caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/102319/038202_Disbocret_519_PCC-Flex-Schlaemme_20KG_ _9L.png

Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme

Specialus PCC šlamas betonui (tinkamas ir betonui su sena danga). Elastingas net prie žemos temperatūros, uždengia plyšius, universalus, itin atsparus, nepralaidus vandeniui

Paskirtis

Dispersinis cementinis šlamas, apsaugantis  nuo kenksmingųjų medžiagų ir vandens įsiskverbimo naujus, senus ir suremontuotus betono ir gelžbetonio paviršius, kurių neveikia mindymo apkrova.
Taip pat uždengia tinkliškus ir atplėšimo plyšius.

Savybės

 • Plyšių užengimo klasė - IT, sėkmingai išbandyta esant -20° C  temperatūrai ir veikiant dinaminei apkrovai
 • Geros dengimo savybės
 • Atsparus atmosferos veiksniams
 • Atsparus šarmams
 • Pralaidus vandens garams
 • Mažina kenksmingųjų COdujų  poveikį 
 • Dengiamas mašinomis
 • Atitinka EN 1504-2 ir DIN V 18026 reikalavimus: betoninių paviršių apsauga

Be papildomų darbo ciklų ir be papildomų medžiagų patikrinta kaip  OS 5 b (OS D I) kartu su „Disbocret® 518 Flex-Finish" kaip OS- 5 a (D II) pagal remonto direktyvą/ ZTV-ING.

Pagrindinė medžiaga

Dvikomponentis, cemento skiedinys su plastifikatoriais

Pakuotė/indų talpa

 • Sausasis mišinys:
  20 kg maišai
 • Maišymo skystis:
  9 l plastikiniai bakeliai

Spalvos

Pilka

Laikymas

 • Skystas komponentas (maišymo skystis):
  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje
  Nepradarytoje gamintojo pakuotėje galioja 18 mėn.
 • Milteliai (sausasis mišinys):
  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje
  Galioja mažiausiai 12 mėn. nuo pagaminimo datos. 12 mėnesių chromo kiekis išlieka nedidelis.

Tankis

apie 1,7 g/cm3

Sausojo sluoksnio storis

apie 590 µm/1,0 kg/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

1.600

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μCO2

110.000

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 3,20 m (kai sauso sluoksnio storis 2000 µm)

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

apie 230 m (kai sauso sluoksnio storis 2000 µm)

Vandens pralaidumas w reikšmė

< 0,01 kg/(m2 · h0,5)  w3 klasė (žema) pagal DIN EN 1062

Tinkami pagrindai

Betonas, paviršiai padengti „Dis­bo­cret®” glaistu ar mineraliniu tinku, seni dažų sluoksniai.
Pagrindo atsparumas plėšimui turi būti ≥ 1,0 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 0,5 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Mineraliniai pagrindai:
Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių.
Sukibtį mažinančios medžiagos (pvz., alyva, riebalai) ir nešvarumai (pvz., dumblių ir samanų apnašos), stikliškas, apkrovos neatlaikantis cementinis akmuo turi būti pašalinti tinkamais metodais  (pvz. kietosiomis srovėmis).
Pagrindas turi būti be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių (pvz., chloridų). Prieš dengiant, pagrindą sudrėkinti. Dengiant PCC šlamu, paviršius gali būti matiškai drėgnas.

Padengti pagrindai:
Patikrinama, ar seni dažų sluoksniai tvirtai sukibę su pagrindu. Atšokę seni dažų sluoksniai pašalinami. Apkrovą išlaikantys, tvirti, nekreidinantys seni dažų sluoksniai nuvalomi, pvz., vandens arba garų srovėmis. Kadangi praktikoje gali pasitaikyti įvairių senų dangų, prieš atliekant darbus, reikia  padengti bandomąjį plotą ir patikrinti numatytos medžiagos funkcionalumą.

Išdaužos, poros ir tuštumėlės:
Kad apsauginė danga būtų tolygi ir pakankamo storio, išdaužas, įtrūkius, didelius nelygumus ir įdubas reikia apdoroti ir užpildyti „Disbocret ®-System” sistemos medžiagomis pagal gaminio instrukcijas.
Mažas poras ir šiurkščius nelygumus galima užlyginti „Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme” šlamu.

Medžiagos paruošimas

Maišymo skystis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant maišykle (iki 400 aps./min), suberiamas sausasis mišinys. Maišoma, kol masė pasidarys vienalytė. Priklausomai nuo pasirinkto dengimo būdo (taip pat ir purškiant), oro sąlygų ir pagrindo,  galima skiesti iki 2 % vandens.

Maišymo santykis

Sausasis mišinysUžmaišymo skystis
1 masės dalis 0,45 masės dalies 

Parduodamose pakuotėse  sausojo mišinio ir užmaišymo skysčio  kiekis jau būna suderintas. 

Dengimo būdas

Dengti specialiais darbo įrankiais, pvz. trintuve, mentele arba šepečiu.
Porėti pagrindai priešpriešiniu metodu nuglaistomi nedideliu kiekiu medžiagos. Po maždaug 5 val. pertraukos galima dengti  antrą sluoksnį.

Dengiant rankiniu būdu, tolygų faktūrinį paviršių galima sukurti taip: medžiagą padengus mentele,  paviršių iš karto  lengvai išlyginti švelniu šepečiu. Gaunama lengva faktūra. 
 
Šią medžiagą  galima dengti ir šlapiuoju purškimo būdu (pvz., InotecInfoBEAM M8 arba InfoBEAM 21).
Būtina laikytis VOB C dalies (DIN 18 363, 3.1.3 pastr.) nuorodų. Medžiagos nedengti, ant įkaitusio pagrindo, arba kai jį apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai, lyjant, pučiant stipriam vėjui. Jei reikia, numatyti papildomas paviršiaus apdorojimo priemones.

Sluoksnio storis

Norint, kad paviršius būtų veiksmingai apsaugotas, sausojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip
2 mm.

Sluoksnių sandara

Paviršių šlamu  padengti mažiausiai per du darbo ciklus.
Naudojant kaip OS 5b (OS DI), laikytis sąnaudų ir sluoksnio storio užpildų pagal dengimo duomenis. Spalviškai apipavidalinama padengiant „Disbocret 518 Flex-Finish".

Sąnaudos

paruošto dengimui šlamo apie 1,7 kg/mm/m2.

Dengimo trukmė

Kai temperatūra +20 °C, paruošto skiedinio tinkamumo dengti trukmė - apie 3 valandas.

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
ne mažiau +5 °C, ne daugiau +30 °C

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 65 %, dulkės nelimpa maždaug po 12 val., paviršius atsparus lietui maždaug po 5 val., vėl dažomas gali būti  maždaug po  48 val.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Ekspertizė

Aktuali informacija suteikiama pagal užklausimą.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Milteliai (sausasis mišinys)
Tik profesionaliam naudojimui.
Dirgina odą.  Gali stipriai pažeisti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių ar dulksnos.  Saugotis, kad nepatektų ant odos, akių ir drabužių. Naudoti apsaugines pirštines, drabužius, akių ir veido apsaugas. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI VĖMIMO.  Patekus į akis: kruopčiai skalauti vandeniu keletą minučių. Jei yra kontaktiniai lęšiai, pasistengti juos išimti, jei įmanoma. Kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra portlando cemento ir chemikalų.

Užmaišymo skystis
:
Tik profesionaliam naudojimui. Išsami informacija saugos duomenų lape, kurį galima gauti pagal užklausimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-etilheksilakrilato, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukleti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandens pagrindo dažų atliekos, o sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

Milteliai:

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam  A/c kategorijos produktui: 40 g/l (2010). Šiame produkte  yra < 1 g/l LOJ.

Giscode

Milteliai: ZP 1
Užmaišymo skystis: BSW20

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Užmaišymo skystis: M-GF 01 (senas)

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapus.

CE ženklinimas

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
 DIS-519-001187
EN 1504-2:2004
Betoninių konstrukcijų apsauginiai
ir remontiniai produktai 
Disbocret OS 5b (OS DI)
EN 1504-2: ZA.1d ir ZA.1e 
Skersiniai, išilginiai pjūviai≤ GT 2
CO2-pralaidumasSD ≥ 50 m
Vandens garų pralaidumasI klasė
Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens pralaidumasw ≤ 0,1 kg/m2 x h0,5
Terminis atsparumas≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Geba uždengti plyšiusB2 (-20°C)
Atplyšimo bandymas vertinant sukibtį≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Reakcija į gaisrąE klasė
Dirbtinis atmosferos poveikisJokių matomų pažaidų

EN 1504-2

DIN EN 1504-2 standartas „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 2 dalis: Betono paviršiaus apsaugos sistemos." nusako reikalavimus, keliamus paviršių apsaugos metodams.
Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija