caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185046/055800_CAPALAC_Venti_2,5L.png

Capalac Venti

Drėgmę reguliuojantys emaliniai dažai grunto, tarpiniam ir baigiamajam sluoksniui, dengiant tiek pastovių, tiek ir santykinai pastovių matmenų medinius konstrukcinius elementus išorėje ir viduje. Be aromatinių junginių.

Paskirtis

Drėgmę reguliuojanti langų dengimo emaliniais dažais sistema išorei ir vidui, dengiant grunto, tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį.
Langines dėl dažnai nepalankių konstrukcinių prielaidų geriau dažyti „Capadur Color Wetterschutzfarbe". „Capalac Venti" nenaudoti fachverkui ir mediniams fasadams.
Dėl alkidinės dervos lakams būdingo kvapo, dažant didelius paviršius, patalpose rekomenduojame naudoti „Capacryl PU-Satin".

Savybės

  • Labai gražiai ir lengvai dengiami.
  • Reguliuoja drėgmę.
  • Greitai džiūsta.
  • Gerai padengia briaunas.
  • Atsparūs įprastiniams buitiniams valikliams, trumpą laiką  net ir silpnoms rūgštims bei šarmams.
  • Be aromatinių junginių.

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2.5 l, 10 l
  • ColorExpress: 1 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Balta.

Spalvinama „ColorExpress" ( „Capalac mix").

Naudojant raudonos, oranžinės, geltonos spalvos dažus, kuriems būdinga maža dengiamoji geba, rekomenduojame nugruntuoti tinkamos gruntavimo sistemos spalvos gruntu „Capalac Venti", „Capalac AllGrund", „Capalac Vorlack" ir „Capalac Grundierweiß" spalvinami „ColorExpress" spalvinimo technika.

Nuoroda: dengiant sodriomis ir tamsiomis spalvomis, paviršiuje gali nusitrinti pigmentas, prireikus, dengiama skaidriu „Capalac Kunstharz-Klarlack" laku.

Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai nudažyti paviršiai gali pagelsvėti. Šis pagelsvėjimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl tai nėra produkto trūkumas.

Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
Rišiklis: B klasė
Pigmentavimas: 1-3 bazė, nelygu spalva.

Blizgesio laipsnis

Šilko blizgesio.

Laikymas

Vėsiai. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 1,25 g/cm3

Tinkami pagrindai

Pastovių ir santykinai pastovių matmenų medininiai konstrukciniai elementai
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių - ne didesnė kaip 15%.

Pagrindo paruošimas

Naujos medinės konstrukcijos
Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus. Aštrius kraštus nuapvalinti (žr. BFS atmeną Nr. 18).

Sena, nepadengta mediena

Sutręšusį, atmosferos veiksnių pakenktą medinį paviršių nušlifuoti iki nepakenktos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalyti. Aštrius kraštus nuapvalinti (žr. BFS atmeną Nr. 18).

Padengta mediena

Apkrovos neišlaikančią medieną pašalinti visiškai iki apkrovą išlaikančios medienos. Neatšokusius senus sluoksnius nušlifuoti ir nuvalyti. 

Dengimo būdas

Nuorodos, kaip purkšti:

Purkštuko Ø SlėgisSkiedimasMedž. temperatūra
Aircoat-Tempspray0.011 - 0.013 coliai180 - 200 barTiekiamo klampumo35 °C

Dengimas

Purškiama „Aircoat" purkštuvu, pašildžius tiekiamos konsistencijos medžiagą.

Sluoksnių sandara

PagrindasPaskirtisPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisBaigiamasis  sluoksnis
Mediena, mediniai gaminiaividujenušlifuotiCapalac VentiCapalac VentiCapalac Venti
MedienaišorėjeBFS Nr. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VentiCapalac Venti1)
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniaividuje, išorėjenušlifuoti, nuplauti šarmu2)Capalac Venti

jei reikia
Capalac Venti

1)dengiant pastovių matmenų konstrukcinius elementus, prieš paklojant , du kartus reikia padengti tarpinį sluoksnį pagal BFS Nr. 18, o paklojus – tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį. Laikytis BFS Nr. 18 nuorodų.
2)pažeistas seno sluoksnio vietas impregnuoti „Capalac Holz-Imprägnier-Grund". Langai ir laukinės durys priskiriami prie išorinių konstrukcinių elementų, todėl ir vidinė jų pusė impregnuojama „Capalac Holz-Imprägnier-Grund".

Sąnaudos

TeptukuVoleliuPurkštuvu
Sąnaudos ml/m2/ vienam sluoksniui100 - 11090 - 100130

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  20°C ir
santykinis oro drėgnumas 65%
Nelimpa
dulkės
Galima liestiGalima dažytiGalima purkšti
Valandos36–74–66

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

„Capalac Venti weiß" ir „Capalac mix Venti weiß" (balti)
Degi.
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Kai ventiliacija nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. 
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, bis (1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebakato, meti-(1,2,2,6,6-pentanetil-4-piperidil)sebakato. Gali sukelti alergines reakcijas.
„Capalac Venti transparent" (skaidrūs)
Degi.
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių, nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Kai ventiliacija nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. 
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, bis (1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebakato. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalinių dažų surinkimo vietas. Sukietėjusias medžiagos atliekas sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba buitines šiukšles.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/d) 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

„Capalac Venti weiß ir Capalac mix venti weiß" (balti)
Alkidinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, priedai.
 
„Capalac Venti transparent"
Alkidinė derva, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, priedai.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas