caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/180122/054456_CapaSol_ThiX_10L.png

Capasol Thix

Universalus, vandeniu skiedžiamas giluminis gruntas.  
Optimaliai tinka dengti voleliu.

Paskirtis

„CapaSol ThiX” yra nepigmentuota speciali gruntavimo priemonė akrilo pagrindu. Gruntas labai gerai įsigeria ir puikiai išlygina tvirtus, smarkiai arba netolygiai įgeriančius mineralinius pagrindus. Naudojamas išorės ir vidaus darbams.

„CapaSol ThiX” puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams (pvz., tinkui, gipso, gipskartonio plokštėms, nedegtoms plytoms, akytojo betono vidaus paviršiams ir silikatinių plytų apdailos mūrui bei stipriai įgeriantiems senų dažų sluoksniams).
Tankius, lygius paviršius, priklausomai nuo jų įgerties, gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB” arba „CaparolHaftgund”.

Savybės

  • dengiamas voleliu
  • malonaus kvapo
  • labai gerai įsiskverbiantis
  • lengvai dengiamas
  • sutvirtinantis pagrindą

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninė sintetinių medžiagų dispersija.

Pakuotė/indų talpa

5 l, 10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltai.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr.

Pagrindo paruošimas

Tinkamumas įvairiems pagrindams ir jų paruošimas, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”.

Skiedimas

Jei būtina, skiesti iki 2 dalių vandens. Atskiedus galima gruntuoti šepečiu, nerekomenduojama gruntuoti voleliu.

Sluoksnių sandara

Atsižvelgiant į pagrindo įgerties gebą, gruntuoti voleliu neskiedžiant. Jei reikia, galima skiesti 1 dalimi vandens, tuomet dengti šepečiu, plokščiuoju šepečiu arba teptuku pilnai įsotinant pagrindą, "šlapias į šlapią metodu" užgriebiant už dar drėgno ploto ir gerai įtrinant.  

Dengiant stipriai įgeriančius paviršius, dengti neatskiedus ir gerai įsotinat. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės. Baigus darbą, įrankius iškart nuplauti vandeniu.
Atskiedus „CapaSol ThiX” nerekomenduojama gruntuoti voleliu.

Sąnaudos

Priklsausomai nuo dengimo būdo, skiedimo laipsnio ir pagrindo įgerties gebos, sunaudojama 50 – 200 ml/m2. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia pagrindo ir medžiagos temperatūra dengiant bei džiūstant :
+5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau.

Įrankiai

Idealiai tinka dengti voleliu (poliamido, 13 mm). Galima dengti šepečiu arba teptuku.
Aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka, visgi galima dengti beoriu purkštuvu: 
Purškimo kampas: 60°
Purkštukas: 0,029" 
Purškimo slėgis: 50 bar

Po darbo panaudotus darbo įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu.

Nuorodos

„CapaSol Thix” negalima dengti horizontalių vandens apkrovos veikiamų paviršių.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius iškart nuplauti muilu ir vandeniu. Purškiant, neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus.

Išsamesni duomenys saugos duomenų lape.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam  A/h kategorijos produktui: 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

BSW20 (anksčiau M-DF01)

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į "Caparol" konsultantus, kurie suteiks profesionalią konsultaciją, atsižvelgdami į konkretų objektą.  

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija