caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/157426/050836_OptiGrund_LT.png

OptiGrund E.L.F.

Giliai įsiskverbiantis, „SilaCryl" pagrindu pagamintas specialus išorės bei vidaus gruntas, paviršiui suteikiantis hidrofobinių savybių-įrodoma ypatinga ultravioletinius spindulius atspindinčia įranga.
 • Paskirtis

  Gruntas skirtas stambiai porėtiems, sugeriantiems, šiek tiek biriems tinkams bei betono paviršiams išlyginti išorėje ir viduje arba gipsinėms (gipskartonio) plokštėms ir gipsinėms konstrukcinėms plokštėms  viduje, prieš dažant dispersiniais, silikoninės dervos ir polimerizuotosios dervos dažais.

  Taip pat galima naudoti patalpose, kuriose nėra pakankamo vėdinimo arba kuriose gaminami ir sandėliuojami maisto produktai.

  „OptiGrund" dėl ypač smulkių „SilaCryl" dalelių technologijos giliai įsiskverbia į pagrindą ir paviršiui suteikia hidrofobinių savybių. Specialus indikatorius, kartu naudojant ir UV-A spindulių (juodosios šviesos) lempą, leidžia įrodyti grunto sluoksnį net ir po to, kai ant jo būna padengtas kitas sluoksnis. Tam atsargiai nukrapštoma iki pagrindo ir apšviečiama UV-A spindulių (juodosios šviesos) lempa. „OptiGrund" atpažįstamas dėl skleidžiamų melsvai violetinių atspindžių.

  Savybės

  • Silpno kvapo
  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių
  • Hidrofobiškas
  • Paruoštas naudoti
  • Lengvai dengiamas

  Pagrindinė medžiaga

  Silikonu modifikuotas akrilo dervų hidrosolas.

  Pakuotė/indų talpa

  1 l, 5 l ir 10 l

  Spalvos

  Melsvai skaidrus.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,02 g/cm³

  Nuorodos

   Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  +++++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis  VOB C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

  Sluoksnių sandara

  Normaliai sugeriančiam  pagrindui  pakanka vieno sluoksnio, neatskiedus. Dengiant stipriai sugeriančius paviršius, pakanka vieno sluoksnio, neatskiedus, bet gerai įsotinant. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės. Leidžiamas paviršiaus blizgesys dėl indikatoriaus.

  Sąnaudos

  Apie 150-200 ml/m2, nelygu pagrindo geba įgerti. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Temperatūra dengiant ir džiūstant: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5° C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta  ilgiau.

  Įrankiai

  „OptiGrund" galima dengti įprastais teptuku, voleliu arba  purkštuvu. Taip pat ir beoriu purkštuvu.
   
  Dengimas beoriu purkštuvu:
  Purškimo kampas: 60o
  Purkštukas: 0,029″
  Purškimo slėgis: 50 bar

  Panaudotus įrankius iškart nuplauti vandeniu.

  Nuorodos

  „OptiGrund" netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
  Kad būtų išsaugotos specifinės savybės, „OptiGrund" nemaišyti ir neskiesti su kitais produktais.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius plauti muilu ir vandeniu.
  Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

  Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų atliekas, sudžiūvusius –  kaip statybos ir griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 1 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Akrilo hidrosolas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  Art Nouveau pastatas Rygoje, Lāčplēša g....