskiestu 3-4 dalimis vandens, prireikus paviršius dengiamas du kartus.
Negruntuotas akytasis betonas gruntuojamas „Capaplex″, atskiestu 3 dalimis vandens.
Norint padengti šilko matiniu blizgesiu arba dengiant tapetų apsauginį sluoksnį, „Capaplex″ skiedžiamas 1-2 dalimis vandens, dengiant matiniu sluoksniu, skiedžiamas 4 dalimis vandens, o padengus neskiestu „Capaplex″, gaunamas šilko blizgesys. Klijiniams arba klijingiems  dažams pagerinti įmaišoma apie 5 % „Capaplex″.

Klijuojant kai kuriuos tapetus gali ištirpti spalvos atspaudas. Todėl pirmiausia reikia padengti bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Maždaug apie 50-200 ml/m2, nelygu, kiek drėgmės sugeria pagrindas, kokia jo kokybė ir kaip atskiestas gruntas. Kiek jo reikia tiksliai ir kokiu santykiu skiesti, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu
aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  ne žemesnė kaip + 5° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val.
Esant žemesnei temperatūrai, džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

Įrankiai

Galima dengti teptuku, voleliu ir beoriu purkštuvu.
Beoris purškimas:
Purškimo kampas: 60°
Purkštukas: 0,029"
Purškimo slėgis: 50 bar

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos

„Capaplex″ netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.

Suderinamumas su kitomis medžiagomis:
Gerai dera su visomis „Caparol″ dispersinėmis medžiagomis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu rekomenduojama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos, tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai.
Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, emalės liekanos, sausi – kaip statybos ir griovimo arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiems produktams (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 5 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato dispersija, vanduo, plėvelės susidarymą skatinančios medžiagos, priedai, konservuojančios medžiagos.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konsultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt